Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 1, Sayfalar 141 - 157 2018-01-22

DUNNING-KRUGER SENDROMU VE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER

Doç. Dr. Sibel SOMYÜREK [1] , İbrahim ÇELİK [2]

273 268

Dunning-Kruger sendromu, belirli bir alanda ya da konuda vasıfsız ya da yetenekleri sınırlı bireylerin gerçekte olduğundan çok daha fazla bilgi ve beceriye sahip olduklarına inanma eğilimlerine odaklanmaktadır. Kendine aşırı güvenme şeklinde gözlemlenen bu problem, karar verme sürecindeki hatalardan biri olarak görülmekte ve metabilişsel becerilerle ilgili bir yetersizlik olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, bireylerin akademik başarılarına yönelik öznel değerlendirmelerinde aşırı güven problemi olup olmadığını incelemek ve öznel değerlendirmelerin akademik başarı ile ilişkisini ve cinsiyet ve bölümlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmaktır. Çalışmanın örneklemi 22 ile 45 yaş aralığındaki 128 yetişkinden oluşmaktadır. Katılımcıların akademik başarılarını belirlemek amacıyla Öğretim Teknolojileri ve Materyal geliştirme dersi bağlamında 40 soruluk çoktan seçmeli bir akademik başarı testi kullanılmıştır. Ayrıca öğrenenlerin sınavdaki performanslarına yönelik öznel değerlendirmelerini belirlemek amacıyla akademik başarı testinde yer alan her bir sorudan sonra öğrenenlere soruya verdikleri cevabın doğruluğundan emin olup olmadıkları sorusu yöneltilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun (% 87,5) akademik başarılarına yönelik öznel değerlendirmelerinde yanılsama olduğu ve bu yanılsamanın katılımcıların % 71,9’u için başarı puanlarının olduğundan fazla tahmin edilmesi şeklinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte katılımcıların öznel değerlendirmelerinin doğruluğunun cinsiyetlerine ve bölümlerine göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşmıştır. Bunlara ek olarak, katılımcıların aşırı güven puanları ile akademik başarı puanları arasında ise negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Dunning-Kruger Sendromu, öznel değerlendirme, aşırı güven
 • Baars, M., Vink, S., van Gog, T., de Bruin, A., & Paas, F. (2014). Effects of training self-assessment and using assessment standards on retrospective and prospective monitoring of problem solving. Learning and Instruction, 33, 92-107.
 • Camerer, C., & Lovallo, D. (1999). Overconfidence and excess entry: An experimental approach. The American Economic Review, 89(1), 306-318.
 • Clayson, D. E. (2005). Performance overconfidence: metacognitive effects or misplaced student expectations?. Journal of Marketing Education, 27(2), 122-129.
 • Forbes, D. P. (2005). Are some entrepreneurs more overconfident than others?. Journal of business venturing, 20(5), 623-640.
 • Fu, T., Koutstaal, W., Fu, C. H. Y., Poon, L., & Cleare, A. J. (2005). Depression, Confidence, and Decision: Evidence Against Depressive Realism. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 27(4), 243-252.
 • Goodie, A. S. (2005). The role of perceived control and overconfidence in pathological gambling. Journal of Gambling Studies, 21(4), 481-502.
 • Grinblatt, M., & Keloharju, M. (2009). Sensation seeking, overconfidence, and trading activity. The Journal of Finance, 64(2), 549-578.
 • Günther, C., Ekinci, A., Schwieren, C., & Strobel, M. (2010). Women can’t jump?—An experiment on competitive attitudes and stereotype threat. Journal of Economic Behavior and Organization, 75, 395-401.
 • Isaacson, R., & Fujita, F. (2012). Metacognitive knowledge monitoring and self-regulated learning. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 6(1), 39-55.
 • Jakobsson, N., Levin, M., & Kotsadam, A. (2013). Gender and overconfidence: effects of context, gendered stereotypes, and peer group. Advances in Applied Sociology, 3(02), 137.
 • Johnson, D. D., & Fowler, J. H. (2011). The evolution of overconfidence. Nature, 477(7364), 317-320.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel yayın Dağıtım.
 • Kahneman, D., & Lovallo, D. (1993). Timid choices and bold forecasts: A cognitive perspective on risk taking. Management science, 39(1), 17-31.
 • Kennedy, Ellen J., Leigh Lawton, and E. Leroy Plumlee. 2002. Blissful ignorance: The problem of unrecognized incompetence and academic performance. Journal of Marketing Education. 24 (3). 243–52.
 • Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Unskilled and unaware of it: how difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments. Journal of personality and social psychology, 77(6), 1121.
 • Meier-Pesti, K., & Penz, E. (2008). Sex or gender? Expanding the sex-based view by introducing masculinity and femininity as predictors of financial risk taking. Journal of Economic Psychology, 29, 180-196.
 • Moore, D. A., & Healy, P. J. (2008). The trouble with overconfidence. Psychological review, 115(2), 502.
 • Myers, D.G. (1998). Social psychology (5th ed.) McGraw-Hill, New York (1998)
 • Nickerson, R. S. (1998). Confirmation bias: A ubiquitous phenomenon in many guises. Review of general psychology, 2(2), 175.
 • Niederle, M., & Vesterlund, L. (2008). Gender differences in competition. Negotiation Journal, 24(4), 447-463.
 • Pyszczynski, T., & Greenberg, J. (1987). Toward an integration of cognitive and motivational perspectives on social inference: A biased hypothesis testing model. Advances in experimental social psychology (pp. 297-340). New York: Academic Press
 • Somyürek, S. & Brusilovsky, P. (2015). Impact of Open Social Student Modeling on Self-Assessment of Performance. Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009 (E-Learn 2015). Kona, Hawaii, ABD, 19-22 Ekim, 2015
 • Stankov, L., & Crawford, J. D. (1996). Confidence judgments in studies of individual differences. Personality and Individual Differences, 21(6), 971-986.
 • Tobias, S., & Everson, H. T. (1996). Assessing metacognitive knowledge monitoring. College Board Report No. 96-01.
 • Tobias, S. & Fletcher, J.D. (Eds.) (2000). Training and retraining: A handbook for business, industry, government, and the military. New York: Macmillan Gale Group
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Doç. Dr. Sibel SOMYÜREK
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: İbrahim ÇELİK

