Yıl 2018, Cilt 57, Sayı 2, Sayfalar 116 - 118 2018-06-28

Forensic medical evaluation of electric shock injury
Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi

Faruk Aydın [1] , Mehmet Sunay Yavuz [2] , Ufuk Akın [3] , İlknur Kahraman [4]

72 608

The number of fatal accidents due to electrical current exposure are still high. Electrical shocks are mostly seen as an accidental event. For electrical injuries in the guideline; presence of clinical signs indicating the presence of an entry or exit lesion, electrical transmission of the body, or cardiopulmonary resuscitation performed by a health personnel were considered as a life threatening condition. In our study, we aimed to discuss the lesions and other findings that occured as a result of electrical shock in medicolegal context. A 10-year-old male patient was reported to have no pathology in his examinations, even though an electrical lesion was detected. If the guideline is taken into account in the assessment of this patient’s injury, it must be life threatening hazard. We evaluated that the injury led to the formation of a lesion that was characterized with the thermal burn due to a contact with the electric current and that this injury could be eliminated by simple medical intervention. We believe that more objective and clearer measures with wider boundaries should be included in the guideline for the purpose of judicial-medical evaluation of injuries resulting from electric shocks.

Elektrik akımı maruziyeti sonucu ölümcül kazaların sayısı hala yüksektir. Elektrik çarpmaları en sık kaza sonucu olduğu görülmektedir. TCK’da tanımlanan “Yaralama Suçlarının Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi” kılavuzunda elektrik yaralanmaları hususunda; giriş ve/veya çıkış lezyonu bulunması, vücuttan elektrik akımının geçtiğini gösteren klinik bulguların varlığı veya sağlık personeli tarafından kardiyopulmoner resüsitasyon uygulandığı durumlar yaşamsal tehlike olarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızda elektrik çarpması sonucu saptanan bulgular eşliğinde oluşan lezyonların medikolegal açıdan tartışılması amaçlanmıştır. On yaşında erkek olgunun tıbbi belgelerinde elektrik çarpması giriş lezyonu tespit edildiği halde tetkiklerinde herhangi bir patoloji saptanmadığı bildirilmiştir. Bu olgunun yaralanmasının değerlendirmesi hususunda kılavuz dikkate alındığında yaşamsal tehlikeye neden olduğu belirtilmesi gerekirken, bizim değerlendirmemiz; vücudu kat etmeyen, elektrik akımı teması sonucu termal yanık ile karakterize lezyon oluşumuna neden olan yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte olduğu şeklindedir. Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi için daha objektif, sınırları daha geniş ve belirgin ölçütlerin kılavuzda yer alması gerektiği kanaatindeyiz.
  • Aksoy ME. Elektrik akımlarının neden olduğu yaralanmalar. Adli Tıp Bülteni 1997; 2(1):25-34.
  • Cantürk N, Alkan HA, Cantürk G. Ankara’da 2002-2006 yılları arasında otopsisi yapılmış elektrik akımına bağlı ölüm olgularının değerlendirilmesi. Adli Tıp Dergisi 2008;22(2):1-7.
  • Gümüş A. Elektrik çarpması vakalarının demografik verileri ve yoğun bakım bulgularının incelenmesi (Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, 2014.
  • Korkmaz M. Diyarbakır’da 2007-2014 yılları arasında otopsisi yapılmış elektrik akımına bağlı ölüm olgularının değerlendirilmesi (Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, 2015.
  • Al B, Aldemir M, Güloğlu C, Kara İH, Girgin S. Elektrik çarpması sonucu acil servise başvuran hastaların epidemiyolojik özellikleri. Ulus Travma Derg 2006;12(2):135-42.
  • Cander B, Dur A, Koyuncu F, Gül M, Girişgin S. Elektrik yaralanmalarının demografik özellikleri ve yatış süresi üzerine etkili faktörler. Akademik Acil Tıp Dergisi 2010;2(1):72-4.
  • Türk Ceza Kanunu, Madde 87, 89, 95 Kanun Numarası: 5237, Kabul Tarihi: 6.09.2004 8.
  • Balcı Y, Güzel S, Çetin G. Yeni Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanan yaralama suçlarının adli tıp açısından değerlendirilmesi. In: Balcı Y (ed). Herkes İçin Adli Tıp Cep Kitabı. Eskişehir; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları; 2008:203-35.
  • Akyıldız EÜ. Elektrik akımı lezyonlarında histopatolojik bulgular. Türkiye Klinikleri J Foren Med 2007;4(1):68-73.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Olgu Sunumu
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2602-6407
Yazar: Faruk Aydın
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ADLİ TIP ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1131-596X
Yazar: Mehmet Sunay Yavuz (Sorumlu Yazar)
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ADLİ TIP ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1525-0494
Yazar: Ufuk Akın
Kurum: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ADLİ TIP ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3528-2661
Yazar: İlknur Kahraman
Kurum: Adli Tıp Kurumu, Kilis Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Kilis,
Ülke: Turkey


Bibtex @olgu sunumu { etd414661, journal = {Ege Tıp Dergisi}, issn = {1016-9113}, eissn = {2147-6500}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {57}, pages = {116 - 118}, doi = {10.19161/etd.414661}, title = {Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi}, key = {cite}, author = {Kahraman, İlknur and Akın, Ufuk and Yavuz, Mehmet Sunay and Aydın, Faruk} }
APA Aydın, F , Yavuz, M , Akın, U , Kahraman, İ . (2018). Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi. Ege Tıp Dergisi, 57 (2), 116-118. DOI: 10.19161/etd.414661
MLA Aydın, F , Yavuz, M , Akın, U , Kahraman, İ . "Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi". Ege Tıp Dergisi 57 (2018): 116-118 <http://dergipark.gov.tr/etd/issue/36516/414661>
Chicago Aydın, F , Yavuz, M , Akın, U , Kahraman, İ . "Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi". Ege Tıp Dergisi 57 (2018): 116-118
RIS TY - JOUR T1 - Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi AU - Faruk Aydın , Mehmet Sunay Yavuz , Ufuk Akın , İlknur Kahraman Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19161/etd.414661 DO - 10.19161/etd.414661 T2 - Ege Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 118 VL - 57 IS - 2 SN - 1016-9113-2147-6500 M3 - doi: 10.19161/etd.414661 UR - http://dx.doi.org/10.19161/etd.414661 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Ege Tıp Dergisi Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi %A Faruk Aydın , Mehmet Sunay Yavuz , Ufuk Akın , İlknur Kahraman %T Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi %D 2018 %J Ege Tıp Dergisi %P 1016-9113-2147-6500 %V 57 %N 2 %R doi: 10.19161/etd.414661 %U 10.19161/etd.414661
ISNAD Aydın, Faruk , Yavuz, Mehmet Sunay , Akın, Ufuk , Kahraman, İlknur . "Elektrik çarpması sonucu meydana gelen yaralanmaların adli-tıbbi değerlendirmesi". Ege Tıp Dergisi 57 / 2 (Haziran 2018): 116-118. http://dx.doi.org/10.19161/etd.414661