Diller
Yayıncı Türleri
Yayıncılar
2458-9381
Yılda 2 Sayı
2015
2.875 5.042
1307-3419
1307-3419
Yılda 2 Sayı
2008
2.462 9.559
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
2149-8407
2149-8393
Yılda 3 Sayı
2015
173 546
2548-0952
Yılda 4 Sayı
2016
1.499 2.120
Aylık
2017
1300-4530
Yılda 2 Sayı
2015
5.295 18.399
1309-5803
Yılda 2 Sayı
2008
16.481 59.806
2458-7508
Yılda 2 Sayı
1975
14.115 6.336
1301-3289
Yılda 2 Sayı
2017
0 0
2015
77.430 49.550
Yılda 2 Sayı
2017
Yılda 2 Sayı
2017
0 0
1303-5746
Yılda 2 Sayı
1999
120.625 232.492