Journal of Etlik Veterinary Microbiology
Cover Image
ISSN 1016-3573 | Period Biannually | Founded: 1960 | Publisher Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | https://vetkontrol.tarim.gov.tr/merkez/Menu/44/Enstitu-Dergisi

ULAKBİM Yaşam Bilimleri ve Türkiye Atıf Dizini veritabanları kapsamında bulunan "çift hakemli" bir dergidir.

Aynı zamanda CAB Abstracts veritabanında da taranmaktadır.

Journal of Etlik Veterinary Microbiology

ISSN 1016-3573 | Period Biannually | Founded: 1960 | Publisher Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü | https://vetkontrol.tarim.gov.tr/merkez/Menu/44/Enstitu-Dergisi
Cover Image

2.643

11.675

ULAKBİM Yaşam Bilimleri ve Türkiye Atıf Dizini veritabanları kapsamında bulunan "çift hakemli" bir dergidir.

Aynı zamanda CAB Abstracts veritabanında da taranmaktadır.

Cilt 29 Sayı 2 Last Issue
Volume 29 - Issue 2 - Dec 2019
 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Hayvanlardan İzole Edilen Stafilokok Türlerinin Metisilin Dirençliliği Üzerine Retrospektif Bir Çalışma
  Pages 87 - 93
  Hüban Göçmen, Halit Şükür, Hazel Tamakan, Ömer Memduh Esendal
 2. Lactococcus garvieae İzolatlarının Antimikrobiyal Direnç Profillerinin Fenotipik ve Genotipik Olarak Belirlenmesi
  Pages 94 - 103
  İlker Hancı, Ertan Emek Onuk
 3. The First Detection and Phylogenetic Analysis of Bovine Astrovirus from Diarrheic Calves in Turkey
  Pages 104 - 110
  Turhan Turan, Hakan Işıdan
 4. Acute Phase Proteins in Staphylococcus aureus Positive Milks
  Pages 111 - 115
  Sena Çenesiz, Hande Gürler, Arzu Fındık, Gülay Çiftci, Ali Ertekin, Metin Çenesiz
 5. Türkiye’de Kronik İshalli Kedilerde Tritrichomonas foetus’ün Araştırılması ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
  Pages 116 - 120
  Didem Pekmezci, Gökmen Zafer Pekmezci, Ümit Özcan, Duygu Dalgın, Mehmet Tütüncü
 6. Sularda, İnsan Enfeksiyonları ile İlişkili Norovirus Genogruplarının Real-Time PCR Yöntemi ile Saptanması
  Pages 121 - 126
  Mehmet Demirci, Akın Yiğin, Nadire Eser, Hikmet Dinç
 7. Taze Peynirlerden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarının Genotiplendirilmesi
  Pages 127 - 135
  Sadık Savaşan, Ergün Ömer Göksoy
 8. Türkiye’de Sık Rastlanan Salmonella Enteritidis Serovarlarına Spesifik Bakteriyofajların İzolasyonu
  Pages 136 - 142
  Zafer Ata
 9. Gökkuşağı Alabalığı Kökenli Listonella anguillarum İzolatlarının Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu
  Pages 143 - 150
  Ertan Emek Onuk, Soner Altun, Muhammed Duman, İzzet Burçin Satıcıoğlu, Hamit Kaan Müştak
 10. Subklinik Mastitis’in Anadolu Mandalarının Süt Kompozisyonundaki Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi
  Pages 151 - 156
  Hande Gürler, Gülay Çiftci, Ayhan Baştan
 11. Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus ve Önemi
  Pages 157 - 161
  Barışhan Doğan, Mücahit Palaz, Müjgan İzgür
 12. Rekombinant DNA Teknolojisinin Veteriner Aşılarda Kullanımı
  Pages 162 - 166
  Merve Gizem Sezener, Alper Çiftci, Arzu Fındık
 13. Yenidoğan Buzağı İshallerinin Önemli Viral Etkenlerinden Caliciviruslar
  Pages 167 - 174
  İlke Karayel Hacıoğlu, Feray Alkan
 14. Ekotoksikoloji Alanında Balık Hücre Hatlarının Kullanımı
  Pages 175 - 180
  Aylin Pehlivan, Enes Atmaca, Abdurrahman Aksoy