Dergiler
Doç.Dr. AYSE SANEM SAHLI
Alev Üstündağ
Arş.Gör. Armağan Aytuğ Yürük
Armağan Yürük
Doç.Dr. Arzu Güçlü Gündüz
Arzu YÜKSELEN
Aslı Akyol Mutlu
Arş.Gör. Aslı Devrim
Arş.Gör. Aslı KIRMAN
Arş.Gör. Aslıhan Özdemir
Öğretim Görevlisi Aylin Açıkgöz
Öğretim Görevlisi Ayça TAŞ
Ayşegül OKSAY ŞAHİN
BETÜL ÇİÇEK ÇINAR
Arş.Gör. Begümhan Ömeroğlu Yel
Burcu Aktı
Doç.Dr. Burhanettin Göker Durdu
Arş.Gör. Caner KARARTI
Damla Gümüş
DergiPark Yardım