Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-9702 | e-ISSN 2149-3243 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Fırat Üniversitesi |

Cilt 28 Sayı 2

(Temmuz 2018)

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1300-9702 | e-ISSN 2149-3243 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Fırat Üniversitesi |
Kapak Resmi

62.685

330.025

Cilt 28 Sayı 2

(Temmuz 2018)

Cilt 28 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. ERKEN VE ORTA KALKOLİTİK DÖNEM’DE BATI ANADOLU’DA TEKSTİL ÜRETİMİ: GÜLPINAR BULUNTUSU AĞIRŞAKLARININ İŞLEVLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 1 - 14
  Abdulkadir ÖZDEMİR, Abdulvahap Onur BAMYACI
 2. BULANCAK’TA (GİRESUN) SEL VE TAŞKIN OLAYLARINA NEDEN OLAN PAZARSUYU, İNCÜVEZ, KARA VE BULANCAK DERELERİNİN MORFOMETRİK ANALİZLERİ
  Sayfalar 15 - 41
  Vedat AVCİ, Murat SUNKAR
 3. SAFVET-BEG BAŞAGİÇ’İN GÖZÜNDEN NERGİSÎ
  Sayfalar 43 - 62
  Bahir SELÇUK, Nurten ÇELİK
 4. KLASİK TÜRK ŞİİRİNE KLASİK OLMAYAN YAKLAŞIMLAR: BÂKÎ, YAHYÂ, NEDÎM ÖRNEĞİNDE KLİŞELERİN SORGULANMASI
  Sayfalar 63 - 75
  Fettah KUZU
 5. FUZÛLÎ’NİN TÜRKÇE DİVANI’NDAKİ GAZELLERİNDE GÖNÜL
  Sayfalar 77 - 95
  Hasan ŞENER, Kübra AKATAY
 6. FEMALE PARTICIPATION IN THE STATE IN MUSTAPHA AND MACBETH: A HEGELIAN APPROACH
  Sayfalar 97 - 107
  Işıl ŞAHİN GÜLTER
 7. REFİK HALİD KARAY’IN ORTADOĞU İLE İLGİLİ YAZILARI
  Sayfalar 109 - 124
  Muhammed HÜKÜM
 8. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ
  Sayfalar 125 - 136
  Necmi GÖKYER, İsmail TÜRKOĞLU
 9. ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANMADA ÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 137 - 155
  Vildan DONMUŞ KAYA, Ezlam PEPELER
 10. NÖROPAZARLAMA LİTERATÜR İNCELEMESİ
  Sayfalar 157 - 177
  Atilla YÜCEL, Pınar COŞKUN
 11. ÖZEL TASARRUFUN BELİRLEYENLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 179 - 197
  Burcu ÖZCAN, Ayşe Esra PEKER
 12. KENDİNE ODAKLI TEKRARLI OLUMSUZ (RUMİNATİF) VE KENDİNE ODAKLI İÇ GÖZLEMSEL (REFLEKSİF) DÜŞÜNME TARZLARININ BAŞARI HEDEF YÖNELİMLERİNE ETKİLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 199 - 210
  Esma Ülkü KAYA
 13. TÜRKİYE’DE DİNDAR BURJUVA VE KADIN
  Sayfalar 211 - 229
  Handan KARAKAYA
 14. TÜRKİYE VE DARBELER: 15 TEMMUZ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 231 - 253
  Murat AYGEN
 15. SOSYOLOJİK OLARAK DİNİN BOYUTLARI VE İSLAM’DA CAMİ/CEMAAT KAVRAMLARI ETRAFINDA OLUŞAN EROZYONUN GÜNÜMÜZE YANSIMALARI
  Sayfalar 255 - 268
  Abdurrahman GÜNEŞ
 16. EMILE DURKHEIM ÜZERİNDEN MORDECAI M. KAPLAN’I OKUMAK: DİN KAVRAMI VE KOLEKTİF BİLİNÇ
  Sayfalar 269 - 286
  İbrahim Ethem AYDIN
 17. GEMİ İNŞA SEKTÖRÜNDE GÜVENCESİZ ÇALIŞANLAR ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 287 - 313
  Süleyman İLHAN, Mevlüt YILMAZ
 18. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA HÜKÜMET-BASIN İLİŞKİLERİ VE GAZETECİ MEBUSLAR
  Sayfalar 315 - 331
  Ahmet ÇELİK
 19. MÜSAVAT PARTİSİNİN 1911 – 1922 YILLARI ARASINDAKİ FAALİYETLERİ
  Sayfalar 333 - 343
  Alperen BUDAK
 20. SULTAN II. ABDÜLHAMİD’E SUNULAN BİR LAYİHA: 1880 TARİHLİ BEYRUT LAYİHASI
  Sayfalar 335 - 362
  Kürşat ÇELİK
 21. BANDUNG KONFERANSI VE TÜRKİYE
  Sayfalar 363 - 379
  Turgay MURAT
 22. 18. YÜZYILDA ERZURUM KALESİ’NİN İAŞESİ VE TEMİN EDİLDİĞİ BÖLGELER
  Sayfalar 381 - 402
  Uğur DEMLİKOĞLU