Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama
Kapak Resmi
ISSN 2147-1908 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/etku

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi’nin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

ETKU Dergisi, 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında (TR Dizin), Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dr. Tolga GÜYER, Editör

Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri Özel Sayısı

2018 Yılı içerisinde Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri adlı bir Özel Sayı çıkarılması planlanmaktadır. Bu alanda çalışan yazarlarımızın konuyla ilgili makalelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.


ULAKBİM DUYURUSU

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

2018 yılından itibaren ULAKBİM, TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

ISSN 2147-1908 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/etku
Kapak Resmi

52.157

37.879

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU) Dergisi’nin amacı, Eğitim Teknolojileri alanında kaliteli çalışmaların yayınlandığı hakemli, uluslararası bir yayın platformu sunmaktır.

Değerlendirilmek üzere Eğitim Teknolojisi alanına giren araştırma raporları, deneysel ve betimsel çalışmalar, yöntem geliştirme ve gözden geçirme çalışmaları kabul edilir. Bu çalışmalar, çeşitli yöntemsel yaklaşımlar ile yapılmış, herhangi bir yaş grubunun sosyal ve bireysel eğitim/öğretim ihtiyaçlarına teknoloji ile getirilen çözümlerin analizini, geliştirilmesini, uygulamasını ve değerlendirilmesini içeren araştırmalar olabilir. Dergiye gönderilecek çalışmalar Türkçe veya İngilizce  olarak yazılabilir.

ETKU Dergisi, 2013 yılından itibaren ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanında (TR Dizin), Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksinde taranmaktadır. Dergimizde yayınlanan bütün çalışmalara Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmakta, değerlendirme ve basım süreçlerinin hiç bir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dr. Tolga GÜYER, Editör

Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri Özel Sayısı

2018 Yılı içerisinde Eğitsel Veri Madenciliği ve Öğrenme Analitikleri adlı bir Özel Sayı çıkarılması planlanmaktadır. Bu alanda çalışan yazarlarımızın konuyla ilgili makalelerini sabırsızlıkla bekliyoruz.


ULAKBİM DUYURUSU

Yazar adından yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği, Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. 

2018 yılından itibaren ULAKBİM, TR Dizin sistemlerinde tanımlayıcı ID bilgilerine yer verilecektir. Standardizasyonun sağlanabilmesi ve YÖK ile birlikte yürütülecek ortak çalışmalarda ORCID kullanılacağı için, TR Dizin’de yer alan veya yer almak üzere başvuran dergilerin, yazarlardan ORCID bilgilerini talep etmeleri ve dergide/makalelerde bu bilgiye yer vermeleri tavsiye edilmektedir.

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. 

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz. 

Cilt:8 Sayı:1 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFON KULLANIMLARI VE BAĞIMLILIK DÜZEYLERİYLE İLGİLİ UNSURLAR
  Sayfalar 1 - 23
  Hatice DURAK, Süleyman Sadi SEFEROĞLU
 2. ÇEVRİMİÇİ ORTAMLARDA TOPLULUK HİSSİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
  Sayfalar 24 - 38
  Esma YILDIZ
 3. UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ
  Sayfalar 39 - 59
  Hanife ÇİVRİL, Emine ARUĞASLAN, Betül ÖZAYDIN ÖZKARA
 4. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA DİJİTAL VATANDAŞLIK GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 60 - 80
  Dr. Seçil Som Vural, Doç.Dr. Adile Aşkım Kurt
 5. PRENSKY’NİN “ÇOCUKLARIN DÜNYALARINI GELİŞTİRME EĞİTİMİ” YAKLAŞIMI KAPSAMINDA TÜRKİYE İÇİN POTANSİYELLER
  Sayfalar 81 - 101
  Halit ARSLAN, Yusuf Levent ŞAHİN, H. Ferhan ODABAŞI
 6. ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN YARDIMCI TEKNOLOJİLERE YÖNELİK TUTUMLARI
  Sayfalar 102 - 120
  Cem Aslan
 7. FONKSİYONLAR KONUSUNUN ARCS MODELİ TEMELİNDE GELİŞTİRİLEN ETKİLEŞİMLİ E-KİTAP İLE ÖĞRETİMİ: EYLEM ARAŞTIRMASI
  Sayfalar 121 - 140
  Seda ÖZER ŞANAL, Yalın Kılıç TÜREL
 8. DUNNING-KRUGER SENDROMU VE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER
  Sayfalar 141 - 157
  Doç. Dr. Sibel SOMYÜREK, İbrahim ÇELİK
 9. TÜRKİYE’DE EĞİTSEL BAĞLAMDA DİJİTAL HİKÂYE ANLATIMI KONUSUNA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
  Sayfalar 158 - 186
  Burcu ŞİMŞEK, Yasemin KOÇAK USLUEL, Hatice ÇIRALI SARICA, Perihan TEKELİ
 10. WEB 2.0 HIZLI İÇERİK GELİŞTİRME ÖZ-YETERLİK ALGISINI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÖLÇEK (W2ÖYAÖ) GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Sayfalar 187 - 208
  Yrd.Doç.Dr. Salih Birişçi, Yrd.Doç.Dr. Ümit Kul, Yrd.Doç.Dr. Zeki Aksu, Yrd.Doç.Dr. Dursun Akaslan, Arş.Gör. Sedef Çelik
 11. BLOK TEMELLİ PROGRAMLAMAYA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: SCRATCH ÖRNEĞİ
  Sayfalar 209 - 225
  İBRAHİM KASALAK, ARİF ALTUN
 12. ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ YETERLİLİKLERİ
  Sayfalar 226 - 247
  bayram gökbulut
 13. TÜRKİYE’DE ARTIRILMIŞ GERÇEKLİKLE İLGİLİ HAZIRLANAN TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
  Sayfalar 248 - 272
  Hakan ALTINPULLUK
 14. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN VE TEKNOLOJİYİ DERSLERİNE ENTEGRE ETME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 273 - 296
  Ayten Erduran, Berna Tataroğlu Taşdan
 15. TABLET BİLGİSAYARLARA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN E-KİTAPLARDA DERS SONLANDIRICI OLARAK VİDEO ÖGELERİNİN KULLANIMI: BİR TASARIM TABANLI ARAŞTIRMA
  Sayfalar 297 - 319
  Gürkan Yıldırım
 16. UYARLANABİLİR EĞİTSEL İÇERİKLİ WEB ORTAMLARININ TASARIM İLKELERİ: ÖĞRENEN MODELİ
  Sayfalar 320 - 345
  Levent Çetinkaya, Hafize Keser