Diller
Yayıncı Türleri
2548-0367
Yıllık
2016
3.147 2.980
2564-6834
1302-2423
Yılda 2 Sayı
1999
24.628 95.413
2458-9381
Yılda 2 Sayı
2015
2.967 5.212
2548-0979
Yılda 2 Sayı
2016
1.960 1.710
1304-0618
Yılda 2 Sayı Yıllık
2003
28.650 52.118
2149-3960
Yıllık
2016
0 0