http://filistinisrail.com www.filistin.org

FİLİSTİN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-FAD

כתב העת ללימודים פלסטיניים  |  Bulletin of Palestine Studies  |  مجلة الدراسات الفلسطينية 

Uluslararası Filistin Araştırmaları Dergisi- [כתב העת ללימודים פלסטיניים, مجلة الدراسات الفلسطينية, Bulletin of Palestine Studies - BPS], yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergi olup, Filistin, İsrail ve Ortadoğu ile ilgilenen herkes için önemli bir kaynaktır. Disiplinler arası bir dergi olarak hedefi, Türkiye'nin Filistin, İsrail ve Ortadoğu politikalarını tartışmak ve Filistin, İsrail ve bölgenin tarihsel, siyasal, sosyal ve kültürel yönlerini analiz etmek için entellektüel bir platform sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda, Uluslararası Filistin Araştırmaları Dergisi, Filistin ve İsrail’in Türkiye, Orta Doğu ve dünya ile ilişkilerine yakın önem vermekte olup teorik ya da karşılaştırmalı yaklaşımla Modern Filistin ve İsrail’e yoğunlaşan bilimsel makaleleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

FAD sadece bilinen akademisyenlerin çalışmalarını değil aynı zamanda geleceğin sayılı uzmanları olabilecek yüksek lisans ve doktora yazarlarının yenilikçi araştırma çalışmalarını da teşvik etmek için yayınlamaktadır. Orijinal konuları ve yöntemleri içeren birçok yüksek lisans ve doktora tez çalışması basılamamaktadır. Tezden makale yayınlamanın yazarın seçtiği alana bilgi katkısı, kariyerini geliştirme ve kişisel doyum gibi birçok faydası vardır. Tezin bazı bölümlerini bilimsel makale olarak basmak monografik bir kitap olarak yayınlarken problem olarak algılanmamalıdır.

Yayın kurulu olarak dergimizin kapsam ve içeriğini elimizden geldiğince iyi tespit etmeye çalıştık. Bu çerçevede Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı’nda çalışan araştırmacıların ilgilendikleri Bilim Alanı’nda Filistin, İsrail, Yahudilik ve Kudüs anahtar kelimeleri ile ilgili bilimsel çalışmalar yayınlanmaktadır. 

Yaz 2017 tarihli dergimizin ilk sayısı yayınlanmıştır. Dergimizin 14/04/2017 Cuma günü almış olduğu yayın kurulu kararına göre derginin gelecek sayınının konusu Kudüs olarak belirlenmiştir. Yeni dönemde sayı editörlüğünün yayın kurulu üyeleri arasında dönüşümlü olarak üstlenilmesi kararlaştırılmıştır. İkinci sayının editörü Dr. Alaattin DOLU'dur. Kendisine başarılar dileriz. 


Filistin Araştırmaları Dergisi, no. 1 (Yaz 2017) Son Sayı
Sayı 1 - Haz 2017
KUDÜS ÖZEL SAYISI

SAYIN HOCALARIMIZ, 

DERGİMİZİN İKİNCİ SAYISI, KUDÜS ÖZEL SAYISI OLARAK ÇIKACAKTIR. 

MAKALELERİNİZİ "MAKALE GÖNDER" BUTONUNA YÜKLEMEDEN ÖNCE YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİNİ OKUYUNUZ. 

SAYGILARIMIZLA

Makale Gönderme Videosu

ULAKBİM DergiPark UDS Makale Gönderim Süreci: 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=gEX40CVtMhc

Bilim ve Danışma Kurulu

Ali BALCI, Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, <alibalci@gmail.com>

Ali MAHAFZAH, Prof. Dr.Department of HistoryThe University of JordanAmman, Jordan, <ali.mahafzah@ju.edu.jo>

Asuman GÖLPINAR, Dok. Öğr., Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı İstanbul, Türkiye, @AsumanGlpnar, <golpinar@hotmail.com>

Ayşe Ömür ATMACA, Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, @omuratmaca, <oatmaca@hacettepe.edu.tr>

Ceyhun ÇİÇEKÇİ, Arş.Gör., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, Türkiye, @CeyhunCicekci, <ceyhun.cicekci@gmail.com>

Eldar HASANOĞLU, Yrd. Doç. Dr., Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü, Artuklu Üniversitesi, Mardin, Türkiye, @Eldar_Hasanoglu, <eldarhasanoglu@gmail.com>

Halil ERDEMİR, Doç. Dr., Uluslararası ilişkiler Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye, <uygula@yahoo.com>

Hasan Hüseyin GÜNEŞ, Yrd. Doç. Dr., Tarih Bölümü, Bartın Üniversitesi, Bartın, Türkiye, hgunes@bartin.edu. <hasan.h.gunes@gmail.com>

Hatice PALAZ ERDEMİR, Prof. Dr., Tarih Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye, <haticeerdemir@yahoo.com.tr>

Işıl IŞIK BOSTANCI, Yrd. Doç. Dr., Tarih Bölümü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Türkiye, iibostanci@mku.edu.tr ibostanci@mku.edu.tr – <i.i.bostanci@gmail.com>

Ibrahim SLAİBİ,Assistant Professor , Al Quds University, Palestine,Department of basic education, Faculty of Educational Science 

İlhan ARAS, Yrd. Doç. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir, Türkiye, <ilhanaras@nevsehir.edu.tr>

Mahmoud YAZBAK, Prof. Dr.Department of Middle Eastern HistoryUniversity of Haifa,Haifa, Israel, <myazbak@univ.haifa.ac.il>

Mim Kemal ÖKE, Prof. Dr., Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, <mkemaloke@yahoo.com>

Muhammad Al-HIZMAWI, Prof. Dr., Department of History, Qatar University, Qatar, <mhizmawi@qu.edu.qa>

Mustafa GÜLER, Prof. Dr., Tarih Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Türkiye, <mguler@aku.edu.tr>

Ömer Faruk HARMAN, Prof. Dr., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İstanbul, Türkiye, <ofharman@fsm.edu.tr>

Özlem TÜR KÜÇÜKKAYA, Prof. Dr., Department of International RelationMiddle East Technical UniversityAnkara, Turkey, <tur@metu.edu.tr>

Roberto MAZZA, Prof. Dr.Department of HistoryUniversity of LimerickLimerick, Ireland, <roberto.mazza@ul.ie>

Şeyma AY ARÇIN, Yrd. Doç. Dr., Turizm Rehberliği Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, <seymaay@gmail.com>

Tuğçe ERSOY, Arş. Gör. Dr., Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, @TugceErsoyTugce, <ersoytugce@gmail.com>

Yasemin AVCI, Doç. Dr., Tarih Bölümü, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, Türkiye, <yavci@pau.edu.tr> 

İsme göre alfabetik sıralı/ Sorted by name