Dergiler
Dr. Ali Asker Demirhan
Atakan Kocaman
Coşkun Can AKTAN
DergiPark Yardım
Yüksek Lisans HAKAN KOÇAK
Necati ÇİFTÇİ
Yüksek Lisans Öğrencisi Serdar Bozkurt
Prof.Dr. Verda Canbey - Özgüler