Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-4923 | e-ISSN 2147-8686 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://fnjn.istanbul.edu.tr

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, hakemli, açık erişimli ve yılda 3 sayı olarak Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin yayın organıdır. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. 

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli hemşirelik uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili yazılara açıktır. Dergi, tüm açılardan hemşireliğin gelişimine ve ulusal-uluslararası düzeyde alanla ilgili perspektife katkı sağlayan çalışmaları yayınlar. Hemşirelik konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi için uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar. Hemşire ve diğer akademisyenler, klinik araştırmacılar, tıp/sağlık profesyonelleri, öğrenciler ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturur. 

Dergide araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme yazıları ve editöre mektuplar yer alır. 

Gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergide daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar yayınlanır. Yayınlanan yazı ve resimlerin tüm hakları dergiye aittir. 

Dergiye gönderilen makalelerde American Psychological Association (APA) kaynak sitilinin kullanılması esastır. Yazarlar, makale metninde ve kaynakçada yer alan atıfları, APA stiline uygun olarak belirtmelidir. 

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

ISSN 2147-4923 | e-ISSN 2147-8686 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1981 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://fnjn.istanbul.edu.tr
Kapak Resmi

377.299

511.266

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, hakemli, açık erişimli ve yılda 3 sayı olarak Şubat, Haziran ve Ekim aylarında yayınlanan bilimsel bir dergidir. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nin yayın organıdır. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır. 

Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi – Florence Nightingale Journal of Nursing, bilimsel, kuramsal ve felsefi temelli hemşirelik uygulaması, eğitimi, yönetimi ve araştırmaları ile ilgili yazılara açıktır. Dergi, tüm açılardan hemşireliğin gelişimine ve ulusal-uluslararası düzeyde alanla ilgili perspektife katkı sağlayan çalışmaları yayınlar. Hemşirelik konusunda araştırma bulguları, uygulama, deneyim ve bilgi alışverişi için uluslararası bir platform sağlamayı amaçlar. Hemşire ve diğer akademisyenler, klinik araştırmacılar, tıp/sağlık profesyonelleri, öğrenciler ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturur. 

Dergide araştırma, meta analiz, sistematik derleme, olgu sunumu, derleme yazıları ve editöre mektuplar yer alır. 

Gönderilen makalelerin içeriği derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergide daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, hakem değerlendirmesinde olmayan ve Dergi Yayın Kurulu ve Bilimsel Kurul tarafından değerlendirilerek uygun bulunan yazılar yayınlanır. Yayınlanan yazı ve resimlerin tüm hakları dergiye aittir. 

Dergiye gönderilen makalelerde American Psychological Association (APA) kaynak sitilinin kullanılması esastır. Yazarlar, makale metninde ve kaynakçada yer alan atıfları, APA stiline uygun olarak belirtmelidir. 

Cilt: 26 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 3 - Eki 2018
 1. Health-Related Quality of Life in Adults Over 45 Years: A Cross Sectional Study from Istanbul
  Sayfalar 149 - 157
  Suphi Vehid, Abdülhamit Enes Camcıoğlu, Uğurcan Sayılı, Esin Çetinkaya Sümer, Sıdıka İpek Akdeniz, Ethem Erginöz, Eray Yurtseven
 2. The Effect of Breathing Exercises on Preventing Postoperative Atelectasis: A Randomized Controlled Trial
  Sayfalar 159 - 167
  Gülşen Devecel, Leman Şenturan
 3. Investigation of Preventive Practices for Surgical Fires and Burns in the Operating Rooms of Four Tertiary Hospitals
  Sayfalar 169 - 178
  Dilek Aygin, Esra Usta, Havva Bozdemir, Nursen Uçar
 4. Görsel İnfüzyon Flebit Tanılama Skalası: Bağımsız Gözlemciler Arası Uyum Çalışması
  Sayfalar 179 - 186
  Betül Kuş, Funda Büyükyılmaz
 5. Cerrahi Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesi ve İlişkili Faktörler
  Sayfalar 187 - 197
  Aylin Güçlü, Şerife Kurşun
 6. Kültürlerarası Ölçek Uyarlama Aşamaları, Dil ve Kültür Uyarlaması: Güncellenmiş Rehber
  Sayfalar 199 - 210
  Cantürk Çapık, Sebahat Gözüm, Seçil Aksayan
 7. Pelvik Organ Prolapsusu ve Cinsel Yaşam Üzerine Etkileri
  Sayfalar 211 - 218
  Gamze Fışkın, Nezihe Kızılkaya Beji