Diller
Yayıncı Türleri
Yılda 2 Sayı
2017
436 329
2548-1304
Yılda 2 Sayı
2016
736 783
2147-0715
1307-9697
Yılda 4 Sayı
2008
54.012 73.576
1302-3055
Yılda 2 Sayı
2000
0 0
Yılda 6 Sayı
2016
0 0
Yılda 6 Sayı
2017
2548-0286
2548-0286
Yılda 2 Sayı
2016
3.259 3.278
2149-9373
2149-4916
Yılda 3 Sayı
2015
1.968 4.146
Yılda 2 Sayı
2016
2147-0030
Yılda 2 Sayı
2015
6.635 21.208
Yılda 2 Sayı
2017
0 0
1309-1751
Yılda 4 Sayı
1998
42.998 59.008
2146-9229
2146-9229
Yılda 4 Sayı
2012
0 0
Yılda 2 Sayı
2017
315 384
Yıllık
2017
2528-9802
Yılda 2 Sayı
2016
2.701 3.369
2458-8989
2458-8989
Yılda 3 Sayı
2015
4.293 5.109