Dergiler
Dr. Ahmet Efe
Atakan Kocaman
Coşkun Can AKTAN
DergiPark Yardım
Doktora Öğrencisi MEHMET TAŞKIRMAZ
Neslihan Gençay
Prof.Dr. Verda Canbey - Özgüler
bora yenihan