Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA)
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-2486 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Finansal Ekonomik Sosyal Araştırmalar Derneği |

ISSN 2602-2486

Yazarlarımızın Dikkatine : "Yayın Hakkı Formu" yüklenmesi hakkında önemli TIKLAYINIZ

Bilgi: DOI başvurumuz Dergipark tarafından kabul edilmiştir. FESA'da yayımlanan tüm makalelere (öncekilerde dahil) DOI numarası verilecektir.

HAKEMLER'imiz SÜRECİ NASIL YÖNETECEKLER ?

MAKALE'mi NASIL YÜKLERİM ?

YAZIM KURALLARI
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası Hakemli Dergi

 


 

 

Research of Financial Economic and Social Studies (RFES)

Peer Reviewed International Journal

 


 

 

 

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yılda dört defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

A peer reviewed international journal published 4 issues per year.

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA)

e-ISSN 2602-2486 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Finansal Ekonomik Sosyal Araştırmalar Derneği |
Kapak Resmi

7.136

20.425

ISSN 2602-2486

Yazarlarımızın Dikkatine : "Yayın Hakkı Formu" yüklenmesi hakkında önemli TIKLAYINIZ

Bilgi: DOI başvurumuz Dergipark tarafından kabul edilmiştir. FESA'da yayımlanan tüm makalelere (öncekilerde dahil) DOI numarası verilecektir.

HAKEMLER'imiz SÜRECİ NASIL YÖNETECEKLER ?

MAKALE'mi NASIL YÜKLERİM ?

YAZIM KURALLARI
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası Hakemli Dergi

 


 

 

Research of Financial Economic and Social Studies (RFES)

Peer Reviewed International Journal

 


 

 

 

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yılda dört defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

A peer reviewed international journal published 4 issues per year.

Cilt 3 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Algılanan Liderlik Stilinin İş Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: X ve Y Kuşakları Arası Karşılaştırma
  Sayfalar 400 - 421
  Zeynep Hatipoğlu, Ali Akın ZENGİN
 2. Endüstri 4.0 Bağlamında Türkiye’nin Yerine İlişkin Güncel ve Gelecek Eksenli Bir Analiz
  Sayfalar 422 - 436
  Zeki Yüksekbilgili, Gözde Zeynep ÇEVİK
 3. BOBİ FRS VE TFRS’NİN FİNANSAL RAPORLARA ETKİLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 437 - 457
  Erkan ÖZTÜRK, Gürbüz Gökçen, Ömer Faruk Güleç
 4. MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ’NE (MSUGT’YE) GÖRE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARIN BÜYÜK ve ORTA BOY İŞLETMELER için FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI’NA (BOBİ FRS’YE) UYARLANMASI VE RASYO YÖNTEMİ İLE ANALİZİ
  Sayfalar 458 - 477
  Hakan Cavlak, Başak Ataman, Gürbüz Gökçen
 5. BANKA ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 478 - 487
  Nazlı Ersoy
 6. SİYASİ ELİTLER VE İŞ ELİTLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN TÜRK İŞ SİSTEMİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 488 - 514
  Birsen Özalp
 7. YAŞAM BOYU ÖĞRENME EKSENİNDE İŞSİZLİKLE MÜCADELEDE ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ: TEORİK BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ
  Sayfalar 515 - 529
  Davut Karaman
 8. TÜRKİYE’NİN CARİ İŞLEMLER HESABI AÇIKLARINI BELİRLEYEN ETMENLERİN TESPİTİ
  Sayfalar 530 - 543
  N. Ceren Türkmen
 9. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KIRILGANLIK, FİNANSAL KRİZLERİN KAMU VE ÖZEL SERMAYELİ BANKALARA ETKİSİNİN SERMAYE YETERLİLİĞİ VE AKTİF KALİTESİ RASYOSU İLE TESPİTİ VE KARŞILAŞTIRILMASI (1990-2015 DÖNEMİ)
  Sayfalar 544 - 563
  Ayşenur Tarakcıoğlu ALTINAY
 10. Finansal Tavsiyelerin Yatırımcı Davranışlarına Etkisi
  Sayfalar 564 - 575
  Veli Özgür Yurtdaşseven, Serkan Çankaya