Diller
Yayıncı Türleri
2458-7893
Annually
1950
1.389 2.718
2458-8474
2149-5920
Biannually
2015
4.482 5.409
2602-2818
Biannually
2017
550 567
2587-1749
2587-0742
Biannually
2017
1.915 1.745
2146-7706
Biannually
2011
21.415 15.004
2149-6137
Biannually
2015
6.878 3.964
2602-3261
Biannually
2017
2147-7493
Biannually
2013
12.131 7.110
2149-5637
Biannually
2015
4.995 5.744
2458-8091
Biannually
2015
5.238 6.733
2602-4039
Biannually
2018
0 0
2458-7540
2458-7540
Annually
2015
8.455 6.648
Biannually
2016
0 0
2149-214X
Biannually
2015
13.412 4.284
2149-7222
Tri-annual
2008
1.225 2.514
1308-6561
Biannually
2017
1 0