Diller
Yayıncı Türleri
Yayıncılar
Yılda 2 Sayı
2016
40 45
Yılda 2 Sayı
2016
2146-7811
2146-7811
Yılda 2 Sayı
2012
26.433 17.404
Yılda 2 Sayı
2016
654 857
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
2548-088X
Yılda 2 Sayı
2016
1.310 1.655
Yılda 6 Sayı
2016
0 3
1309-517X
Yılda 4 Sayı
2010
3.543 6.285
1303-880X
Yılda 2 Sayı
2003
0 0
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
1300-8498
Yılda 4 Sayı
1956
0 0
1302-5147
Yılda 3 Sayı
2005
13.665 18.304
Yılda 2 Sayı
2017
140 110
2148-2659
2148-2659
2013
5.855 11.941
Yılda 2 Sayı
2017
0 0
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
2378-0991
Yıllık
2015
2.293 9.187