ISSN 2602-2486

HAKEMLER'imiz SÜRECİ NASIL YÖNETECEKLER ?

MAKALE'mi NASIL YÜKLERİM ?

YAZIM KURALLARI
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası Hakemli Dergi

 


 

 

Research of Financial Economic and Social Studies (RFES)

Peer Reviewed International Journal

 


 

 

 

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yılda dört defa yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

A peer reviewed international journal published 4 issues per year.