Amaç

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Kapsam

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi