Yıl 2018, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 44 - 64 2018-08-15

Hegemony - Counter Hegemony: A Gramscian Analysis of Israeli Settlement Activity
Hegemony - Counter Hegemony: A Gramscian Analysis of Israeli Settlement Activity

Tuğçe ERSOY [1]

58 106

Bugün fiili gerçek haline gelen yerleşim birimlerinin hem Filistinlilerin hayatı hem de barış süreci üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Özellikle de geri dönüşü olmayan unsurlar oldukları için iki devletli çözümün önünde de engel teşkil eder hale gelmişlerdir. Bu makale işgal altındaki topraklardaki yerleşim inşa faaliyetlerini Gramsci’nin hegemonya kavramı üzerinden analiz etmeye yönelik bir girişimdir. Çalışmada ilk önce hegemonya kavramı yeni yerleşimlerin inşasına yönelik faaliyetlere tatbik edilecektir. Bunu yaparken ülke içerisinde değişen siyasi atmosfer ve bununla beraber dönüşüme uğrayan, işgal altındaki topraklara karşı sergilenen ideolojik tavır sergilenmeye çalışılacaktır. Böylece İsrail’in yerleşim inşa faaliyetinin ne yönden hegemonik bir eylem olduğu ortaya konulacaktır. Ayrıca İsrail’in işgal altındaki topraklardaki Filistinlilere yönelik politikalarının sonucunda, 1987 yılında gerçekleşen birinci İntifadanın Gramşiyan anlamda bir karşı-hegemonik eylem olup olmadığı tartışılacaktır. 

The settlements, a fact on the ground by today, have had considerable effects both on Palestinian life and on the peace process. Notably, in the quality of irreversible entities, they have emerged as obstacles before a two-state solution. This article is an attempt to analyze the settlement activity in the occupied territories through the Gramscian concept of hegemony. On the first hand, the study will apply the concept of hegemony to the Israeli settlement policy by demonstrating the changing political climate within the country and the ideological attitudes towards the occupied territories. By doing so, the study will seek to reveal how Israel’s settlement activity has become hegemonic. It will also discuss whether Israeli policies vis-à-vis the Palestinians in the occupied territories, which culminated in the First Intifada in 1987, have created a counter-hegemonic alternative in a Gramscian sense.

 • Aksoy, İlhan, Candaş Can. “Hegemony and Counter-Hegemonic Leaks: Essaying of a New Conceptualizing.” PESA International Journal of Social Studies 2, no. 3 (2016): 62-76.
 • Atran, Scott. “Stones Against the Iron Fist, Terror within the Nation: Alternating Structures of Violence and Cultural Identity in the Israeli Palestinian Conflict.” Politics & Society 18, no. 4 (1990): 481-526.
 • Ayyash, A. Abu. “Israeli Planning Policy in the Occupied Territory.” Journal of Palestine Studies 11, no 1 (1981): 111-123.
 • Bishara, Marwan. Filistin/İsrail - Barış veya Irkçılık, trans. Ali Berktay. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003.
 • B’Tselem. “Land Expropriation and Statistics.” http://www.btselem.org/settlements/ statistics.
 • Cleveland, William L. Modern Ortadoğu Tarihi, trans. Mehmet Armancı. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008.
 • Cook, Jonathan. Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair. London: Zed Books, 2008.
 • Darcy, Shane. “Israel’s Punitive House Demolition Policy: Collective Punishment in Violation of International Law.” Report of Al-Haq, West Bank affiliate of the International Commission of Jurists, 2003.
 • Dermant. Peter. “Israeli Settlement Policy Today.” MERIP Reports 116, July-August 1983.
 • Dural, Baran. “Antonio Gramsci’s Concept of Hegemony.” Electronic Journal of Social Sciences 11, no. 39 (2012): 309-321.
 • Efrat, Elisha. The West Bank and Gaza Strip: A Geography of Occupation and Disengagement. London: Routledge, 2006.
 • Ersoy, Tuğçe. “Single State in Palestine: Constitutional Patriotism as a Conceptual Framework.” Bulletin of Palestine Studies, no. 1 (Summer 2017): 36-60.
 • Filc Dani. “Populism as Counter-Hegemony: the Israeli Case.” In Gramsci and Global Politics: Hegemony and Resistance, eds. Mark MacNally and John Schwarzmantel. London: Routledge, 2009.
 • Ghosh, Peter. “Gramscian Hegemony: An Absolutely Historicist Approach.” History of European Ideas 27, no. 1 (2001): 1-43.
 • Gordon, Neve. “Of Dowries and Brides: A Structural Analysis of Israel's Occupation.” New Political Science 29, no. 4 (2007): 453-478.
Birincil Dil en
Konular Siyasi Bilimler
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5478-3539
Yazar: Tuğçe ERSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { fiad453858, journal = {Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD)}, issn = {2587-2532}, eissn = {2587-1862}, address = {Muhammed Mustafa KULU}, year = {2018}, volume = {}, pages = {44 - 64}, doi = {}, title = {Hegemony - Counter Hegemony: A Gramscian Analysis of Israeli Settlement Activity}, key = {cite}, author = {ERSOY, Tuğçe} }
APA ERSOY, T . (2018). Hegemony - Counter Hegemony: A Gramscian Analysis of Israeli Settlement Activity. Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD), (3), 44-64. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/fiad/issue/38879/453858
MLA ERSOY, T . "Hegemony - Counter Hegemony: A Gramscian Analysis of Israeli Settlement Activity". Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) (2018): 44-64 <http://dergipark.gov.tr/fiad/issue/38879/453858>
Chicago ERSOY, T . "Hegemony - Counter Hegemony: A Gramscian Analysis of Israeli Settlement Activity". Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) (2018): 44-64
RIS TY - JOUR T1 - Hegemony - Counter Hegemony: A Gramscian Analysis of Israeli Settlement Activity AU - Tuğçe ERSOY Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 64 VL - IS - 3 SN - 2587-2532-2587-1862 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) Hegemony - Counter Hegemony: A Gramscian Analysis of Israeli Settlement Activity %A Tuğçe ERSOY %T Hegemony - Counter Hegemony: A Gramscian Analysis of Israeli Settlement Activity %D 2018 %J Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) %P 2587-2532-2587-1862 %V %N 3 %R %U
ISNAD ERSOY, Tuğçe . "Hegemony - Counter Hegemony: A Gramscian Analysis of Israeli Settlement Activity". Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) / 3 (Ağustos 2018): 44-64.