Diller
Yayıncı Türleri
Yayıncılar
Yılda 2 Sayı
2016
2146-7811
2146-7811
Yılda 2 Sayı
2012
23.193 12.973
Yılda 2 Sayı
2016
183 326
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
2548-088X
Yılda 2 Sayı
2016
333 369
Yılda 6 Sayı
2016
0 3
1309-517X
Yılda 4 Sayı
2010
2.389 2.476
1303-880X
Yılda 2 Sayı
2003
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
1300-8498
Yılda 4 Sayı
1956
1302-5147
Yılda 3 Sayı
2005
5.702 6.649
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
2148-2659
2148-2659
2013
3.875 8.955
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
Yılda 2 Sayı
2016
2378-0991
Yıllık
2015
1.597 7.557
2147-5202
1300-8889
Yılda 2 Sayı
1989
261.704 294.650
Yılda 2 Sayı
2017
0 0