Dergiler
Prof.Dr. A.Celil ÇAKICI
Yrd.Doç. ALİ KUMAŞ
Doç. Abdulcebbar Kavak
Yrd.Doç.Dr. Abdulhadi Timurtaş
Abdulhalim Abdullah
Abdulkadir ERCAN
Doç.Dr. Abdullah Adıgüzel
Yrd.Doç.Dr. Abdullah Torun
Abdulnasır SÜT
Abdunnasır SÜT
Abdurrahman ACAR
Abdurrahman ADAK
Abdurrahman DEMİRCİ
Doç.Dr. Abdurrahman EKİNCİ Ekinci
Abdurrahman İLĞAN
Doktora Abdülbaki BOZKURT
Doç.Dr. Abdülcelil Bilgin
Abdülnasır Süt
Yrd.Doç.Dr. Abdürrauf Aydın