Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-9702 | e-ISSN 2149-3243 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Prof. Dr. Niyazi Özdemir |

Cilt 28 Sayı 1

(Ocak 2018)

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1300-9702 | e-ISSN 2149-3243 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Prof. Dr. Niyazi Özdemir |
Kapak Resmi

51.264

218.826

Cilt 28 Sayı 1

(Ocak 2018)

Cilt 28 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. TUZLA GÖLÜ’NÜN (KAYSERİ) HİDROGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE 1975-2015 YILLARI ARASINDA YAŞANAN SEVİYE DEĞİŞMELERİ
  Sayfalar 1 - 14
  Tamer ÖZLÜ, Sercan GÜNDÜZ
 2. MAUPASSANT’IN LUİ?’Sİ İLE YAKUP KADRİ’NİN YALNIZ KALMAK KORKUSU ADLI ÖYKÜLERİNDE RUHSAL BİR HASTALIK OLARAK YALNIZLIK DUYGUSU
  Sayfalar 15 - 23
  Abdulhalim AYDIN
 3. KİLİSLİ MUSTAFA RÛHÎ’NİN BİR ŞİİR MECMUASINDA TESPİT EDİLEN NA’Tİ
  Sayfalar 25 - 35
  Hasan ŞENER
 4. BEHÇET NECATİGİL’İN THOMAS MANN’DAN YAPTIĞI “VENEDİK’TE ÖLÜM” ÇEVİRİSİNİN ÇAĞDAŞ ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 37 - 46
  Lokman TANRIKULU
 5. ÇOCUK OYUNLARININ ÇOCUKLARIN GELİŞİM ALANLARINA YÖNELİK ETKİLERİNİN GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)
  Sayfalar 47 - 59
  Aysel ARSLAN, Tuncay DİLCİ
 6. FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMALARI VE BU TEKNOLOJİLERİ ÖĞRENME - ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  Sayfalar 61 - 71
  Aysel MURAT, Hilmi ERTEN
 7. SUÇA SÜRÜKLENMİŞ ÇOCUKLARIN OLUMLU SOSYAL VE SALDIRGAN DAVRANIŞLARININ BAZI BİREYSEL VE AİLESEL FAKTÖRLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
  Sayfalar 73 - 83
  Beyza BADANKA ÇELİKTEN, Cihad DEMIRLİ
 8. CİNSİYETİN TEKNO-PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN META ANALİZ YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI
  Sayfalar 85 - 92
  Murat TUNCER, Melih DİKMEN
 9. TÜRKİYE’DE İL BELEDİYE WEB SİTELERİNİN İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 93 - 114
  Bilal ALAT
 10. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: ELAZIĞ’DA BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 115 - 132
  Gamze Ayça KAYA
 11. KÜRESEL DÖNÜŞÜMLER EKSENİNDE SİYASİ PARTİLER VE LİDERLİK
  Sayfalar 133 - 142
  Işıl ARPACI
 12. ASYMMETRIC RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICE AND EXCHANGE RATE: THE CASE OF ROMANIA
  Sayfalar 143 - 154
  İzzet TAŞAR
 13. SERGİ-İ UMUMİ-İ OSMANİ’NİN (1863) AÇILIŞI VE SERGİ’NİN DUYURULMASINDA GAZETELERİN ROLÜ
  Sayfalar 155 - 169
  Kenan DEMİR
 14. İDARİ PERSONELİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİYLE İŞ TATMİNİ VE MESLEKİ MOTİVASYON İLİŞKİSİ: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 171 - 186
  Mesut BALIBEY, Namık Kemal ÖNDAŞ
 15. KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNİN FİNANSAL DAVRANIŞ VE TUTUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ELAZIĞ-MALATYA İLİ AVM MÜŞTERİLERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 187 - 202
  Zeynep DENK, Özcan DEMİR, Eray Ekin SEZGİN
 16. MEDYANIN OLUMSUZ DİN ALGISINA ETKİSİ
  Sayfalar 203 - 216
  Abdurrahman GÜNEŞ
 17. BEGAVÎ TEFSİRİNDE KIRAAT OLGUSU
  Sayfalar 217 - 230
  Nesrişah SAYLAN
 18. İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) VE MEDYA YAPILANMALARI
  Sayfalar 231 - 243
  Muzaffer ŞAHİN, Zakir AVŞAR, İsmail SAFİ
 19. HIZ SEMPTOMLARI: GEÇ-MODERN ZAMAN REJİMİNDE BELİRSİZLİK, DOLAYIMSIZLIK, EŞZAMANSIZLIK
  Sayfalar 245 - 260
  Ayşe MERMUTLU
 20. OSMANLI DÖNEMİNDE ÇEMİŞGEZEK ŞEHRİ
  Sayfalar 261 - 279
  Celalettin UZUN
 21. İMPARATOR HERAKLEİOS DÖNEMİ (610-641) BİZANS İMPARATORLUĞU’NUN GENEL EKONOMİSİ VE TİCARET POLİTİKASI
  Sayfalar 281 - 288
  Mehmet Ertan BAMYACI, Sezgin GÜÇLÜAY
 22. DÖNEMİN BASININA GÖRE VARLIK VERGİSİ UYGULAMASI
  Sayfalar 289 - 311
  Mehmet Korkud AYDIN
 23. BEŞİNCİ HAÇLI SEFERİ (1217-1221) ESNASINDA MISIR SULTANI EL-KÂMİL’E KARŞI DARBE GİRİŞİMİ
  Sayfalar 313 - 326
  Sebahattin ÇELİK
 24. KIRIM SAVAŞI’NDA (1853 – 1856) RUS – İRAN YAKINLAŞMASINA KARŞILIK OSMANLI’NIN İNGİLTERE İLE İZLEDİĞİ POLİTİKANIN ESASLARI
  Sayfalar 327 - 346
  Sıtkı ULUERLER