Bibtex @araştırma makalesi { etku327830, journal = {Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama}, issn = {2147-1908}, address = {Gazi Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {141 - 157}, doi = {10.17943/etku.327830}, title = {DUNNING-KRUGER SENDROMU VE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER}, key = {cite}, author = {ÇELİK, İbrahim and SOMYÜREK, Doç. Dr. Sibel} }
APA SOMYÜREK, D , ÇELİK, İ . (2018). DUNNING-KRUGER SENDROMU VE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8 (1), 141-157. DOI: 10.17943/etku.327830
MLA SOMYÜREK, D , ÇELİK, İ . "DUNNING-KRUGER SENDROMU VE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (2018): 141-157 <http://dergipark.gov.tr/etku/issue/34630/327830>
Chicago SOMYÜREK, D , ÇELİK, İ . "DUNNING-KRUGER SENDROMU VE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (2018): 141-157
RIS TY - JOUR T1 - DUNNING-KRUGER SENDROMU VE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER AU - Doç. Dr. Sibel SOMYÜREK , İbrahim ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17943/etku.327830 DO - 10.17943/etku.327830 T2 - Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 157 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-1908- M3 - doi: 10.17943/etku.327830 UR - http://dx.doi.org/10.17943/etku.327830 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama DUNNING-KRUGER SENDROMU VE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER %A Doç. Dr. Sibel SOMYÜREK , İbrahim ÇELİK %T DUNNING-KRUGER SENDROMU VE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER %D 2018 %J Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama %P 2147-1908- %V 8 %N 1 %R doi: 10.17943/etku.327830 %U 10.17943/etku.327830
ISNAD SOMYÜREK, Doç. Dr. Sibel , ÇELİK, İbrahim . "DUNNING-KRUGER SENDROMU VE ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 / 1 (Ocak 2018): 141-157. http://dx.doi.org/10.17943/etku.327830