Dergiler
AHMET GEMİ
Yrd.Doç. Abdulcebbar Kavak
Yrd.Doç.Dr. Abdulhadi Timurtaş
Abdulhalim Abdullah
Abdulkadir ERCAN
Doç.Dr. Abdullah Adıgüzel
Yrd.Doç.Dr. Abdullah Torun
Abdulnasır SÜT
Abdunnasır SÜT
Abdurrahman ACAR
Abdurrahman ADAK
Abdurrahman DEMİRCİ
Doktora Abdülbaki BOZKURT
Abdülcelil Bilgin
Abdülnasır Süt
Yrd.Doç.Dr. Abdürrauf Aydın
Öğretim Görevlisi Abu Bakar Siddiq
Adem YERİNDE
Adil Hadi Hammadi
Adnan Demircan