Dergiler
Okutman Abdullah Koçer
Okutman Agmasie Bantie
Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZBEK
Yrd.Doç.Dr. Aysel Çetindere Filiz
Banu GÜRCÜM
Belgin Çakmak
Doç.Dr. Burçak Karagüzel Kayaoğlu