Dergiler
Dr. Adnan Ayan
Yrd.Doç.Dr. Aykut Ulucan
Dr. Banu Dokuzeylül
Dr. Bülent BAŞ
Prof.Dr. EBUBEKİR CEYLAN
Arş.Gör. Erdal Kara
Fatma SAYIN iLHAN
Prof.Dr. Fatmagül Yur
Dr. Hatice HIZLI
Doktora Kadir Sevim
Arş.Gör. Mehmet Şirin Cengiz
Prof.Dr. Nalan Özdal
Prof.Dr. Nazmi Yüksek
Arş.Gör. Nevra Keskin
Prof.Dr. Nuri Altuğ
Okutman Osman Safa Terzi
Öğretim Görevlisi Selim Özdem
Yrd.Doç.Dr. Veysel Yüksek
Arş.Gör. osman safa terzi
Yrd.Doç.Dr. yıldıray Basbugan