Yıl 2018, Cilt , Sayı 3, Sayfalar 81 - 95 2018-08-15

Religious Zionism’s Shifting Views on Palestine and the Uganda Scheme
Dinî Siyonizm’in Filistin ve Uganda Planı Hakkındaki Değişen Görüşleri

Yusuf Süha SONUÇ [1]

87 83

Up to the 19th century, the remarkable social diversity of the Jews in Palestine was due to the different religious views they held as well as to the appearance of new religious groups amongst them. With the spread of secularism in the 19th century, a new division emerged, that between the religious and the secular Jews. The same division also emerged in Zionism, an ideological and social movement that emerged in the middle of 19th century and gained mass support by its end. Zionism is usually summarized as the Jewish aspiration to establish a state in Palestine. However, the Secular Zionists who constituted the majority in the World Zionist Organization failed to mention either Palestine or Jerusalem as their prospective state’s location in their writings and diaries. The pioneers of Religious Zionism, another front within Zionism, had begun to insist on Palestine long before the Secular Zionists, basing this stance on the Jewish Scriptures. Despite this, they made concessions and supported the Uganda Scheme for a while. The present study aims to examine the Religious Zionists’ reasons for insisting on Palestine, the reasons for the concession they made from this position, the lessons they drew from its results, and their reactions din this context to the contemporary developments in the world.

