Diller
Yayıncı Türleri
Yılda 2 Sayı
2017
1309-9302
Yılda 3 Sayı
2010
25.322 52.351
2548-0154
1015-2105
Yılda 2 Sayı
1986
2.612 5.222
2547-9458
Yılda 2 Sayı
2016
553 2.104
1304-2424
Yılda 2 Sayı
2003
0 0
2149-6080
Yılda 2 Sayı
2015
996 3.023
2148-371X
Yılda 2 Sayı
2014
4.464 19.836
2564-6834
1302-2423
Yılda 2 Sayı
1999
30.586 112.432
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
2548-0952
Yılda 4 Sayı
2016
2.174 3.064
2548-0979
Yılda 2 Sayı
2016
2.836 2.926
1301-3289
Yılda 2 Sayı
1997
155 484
2149-3960
Yıllık
2016
0 0
0378-2816
Yılda 2 Sayı
2015
112.206 176.123
Yılda 2 Sayı
2017