Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-4923 | e-ISSN 2147-8686 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, hakemli, açık erişimli ve yılda 3 sayı olarak Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin yayın organıdır. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. 

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli hemşirelik uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili yazılara açıktır. Dergi, tüm açılardan hemşireliğin gelişimine ve ulusal-uluslararası düzeyde alanla ilgili perspektife katkı sağlayan çalışmaları yayınlar. Hemşirelik konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi için uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar. Hemşire ve diğer akademisyenler, klinik araştırmacılar, tıp/sağlık profesyonelleri, öğrenciler ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturur. 

Dergide araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme yazıları ve editöre mektuplar yer alır. 

Gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergide daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar yayınlanır. Yayınlanan yazı ve resimlerin tüm hakları dergiye aittir. 

Dergiye gönderilen makalelerde American Psychological Association (APA) kaynak sitilinin kullanılması esastır. Yazarlar, makale metninde ve kaynakçada yer alan atıfları, APA stiline uygun olarak belirtmelidir. 


Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

ISSN 2147-4923 | e-ISSN 2147-8686 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

345.180

385.575

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, hakemli, açık erişimli ve yılda 3 sayı olarak Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin yayın organıdır. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. 

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli hemşirelik uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili yazılara açıktır. Dergi, tüm açılardan hemşireliğin gelişimine ve ulusal-uluslararası düzeyde alanla ilgili perspektife katkı sağlayan çalışmaları yayınlar. Hemşirelik konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi için uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar. Hemşire ve diğer akademisyenler, klinik araştırmacılar, tıp/sağlık profesyonelleri, öğrenciler ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturur. 

Dergide araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme yazıları ve editöre mektuplar yer alır. 

Gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergide daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar yayınlanır. Yayınlanan yazı ve resimlerin tüm hakları dergiye aittir. 

Dergiye gönderilen makalelerde American Psychological Association (APA) kaynak sitilinin kullanılması esastır. Yazarlar, makale metninde ve kaynakçada yer alan atıfları, APA stiline uygun olarak belirtmelidir. 


Cilt: 26 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 1 - Şub 2018
 1. Hemşirelerin Duygusal Emek Davranışı ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 1 - 10
  Seda Değirmenci Öz, Ülkü Baykal
 2. Annelerin Emzirmeyi Sonlandırma Sürecine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları
  Sayfalar 11 - 20
  Selda Yüzer Alsaç, Sevinç Polat
 3. Lise Öğrencilerinde Akran Zorbalığı ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi
  Sayfalar 21 - 29
  Halime Mercan, Hatice Yıldırım Sarı
 4. Doğuma Hazırlık Eğitimi Alan Gebelerin Doğum Şekli, İlk Emzirme Zamanı ve Ten Tene Temas Tercihleri
  Sayfalar 31 - 43
  Tuğba Yılmaz Esencan, Özlem Karabulut, Ayça Demir Yıldırım, Döne Ertuğrul Abbasoğlu, Hacer Külek, Çiğdem Şimşek, Ayşegül Küreşir Ünal, Seda Küçükoğlu, Şeker Ceylan, Sevgin Yavrutürk, Çetin Kılıçcı
 5. Nörolojik Hastalıklarda Uygulanan Abdominal Masajın Etkinliğini Değerlendiren Çalışmaların İncelenmesi
  Sayfalar 45 - 53
  Dilek Baykal, Dilek Yıldırım, Gülbeyaz Can
 6. Halk Sağlığı Hemşireliğine Adanmış Yıllar: Dünya Örnekleriyle Öncü Halk Sağlığı Hemşireleri
  Sayfalar 55 - 67
  Hatice Gürgen Şimşek, Ayla Bayık Temel
 7. 2017 Uluslararası Hemşireler Birliği Teması’na Genel Bakış
  Sayfalar 69 - 78
  Ümran Oskay, Funda Büyükyılmaz, Nihal Ünaldı Baydın, Ahmet Karaman, Büşra Yılmaz, Ferda Akyüz