Okutman Abdullah Koçer
DergiPark Test User
Prof.Dr. Dilek Alpan
Doktora Öğrencisi EJENS HAKEM
Dr. Fatih Savaş
Dr. Huseyin Ipek
Arş.Gör. Mehmet Zahit Bilir
Mizanpajcı Mizanpajcı
Dr. Mustafa Durmaz
Yrd.Doç.Dr NURAN AYDIN