Kapak Resmi
384     |     275
Dergi Sayıları
http://filistinisrail.com

FİLİSTİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ- FİAD

כתב העת ללימודים פלסטיניים  |  Bulletin of Palestine Studies  |  مجلة الدراسات الفلسطينية 

Filistin Araştırmaları Dergisi- [כתב העת ללימודים פלסטיניים, مجلة الدراسات الفلسطينية, Bulletin of Palestine Studies - BFS], yılda iki kez yayınlanan hakembir dergi olup, Filistin, İsrail ve Ortadoğu ile ilgilenen herkes için önemli bir kaynaktır. Disiplinler arası bir dergi olarak hedefi, Türkiye'nin Filistin, İsrail ve Ortadoğu politikalarını tartışmak ve Filistin, İsrail ve bölgenin tarihsel, siyasal, sosyal ve kültürel yönlerini analiz etmek için entellektüel bir platform sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, Filistin İsrail Araştırmaları Dergisi, Filistin ve İsrail’in Türkiye, Orta Doğu ve dünya ile ilişkilerine yakın önem vermekte olup teorik ya da karşılaştırmalı yaklaşımla Modern Filistin ve İsrail’e yoğunlaşan bilimsel makaleleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

FİAD sadece bilinen akademisyenlerin çalışmalarını değil aynı zamanda geleceğin sayılı uzmanları olabilecek yüksek lisans ve doktora yazarlarının yenilikçi araştırma çalışmalarını da teşvik etmek için yayınlamaktadır. Orijinal konuları ve yöntemleri içeren birçok yüksek lisans ve doktora tez çalışması basılamamaktadır. Tezden makale yayınlamanın yazarın seçtiği alana bilgi katkısı, kariyerini geliştirme ve kişisel doyum gibi birçok faydası vardır. Tezin bazı bölümlerini bilimsel makale olarak basmak monografik bir kitap olarak yayınlarken problem olarak algılanmamalıdır.

Yayın kurulu olarak dergimizin kapsam ve içeriğini elimizden geldiğince iyi tespit etmeye çalıştık. Bu çerçevede Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’nda çalışan araştırmacıların ilgilendikleri Bilim Alanı’nda Filistin, İsrail, Yahudilik ve Kudüs anahtar kelimeleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. 

Yaz 2017 tarihli dergimizin ilk sayısı yayınlanmıştır. Dergimizin 14/04/2017 Cuma günü almış olduğu yayın kurulu kararına göre derginin gelecek sayınının konusu Kudüs olarak belirlenmiştir. Yeni dönemde sayı editörlüğünün yayın kurulu üyeleri arasında dönüşümlü olarak üstlenilmesi kararlaştırılmıştır. İkinci sayının editörü Dr. Alaattin DOLU'dur. Kendisine başarılar dileriz. 

Filistin Araştırmaları Dergisi, no. 1 (Yaz 2017) Son Sayı
Sayı 1 - Haz 2017