Diller
Yayıncı Türleri
1301-0549
Yılda 4 Sayı
1996
2.523 4.100
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
2146-4219
Yılda 2 Sayı
2010
1.393 10.661
2148-290X
Yılda 2 Sayı
2014
268 397
2378-0991
Yıllık
2015
1.113 6.421
1300-7491
Yılda 4 Sayı
1995
3.199 8.971
Yılda 3 Sayı
2017
2548-0154
1015-2105
Yılda 2 Sayı
1986
1304-2424
Yılda 2 Sayı
2003
2458-9012
Yılda 2 Sayı
2015
484 3.441
2146-1732
Yılda 2 Sayı
2011
1.148 6.383
2148-6808
2148-6808
Yılda 3 Sayı
2014
1.076 5.646
1302-2423
Yılda 2 Sayı
1999
3.371 36.114
2458-9381
Yılda 2 Sayı
2015
338 487
Yılda 2 Sayı
2016
0 0
1307-3419
1307-3419
Yılda 2 Sayı
2008
827 5.462
Yılda 2 Sayı
2016
40 29