Diller
Yayıncı Türleri
2458-9381
Yılda 2 Sayı
2015
7.223 10.359
1307-3419
1307-3419
Yılda 2 Sayı
2008
3.691 13.846
2458-827X
Yılda 2 Sayı
2013
6.197 4.836
2548-0472
Yılda 2 Sayı
2009
5.587 4.621
2547-9512
Yılda 2 Sayı
2016
5.108 12.460
2548-0979
Yılda 2 Sayı
2016
4.031 4.313
1304-0618
Yılda 2 Sayı Yıllık
2003
46.188 103.389
Yılda 2 Sayı
2017
0 0
1301-3289
Yılda 2 Sayı
1997
2.496 2.937
Yılda 2 Sayı
2017
179 291