Sağlık Bilimleri Dergisi

Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 1018-3655 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1993 | Yayıncı Erciyes Üniversitesi | http://sagens.erciyes.edu.tr/dergi/
Kapak Resmi

973

1.132
Sağlık Bilimleri Dergisi Son Sayı
Cilt 27 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN POSTPARTUM DEPRESYONU TARAMA VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
  Sayfalar 186 - 191
  Rabia Atilla
 2. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DUYARLILIKLARI İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Sayfalar 192 - 198
  Aynur KIZILIRMAK
 3. KUŞAKLAR ARASI AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  Sayfalar 199 - 204
  Betül ÖZEN
 4. ADENOSINE A2A RECEPTOR ANTAGONISM INCREASED THE ANTIDEPRESSANT-LIKE EFFECT OF AMITRIPTYLINE IN MICE
  Sayfalar 205 - 210
  Gülay SEZER
 5. MİDE-BAĞIRSAK NEMATODLARIYLA (TRİCHOSTRONGYLİDAE) DOĞAL ENFEKTE KOYUNLARDA RİCOBENDAZOL’ÜN (RİCOBEN, ALKE) TEDAVİ ETKİNLİĞİ
  Sayfalar 211 - 216
  Zuhal ÖNDER, Önder DÜZLÜ
 6. İSKEMİ/REPERFÜZYON HASARI OLUŞTURULAN RATLARDA MELATONİNİN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 217 - 220
  Mustafa NİSARİ
 7. YUMURTACI TAVUK RASYONLARINA PROPOLIS VE KAFEIK ASIT İLAVESININ PERFORMANS, YUMURTA KALITESI VE SERUM DEĞIŞKENLERI ÜZERINE ETKILERI
  Sayfalar 221 - 227
  Sibel SİLİCİ, Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ
 8. EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂLARININ BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
  Sayfalar 228 - 233
  Şenay TOPUZ
 9. TOPLUMSAL CİNSİYET, KÜLTÜR VE ŞİDDETİN İNFERTİLİTE İLE İLİŞKİSİ
  Sayfalar 234 - 238
  Evrim BAYRAKTAR
 10. YÜKSEK YAĞLI DİYETİN AÇLIK-TOKLUK METABOLİZMASINDA GÖREVLİ HORMONLAR VE NÖROPEPTİDLER ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 239 - 344
  Hilal HIZLI
 11. SPİNA BİFİDALI HASTADA İNTERSKALEN BRAKİYAL PLEKSUS BLOĞU: OLGU SUNUMU
  Sayfalar 245 - 248
  Mehtap ARDA BALCI, Çiğdem ŞİMŞEK, Emre ATAY, Yahya TAHTA, AYŞE ERTEKİN