Dergiler
Dilek Bakırcıoğlu
Dr. Dilek YALÇIN DUYGU
Dragomir Valchev
Dunja Demirović
Yrd.Doç.Dr. Duygu Balpetek Külcü
Arş.Gör. Duygu Kadaifçiler
Dürdane Mart
Ebru Diker
Prof.Dr. Ebru Gül Aslan
Ebru YILDIZ
Dr. Ebru Özdemir Nath
Ebubekir Gündoğdu
Ece Şen
Yrd.Doç.Dr. Eda Çelik
Ediz Ulusoy
Efkan Bağda
Elif Yüzbaşıoğlu
Emel İSLAMOĞLU
Emin DÖNMEZ
Emine AKALIN