Dergiler
Abdullah Torun
Prof.Dr. Ahmet Karadağ
Atakan Kocaman
Doç.Dr. CELAL BÜYÜK
Dilek ŞAHİN
Doktora Emre Gör
Ertan EFEGİL
Fatma Yorgancılar
Kubilay Kaptan
Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ozan Saray
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Deste
Arş.Gör. Nazlı NALCI ARIBAŞ
Prof.Dr. Nurettin Parıltı
Oğuz Ateş
Arş.Gör. SIDIKA AKDENİZ
Selcuk Kendirli
Selime Sezgin
Öğretim Görevlisi Tolga ORAL
Prof.Dr. Verda Canbey - Özgüler
Arş.Gör. Yasin Avcı