Dergiler
yıldız kumcular
yıldız kumcular
ÖMER KÜRŞAT TÜFEKÇİ
ÖNDER BÜBERKÖKÜ
Ömer GENÇKAYA
Ömer LİMANLI
Ömer Tüfekci
Ömer İŞCAN
Arş.Gör. Özcan ÖZKAN
Özgür Balmumcu
Özlem KARAKOZAK
Yrd.Doç.Dr. Özlem YAŞAR UĞURLU
Öznur Bozkurt
Ümit GEZİCİ
Yrd.Doç.Dr. Ümmühan KAYGISIZ
Yüksek Lisans özden özdemir
ümit doğrul
Doç.Dr. İBRAHİM Giritlioğlu
İbrahim ARSLAN
İbrahim EROL