EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-4179 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Himmet KARADAL | https://eujmr.com/

5acb1bbb4ecb6.png    Creative Commons Lisansı        5acb1b88e780d.jpg

EUJMR, 2017 yılından itibaren her yıl Ocak ve Ağustos  aylarında elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Dergide çok alanlı (multidisipliner) her alanında Türkçe ve/veya İngilizce (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği vd.) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, istatistiki analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

EUJMR'nin temel amacı; çok disiplinli alanlarda çalışmalar yapmakta olan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı (Ocak ve Ağustos)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Çok Alanlı (Multidisipliner)

Makale Çağrısı

Ağustos 2018, Cilt:2, Sayı:2 için makale kabul edilmektedir.

EUJMR'nin tarandığı İndeksler

Scientific Indexing Services

CiteFactor

Google Scholar

OpenAIRE

İdeal Online

EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)

e-ISSN 2602-4179 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Himmet KARADAL | https://eujmr.com/
Kapak Resmi

824

2.023

5acb1bbb4ecb6.png    Creative Commons Lisansı        5acb1b88e780d.jpg

EUJMR, 2017 yılından itibaren her yıl Ocak ve Ağustos  aylarında elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan uluslararası hakemli, bilimsel  bir dergidir.

Dergide çok alanlı (multidisipliner) her alanında Türkçe ve/veya İngilizce (iktisat, işletme, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, Uluslararası İlişkiler, ekonometri, istatistik, bankacılık ve finans, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği vd.) uygulamalı veya  kuramsal çalışmalara, istatistiki analiz ve değerlendirmelere,  nicel ve nitel araştırmalara yer verilmektedir.

EUJMR'nin temel amacı; çok disiplinli alanlarda çalışmalar yapmakta olan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak ve bu alandaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Dergi Genel Bilgileri:

Dergi Niteliği: Uluslararası Hakemli ve Uluslararası İndeksli Bilimsel Dergi

Yayın Sıklığı: Yılda 2 Sayı (Ocak ve Ağustos)

Yayın Dili: Türkçe & İngilizce

Dergi Kapsamı: Çok Alanlı (Multidisipliner)

Makale Çağrısı

Ağustos 2018, Cilt:2, Sayı:2 için makale kabul edilmektedir.

EUJMR'nin tarandığı İndeksler

Scientific Indexing Services

CiteFactor

Google Scholar

OpenAIRE

İdeal Online