Dergiler
Yrd.Doç.Dr. Adile Tümer
Yüksek Lisans Ayşegül Alioğulları
Birsen ALTAY
Arş.Gör. Didem ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE
Öğretim Görevlisi Elif Paklacı
Yrd.Doç.Dr. Emriye YAYAN
Yrd.Doç. Feride Yiğit
Yrd.Doç.Dr. Handan GÜLER
Yrd.Doç.Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt
Hediye Arslan
Keziban Amanak
Dr. Meltem uğurlu
Yrd.Doç.Dr. NAİLE ESRA SAKA
Doktora NESLIHAN KODAZ
Nevin HOTUN ŞAHİN
Doktora Tuğba YILMAZ ESENCAN
Yrd.Doç.Dr. asuman çobanoğlu
fatma başar
güliz onat bayram
selin deniz