Dergiler
Doç.Dr. Arda Yıldırım
Yrd.Doç.Dr. Atilla ÇAKIR
Prof.Dr. Bahriye GÜLGÜN ASLAN
Doç.Dr. Cem Karagözlü
Arş.Gör. Cenk Burak Şahin
Yrd.Doç.Dr. ESRA ÖZHANCI
EgeJFAS Yazar
Emine BAYRAM
Yrd.Doç.Dr. Fırat Pala
Doç.Dr. Gültekin ÖZDEMİR
Dr. Halil Agah
Yrd.Doç. Hasan Demirkan
Doç.Dr. Hüseyin Güler
Doç.Dr. Ilgaz Akata
Yrd.Doç.Dr. Korkmaz Bellitürk
Arş.Gör. Mehmet Zeki KIZMAZ
Arş.Gör. Mehmet İlhan ODABAŞIOĞLU
Murat KILIC
Prof.Dr. Necip Tosun
Doç.Dr. Nesrin ÖRÇEN