Diller
Yayıncı Türleri
Yılda 2 Sayı
2016
2548-088X
Yılda 2 Sayı
2016
333 369
1301-0549
Yılda 4 Sayı
1996
5.621 9.003
0255-674X
Yılda 2 Sayı
2009
96.102 106.726
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
2146-4219
Yılda 2 Sayı
2010
2.185 13.037
1300-8498
Yılda 4 Sayı
1956
2148-290X
Yılda 2 Sayı
2014
772 1.144
Yılda 3 Sayı Yılda 2 Sayı
2016
Yılda 2 Sayı
2016
2378-0991
Yıllık
2015
1.597 7.557
1309-8659
Yılda 2 Sayı
2012
3.000 24.764
1300-7491
Yılda 4 Sayı
1995
7.030 20.124
2548-1266
Yılda 2 Sayı
2016
2564-6400
Yılda 2 Sayı
2017
441 729
Yılda 3 Sayı
2017
1304-0057
Yılda 2 Sayı
1954
35.121 63.138
2529-0053
1300-4050
Yılda 2 Sayı
1992
104.832 107.873