Dergiler
AHMET ACAR
Yüksek Lisans AHMET AKTAŞ
Abdurrezzak Tek
Dr. Akbarshah Ahmadi
Büsra Gültekin
Doç.Dr. CELAL BÜYÜK
DergiPark Yardım
Ebru YILDIZ