Dergiler
Doç.Dr. Arda Yıldırım
Yrd.Doç.Dr. Atilla ÇAKIR
Prof.Dr. Bahriye GÜLGÜN ASLAN
Doç.Dr. Cem Karagözlü
Arş.Gör. Cenk Burak Şahin
Yrd.Doç.Dr. ESRA ÖZHANCI
EgeJFAS Yazar
Emine BAYRAM
Doç.Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Dr. Halil Agah
Doç.Dr. Hüseyin Güler
Yrd.Doç.Dr. Korkmaz Bellitürk
Arş.Gör. Mehmet Zeki KIZMAZ
Murat KILIC
Prof.Dr. Necip Tosun
Doç.Dr. Nesrin ÖRÇEN
Prof.Dr. Nilgün Saatçı Mordoğan
Nurengin METE
Doç.Dr. RECEP AYDIN
Sema ÇİLİNGİR