19. yüzyıla kadar Filistin’deki Yahudi toplumunun kayda değer sosyal çeşitliliği Yahudilerin dine farklı bakışlarından ve aralarında yeni dinî grupların ortaya çıkmasından kaynaklanıyordu. Anılan yüzyılda ise sekülarizm düşüncesinin Yahudiler arasında yayılmasıyla beraber dindar ve seküler Yahudiler olmak üzere yeni bir bölümleme meydana çıkmıştır. Yine 19. yüzyılda doğmuş olup adını duyurması aynı yüzyılın sonlarına denk gelen bir toplumsal hareket olan Siyonizm bünyesinde de aynı bölümlemenin olduğunu söylemek mümkündür. Adını Başta Tanah olmak üzere Yahudi dini literatüründe Kudüs ve civarını anlatmak için kullanılan kelimelerden biri olan “Siyon”dan alan Siyonizm, Yahudilerin kutsal topraklarda, Filistin’de bir devlet kurma arzuları şeklinde özetlenebilir. Ancak Siyonizm fikrini savunan gruplar arasında sayıca üstün olan Seküler Siyonistler, çalışmalarında ve günlüklerinde bir süre Kudüs ve Filistin’i devlet kurulabilecek topraklar arasında zikretmemişlerdir. Siyonizm içindeki diğer bir cephe olan Dinî Siyonizm’in öncüleri ise Seküler Siyonistlerden yıllar önce Filistin konusunda ısrarcı olmuş Filistin ısrarlarını her zaman dinî bir temele oturtmuşlardır. Ancak yine de bir dönem Uganda Planını destekleyerek bu ilkelerinden tavizde bulunmuşlardır. Bu çalışmada; Dinî Siyonizm fikrini savunanların Filistin konusundaki ısrarlarının nedenleri, taviz verme sebepleri, tavizin sonuçlarından çıkarttıkları dersler ve dünyada yaşanan gelişmelere bu bağlamda gösterdikleri tepkiler incelenmektedir. 
 • Adam, Baki. “Yahudilik (Judaism).” Dinler Tarihi El Kitabı [Hand Manual of the History of Religions], ed. Baki Adam. Ankara: Grafiker Yayınları, 2015.
 • Alroey, Gur. Zionism without Zion: The Jewish Territorial Organization and Its Conflict with the Zionist Organization. Michigan: Wayne State University Press, 2016.
 • Armaoğlu, Fahir. 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi [Political History of the 21th Century]. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 1992.
 • Avneri, Yosi. Rabbi Kook’s Vision: Timely or Premature? New York: Jewish Action, 2004.
 • Besalel, Yusuf. Yahudilik Ansiklopedisi [Encyclopedia of Judaism], 2 vols. İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın ve Yayın A.Ş., 2001.
 • Eisenberg, Ronald L. The Streets of Jerusalem: Who, What, Why. Tel Aviv: Devora Publishing, 2006.
 • Elkins, Dov Peretz. Shepherd of Jerusalem: A Biography of Rabbi Abraham Isaac Kook. Indiana: Author House, 2005.
 • Engin, Vahdet. Pazarlık [Negotiation]. İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2015.
 • Firestone, Reuven. Holy War in Judaism. New York: Oxford University Press, 2012.
 • Ghanem, As’ad. Ethnic Politics in Israel: The Margins and the Ashkenazi Centre. New York: Routledge, 2010.
 • Kaplan, Lawrence J. Rabbi Abraham Isaac Kook and Jewish Spirituality. New York: New York University Press, 1995.
 • Kutluay, Yaşar. Siyonizm ve Türkiye [Zionism and Turkey]. Ankara: Akçağ Yayınları, 1973.
 • Laqueur, Walter. A History of Zionism: From the French Revolution to the Establishment of the State of Israel. New York: Schocken Books, 2009.
 • Medoff, Rafael, Chaim I. Waxman. The A to Z of Zionism. Maryland: Scarecrow Press, 2009.
 • Öke, Mim Kemal. Siyonizm ve Filistin Sorunu [Zionism and the Palestinian Question]. İstanbul: Kırmızı Kedi, 2012.
 • Pasachoff, Naomi E. A Concise History of the Jewish People. Maryland: Rowman & Littlefield, 2005.
 • Penslar, Derek. Zionism and Technocracy. Indiana: Indiana University Press, 1991.
 • Ravitzky, Aviezer. Messianism, Zionism, and Jewish Religious Radicalism, trans. Michael Swirsky and Jonathan Chipman. Chicago: University of Chicago Press, 1996.
 • Rovner, Adam. In the Shadow of Zion. New York: New York University Press, 2014.
 • Schama, Simon, İki Rothschild: İsrail Devleti’nin Kuruluşu [The two Rothschilds and the Establishment of the State of Israel], trans.
 • Belkıs Çorakçı Dişbudak. İstanbul: Alfa Tarih, 2016.
 • Scharfstein, Sol. Understanding Israel. Jersey City: Ktav Publishing House, 1994.
 • Schwartz, Dov. Faith at the Crossroads. Leiden: Brill, 2002.
 • Schwartz, Dov. Religious Zionism. Boston: Academic Studies Press, 2009.
 • Shindler, Colin. A History of Modern Israel. New York: Cambridge University Press, 2013.
 • Solomon, Norman. “Zionism and Religion: the Transformation of an Idea.” In The Annals of Rabbinic Judaism: Ancient, Medieval, and Modern, vol. 3, eds. Alan Jeffery Avery Peck, William Scott Green, and Jacob Neusner. Leiden: BRILL, 2000.
 • Sonuç, Yusuf Süha. “Kibbutzun İsrail Siyasetine Etkisine Kısa Bir Bakış” [A Brief Overview of the Kibbutz’s Effects on Israeli Politics]. İsrailiyat: İsrail ve Yahudi Çalışmaları Dergisi 1, no. 1 (2017): 128-148.
 • Yılmaz, Türel. Uluslararası Politika’da Ortadoğu [Middle East in International Politics]. Ankara: Barış Yayınları, 2009.
Birincil Dil en
Konular Siyasi Bilimler
Dergi Bölümü ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3822-1402
Yazar: Yusuf Süha SONUÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { fiad453866, journal = {Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD)}, issn = {2587-2532}, eissn = {2587-1862}, address = {Muhammed Mustafa KULU}, year = {2018}, volume = {}, pages = {81 - 95}, doi = {}, title = {Religious Zionism’s Shifting Views on Palestine and the Uganda Scheme}, key = {cite}, author = {SONUÇ, Yusuf Süha} }
APA SONUÇ, Y . (2018). Religious Zionism’s Shifting Views on Palestine and the Uganda Scheme. Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD), (3), 81-95. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/fiad/issue/38879/453866
MLA SONUÇ, Y . "Religious Zionism’s Shifting Views on Palestine and the Uganda Scheme". Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) (2018): 81-95 <http://dergipark.gov.tr/fiad/issue/38879/453866>
Chicago SONUÇ, Y . "Religious Zionism’s Shifting Views on Palestine and the Uganda Scheme". Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) (2018): 81-95
RIS TY - JOUR T1 - Religious Zionism’s Shifting Views on Palestine and the Uganda Scheme AU - Yusuf Süha SONUÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 95 VL - IS - 3 SN - 2587-2532-2587-1862 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) Religious Zionism’s Shifting Views on Palestine and the Uganda Scheme %A Yusuf Süha SONUÇ %T Religious Zionism’s Shifting Views on Palestine and the Uganda Scheme %D 2018 %J Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) %P 2587-2532-2587-1862 %V %N 3 %R %U
ISNAD SONUÇ, Yusuf Süha . "Dinî Siyonizm’in Filistin ve Uganda Planı Hakkındaki Değişen Görüşleri". Filistin Araştırmaları Dergisi (FAD) / 3 (Ağustos 2018): 81-95.