Yayıncı Türleri
Arama Sonucu: 118 Yayıncı Sayısı: 1012
1 ABADER (Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği)
2 Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırma Merkezi ASSAM
3 Akademik Araştırma ve Dayanışma Derneği
4 Akademisyenler Birliği Derneği
5 Aktüerya Derneği
6 Anatolian Academic Sciences
7 Avrasya Toprak Bilimleri Dernekleri Federasyonu
8 Avrasya Üroonkoloji Derneği
9 Balkan Araştırmaları Merkezi – Derneği
10 Batı Karadeniz Akademisyenler Derneği (BAKAD)
11 Beyhekim Sağlık Derneği
12 Bitki Islahçıları Alt Birliği
13 Çağdaş Drama Derneği
14 Deneysel, Biyoteknolojik, Klinik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği
15 Dermatoonkoloji Derneği
16 Dış Politika ve Uluslararası İlişkiler Derneği
17 Disiplinlerarası Eğitim ve Araştırma Derneği
18 Doğu Karadeniz Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği
19 Ege Zootekni Derneği
20 Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği
21 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği
22 Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Denetçileri Derneği
23 Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği
24 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği
25 Ekonometrik Araştırmalar Derneği
26 Ekonomistler Derneği
27 Eurasian Society of Educational Research
28 Felsefe ve Sosyal Araştırmalar Topluluğu Derneği
29 Finansal Ekonomik Sosyal Araştırmalar Derneği
30 Forest Engineering and Technologies Platform
31 Gazi Yabancı Diller Derneği
32 Germanistler Derneği
33 Gıda Teknolojisi Derneği
34 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
35 HAYATBOYU ÖĞRENME AKADEMİSİ
36 Hücresel Sinir Bilimleri ve Oksidatif Stres Derneği
37 International Association of Educators
38 İnsan, Toplum ve Teknoloji Derneği
39 İstanbul Ekslibris Derneği
40 İstanbul Umut Hareketi Derneği
41 Kadın Sağlığı Hemşireleri Derneği
42 Kadim Akademi Derneği
43 Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği
44 Kamu İç Denetçileri Derneği
45 Kayseri Kültür ve Turizm Derneği
46 Kutbilge Akademisyenler Derneği
47 Makina Tasarım ve İmalat Derneği
48 Matematikçiler Derneği
49 Meffert İmplant Enstitüsü
50 Milel ve Nihal Eğitim, Kültür ve Düşünce Platformu Derneği
51 Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
52 Okur Yazar Derneği
53 Otomotiv Mühendisleri Derneği
54 Paramedik Eğitiminde Standardizasyon ve Akreditasyon Derneği
55 Patoloji Dernekleri Federasyonu
56 Research Center for Islamic Economics (ikam)
57 Sağlık Araştırmaları Derneği
58 Sağlık Araştırmaları ve Stratejileri Derneği
59 Sağlık Bilimleri Araştırmaları Derneği
60 Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
61 Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
62 Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
63 Sosyal Bilgiler Egitimi Dernegi
64 Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği
65 Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği
66 Sosyoekonomi Derneği
67 Sosyoloji Derneği
68 Stratejik Sosyal ve Kültürel Araştırma Derneği
69 Sürdürülebilir ve Engelsiz Bilim Eğitimi Derneği
70 Sürekli Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Derneği
71 Şarkiyat Araştırmaları Derneği
72 Tarım Ekonomisi Derneği
73 Tarım Makinaları Derneği
74 Tarla Bitkileri Bilimi Derneği
75 Teknoloji Bilişim Yönetim ve Denetim Enstitüsü Derneği
76 Tıp Araştırmaları Derneği
77 Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği
78 Turkish Association of Orthopaedics and Traumatology
79 Turkish Society of Thoracic Surgery (TSTS)
80 Tüm Bilim İnsanları ve Akademisyenler Derneği
81 Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği
82 Türk Arşivciler Derneği
83 Türk Geriatri Derneği
84 Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği
85 Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği
86 Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireleri Derneği
87 Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
88 Türk Psikofarmakoloji Derneği
89 Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
90 Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği
91 Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği
92 Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği
93 Türkiye Biyoetik Derneği
94 Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği
95 Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği
96 Türkiye Diyetisyenler Derneği
97 Türkiye Entomoloji Derneği
98 Türkiye Fitopatoloji Derneği
99 Türkiye Fizyoterapistler Derneği
100 Türkiye Herboloji Derneği
101 Türkiye Kimya Derneği
102 Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği
103 Türkiye Spor Hekimleri Derneği
104 Türkiye Tabiatını Koruma Derneği
105 Türkiye Tıbbi Genetik Derneği
106 Türkiye Toprak Bilimi Derneği
107 Uludağ Arıcılık Derneği
108 Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneği
109 Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Derneği (UBİKS)
110 Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği
111 Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği İktisadi İşletmesi
112 Uluslararası Laparoskopi ve Robotik Cerrahi Derneği
113 Uluslararası Okuma Araştırmaları Derneği
114 Uluslararası Oral Araştırma Derneği
115 Üretim Araştırmaları Derneği
116 Veteriner Hekimler Derneği
117 Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği
118 Yeniden Büyük Anadolu Teşkilatı Derneği
  • 1 (current)