Dergiler
  • Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 1
  • Ekonomik Teori ve Analiz Dergisi 1
  • Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1
Yrd.Doç.Dr. Nazan ŞAK
    • 1 (current)