İntihal Denetimi

Başvuru sürecindeki tüm makaleler, İntihal Tespit Programı Turnitin’den geçirildikten sonra değerlendirmeye alınır. Turnitin benzerlik oranı ölçütü % 20’dir. Uygun bulunmayan aday makale değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir ya da gerekli düzeltmelerin yapılması için tekrar yazara/yazarlarına gönderilir.