Diller
Yayıncı Türleri
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
1309-6834
Yılda 2 Sayı
1996
1.858 3.761
2148-290X
Yılda 2 Sayı
2014
268 397
2378-0991
Yıllık
2015
1.113 6.421
2148-3841
Yılda 2 Sayı
2014
1.820 8.715
Yılda 2 Sayı
2017
0 0
1309-8659
Yılda 2 Sayı
2012
1.842 21.318
1300-7491
Yılda 4 Sayı
1995
3.257 9.178
2458-8199
Yıllık
2015
388 1.541
Yılda 3 Sayı
2017
1309-9302
Yılda 3 Sayı
2010
959 2.987
1309-1557
Yıllık
2009
2.175 16.662
1304-2424
Yılda 2 Sayı
2003
2146-7390
Yılda 4 Sayı
2011
3.799 22.095
2459-0134
Yılda 4 Sayı
2015
315 949
Yılda 4 Sayı
2016
2458-9381
Yılda 2 Sayı
2015
338 487