Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Kapak Resmi
ISSN 2147-1908 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/etku

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi’nin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

ETKU Dergisi, 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında (TR Dizin), Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dr. Tolga GÜYER, Editör

ULAKBİM DUYURUSU

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

2018 yılından itibaren ULAKBİM, TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

ISSN 2147-1908 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/etku
Kapak Resmi

64.325

54.803

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi’nin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

ETKU Dergisi, 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında (TR Dizin), Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dr. Tolga GÜYER, Editör

ULAKBİM DUYURUSU

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

2018 yılından itibaren ULAKBİM, TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 

Cilt:8 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI: KODLAMA EĞİTİMİNDE NELER YAŞANIYOR?
  Sayfalar 1 - 34
  Veysel Karani CEYLAN, Kerim GÜNDOĞDU
 2. EĞİTİM ARAŞTIRMALARINDA ÇOKLU-ORTAM PAYLAŞIMI: BİR İÇERİK ANALİZİ
  Sayfalar 35 - 66
  Doç. Dr. Sibel SOMYÜREK, Ayşenur Gülmez, Gizem Yıldız
 3. EĞİTİM BİLİŞİM AĞI TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 67 - 89
  GÜLDEN GÜRSOY, BURCU UĞURLU
 4. MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN WEB TABANLI DİNLEME TESTİNİ KULLANMA NİYETLERİNİN YORDAYICILARI
  Sayfalar 90 - 107
  Tolga ERDOĞAN, Harun ÇİĞDEM, Osman Gazi YILDIRIM
 5. EĞİTSEL VERİ MADENCİLİĞİ İLE İLGİLİ 2006-2016 YILLARI ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
  Sayfalar 108 - 124
  Ahmet Tekin, Zeynep Öztekin
 6. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ROBOTİK PROGRAMLAMADA AKIŞ, KAYGI ve BİLİŞSEL YÜK SEVİYELERİ
  Sayfalar 125 - 156
  Burak ŞİŞMAN, Sevda Küçük
 7. BİR ÖĞRENME ORTAMI OLARAK SANAL DÜNYALARIN TASARIMINDA KARŞILAŞILAN PEDAGOJİK ZORLUKLAR
  Sayfalar 157 - 170
  Ömer Koçak, Türkan KARAKUŞ YILMAZ, Yüksel GÖKTAŞ
 8. GAZ VE TOZ BULUTUNDAN: 3B SANAL ÖĞRENME ORTAMI GELİŞTİRİRKEN KARŞILAŞILAN SORUNLARIN AŞILMASI
  Sayfalar 171 - 191
  Burcu Topu, İlknur Reisoğlu, Türkan Karakuş Yılmaz, M. Ertuğrul Öztürk, Yüksel Göktaş
 9. UYGULAYICILARIN TERS YÜZ EDİLMİŞ SINIF UYGULAMALARINA YÖNELİK DENEYİMLERİ
  Sayfalar 192 - 211
  embiya çelik, serkan yıldırım, Gürkan Yıldırım
 10. GENÇ NESİL ARASINDA YAYGINLAŞAN BİR BAĞIMLILIK: AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 212 - 231
  Nazire Burçin Hamutoğlu, Deniz Mertkan Gezgin, Yavuz Samur, Soner Yıldırım
 11. "DİJİTAL YAŞAMDA ÇOCUK" KİTABI ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 232 - 242
  Salih BARDAKCI