Diller
Yayıncı Türleri
Yıllık
2018
1302-3055
Yılda 2 Sayı
2000
0 0
2146-4391
1309-8640
Yılda 2 Sayı
2010
6.084 11.126
1308-9072
Yılda 2 Sayı
1987
3.973 4.767
2149-9373
2149-4916
Yılda 3 Sayı
2015
1.382 2.970
2564-758X
Yılda 4 Sayı
2015
Yılda 2 Sayı
2016
Yılda 2 Sayı
2016
2458-973X
Yılda 4 Sayı
2016
1.316 3.250
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
Yılda 2 Sayı
2017
276 287
2146-9431
Yılda 2 Sayı
2012
2147-9666
Yılda 2 Sayı
2012
4.123 10.254
2528-9802
Yılda 2 Sayı
2016
2.349 2.667
2536-4561
Yılda 2 Sayı
2016
824 830
2147-835X
1301-4048
Yılda 6 Sayı
1997
110.874 157.530
1304-6330
Yılda 2 Sayı
2004
1.922 5.583