Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Kapak Resmi
ISSN 2147-1908 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/etku

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi’nin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

ETKU Dergisi, 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında (TR Dizin), Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dr. Tolga GÜYER, Editör

ULAKBİM DUYURUSU

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

2018 yılından itibaren ULAKBİM, TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

ISSN 2147-1908 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/etku
Kapak Resmi

68.396

65.844

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi’nin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

ETKU Dergisi, 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında (TR Dizin), Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dr. Tolga GÜYER, Editör

ULAKBİM DUYURUSU

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

2018 yılından itibaren ULAKBİM, TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 

Cilt:9 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 9 - Sayı 1 - Şub 2019
 1. SOSYAL MEDYADA YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLERİN YARATICI DÜŞÜNMEYE YÖNELİK FARKINDALIKLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 1 - 20
  Ayşe BAĞRIACIK YILMAZ, Serçin KARATAŞ
 2. 3D TASARIM ÖĞRENME DENEYİMİNİN SÜREÇ DEĞERLENDİRMESİ VE EĞİTSEL ÇIKTILARININ KEŞFEDİLMESİ
  Sayfalar 21 - 49
  Akça Okan Yüksel, Ekmel Çetin, Burcu Berikan
 3. BT ÖĞRETMENLERİNİN CEVRİMİÇİ FORUMLARDA TARTIŞTIKLARI KONULARIN KÜLTÜRLER ARASI KARŞILAŞTIRMASI: TÜRKİYE-İNGİLTERE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 50 - 72
  Deniz Atal, Raziye Sancar, Deniz Deryakulu
 4. ÖĞRENCİLERİN STEM EĞİTİMİ TERCİHLERİNİN VERİ MADENCİLİĞİ YAKLAŞIMI ile TAHMİN EDİLMESİ
  Sayfalar 73 - 88
  Gökhan Akçapınar, Erdal Coşgun
 5. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANINDA MESLEK SEÇİMİNİ YORDAYAN DEĞİŞKENLER
  Sayfalar 89 - 126
  ÖMÜR UYSAL, DENİZ DERYAKULU
 6. MESLEKİ GELİŞİM BAĞLAMINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENME DURUMLARININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 127 - 153
  Turgay Alakurt, H. Tuğba Öztürk, Tuğra Karademir, Burcu Yılmaz
 7. VİDEO KAPILMA ÖLÇEĞİNİN UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 154 - 168
  Deniz Deryakulu, Raziye Sancar, Ömer Faruk Ursavaş
 8. SANAL GERÇEKLİK TEMELLİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA BULUNUŞLUK HİSSİNİN ÖLÇÜLMESİ: BULUNUŞLUK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI
  Sayfalar 169 - 188
  Seyfullah GÖKOĞLU, Ünal ÇAKIROĞLU
 9. UYARLANABİLİR ÖĞRENME ORTAMLARINDA FELDER VE SILVERMAN ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ İÇERİKLERİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 189 - 205
  Yıldız Özaydın Aydoğdu, Şeyhmus Aydoğdu, Mehmet Akif Ocak
 10. ÇEVRİMİÇİ ÖDEV GÖNDERME VE DÖNÜT ALMA SÜRECİNDE ÖĞRENCİ KATILIM DAVRANIŞLARI
  Sayfalar 206 - 229
  Özden Şahin İzmirli, Gökhan Çalışkan, Serkan İzmirli
 11. HERKÜL’ÜN HİKAYESİ: BİR EĞİTSEL OYUN MODELİ ÖNERİSİ
  Sayfalar 230 - 250
  Selay Arkün Kocadere, Şeyma Çağlar Özhan, Fatma Bayrak, Pınar Nuhoğlu Kibar
 12. EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK UYGULAMALARINDA ERİŞİLEBİLİRLİK VE UYUMLULUK
  Sayfalar 251 - 275
  Mehmet BÜTÜN, Veli Özcan BUDAK, Murat SELÇUK, İlkim Ecem EMRE, İrfan ŞİMŞEK
 13. E-ÖĞRENME ORTAMLARINDA ALGILANAN KARMAŞIK GÖREV PERFORMANS ÖLÇEĞİ
  Sayfalar 276 - 291
  Sacide Güzin Mazman Akar, Arif Altun
 14. EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ VE ÖĞRENME ANALİTİKLERİ BAĞLAMINDA E-ÖĞRENME VERİLERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 292 - 309
  Sinan Keskin, Furkan Aydın, Halil Yurdugül