FORESTIST
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-4039 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |


GENEL BİLGİ VE TARİHÇE

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından, 1951 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanan, 1998 yılında ulusal hakemli dergi ve 2010 yılından itibaren ise uluslararası hakemli dergi olan "FORESTIST" "Eski adıyla İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)" ormancılık bilimleri ve bağlantılı disiplinler alanında sağlanan gelişmeleri ve araştırmaları uluslararası alanda araştırmacı, eğitimci ve uygulamacıların bilgisine sunan uluslararası hakemli bir dergidir. 65 yıllık yayın geçmişiyle Türkiye'deki en köklü ormancılık yayını ünvanına sahiptir.

1951-2009 yılları arasında Seri A ve Seri B şeklinde yayınlanan dergimiz, gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonrasında A ve B serileri birleştirilerek 2010 yılından itibaren tek dergi olarak yayınlanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yayınlanan sayılarımızda dergimizin Türkçe adında herhangi bir değişiklik yapılmayarak "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi" olarak korunmuştur. Dergimizin 1951-2009 yılları arasında kullandığı "Review of the Faculty of Forestry University of Istanbul" İngilizce adı değiştirilerek "Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University" olarak belirlenmiştir. 2010 yılında gerçekleştirilen bu çalışmalar sonrasında, ISSN Türkiye Ajansı'na 05 Şubat 2010 ve 18 Şubat 2010 tarihlerinde yapılan başvurular ile ISSN 0535-8418 ve e-ISSN 1309-6257 numaraları dergimize verilmiştir.

"İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)" dergisinin adı 01 Ocak 2018'den itibaren "FORESTIST" olarak değiştirilmiştir.

2014 yılında dergimiz yeni yayın kurulu ve editörler kurulu ile güncel halini almıştır.

dergi_tarih%C3%A7e_kapak_(50x50_kucultulmus)9.jpg

"FORESTIST", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin resmi dergisi olup, ormancılık, odun bilimi ve teknolojisi ve peyzaj mimarlığı ile ilgili çeşitli konularda bilgi alışverişi için ulusal ve uluslararası düzeyde bir forum temin etmeye amaçlamaktadır.

2014 yılından itibaren dergimiz kapsamında yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) ve CrossRef verilmektedir.

2016 yılından itibaren, dergimizde yayınlanan tüm makalelere QR kodu (Quick Responce Code - Kare Kod) verilmektedir.

ISI Thomson Reuters (Clarivate Analytics) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dergimiz 19 Eylül 2017 tarihinden itibaren SCI-Exp (Science Citation Index Expanded)’de indekslenmenin ilk basamağı olan ESCI (Emerging Sources Citation Index)’de indekslenmek üzere kabul edilmiştir. 

"FORESTIST "Eski adıyla İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi" Ocak 2016 66(1) sayısı itibariyle Web of Science- Emerging Sources Citation Index’te dizinlenmektedir.

YOq90Z.png


KISALTILMIŞ DERGİ ADI: FORESTIST ( eski adıyla J FAC FOR ISTANBUL U )

KAYITLI CROSSREF DERGİ ADI: FORESTIST ( eski adıyla İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / J FAC FOR ISTANBUL U )


JFFIU İÇİN GOOGLE AKADEMİK  ATIF ANALİZİ: https://scholar.google.com.tr/citations?user=UWERLGgAAAAJ&hl=tr


YAYIN PERİYODU

"FORESTISTdergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.


MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

"FORESTISTdergisine gönderilen tüm makalelerin ön değerlendirmesi 5 gün içerisinde Editör ve Yayın Kurulu tarafından yapılır. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya dergimiz yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez. Ön değerlendirmeyi geçen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin en fazla 60 gün içerisinde tamamlanması ve en kısa sürede elektronik baskısının online olarak dergi web sitesinde yayınlanması amaçlanmaktadır.

01 Ocak 2015 tarihinden itibaren, dergimize gönderilen tüm makalelerin özgünlüğünün tespit edilmesi amacıyla iThenticate (İntihali Engelleme) Yazılımı'nda tarama hizmeti kullanılmaktadır. iThenticate yazılımı aracılığı ile web üzerinde ve diğer kaynaklar üzerinde yayınlanmış makale ve dökümanlar arasında makale özgünlük kontrolu yapılmaktadır. Yazarlar, http://www.ithenticate.com web adresini ziyaret ederek makalelerini dergimize göndermeden önce özgünlük kontrolu yapabilirler.

ithenticate2.jpg

AMAÇ VE KAPSAM

"FORESTISTdergisinin amaçları yüksek bilimsel standartta orjinal makaleler, kısa makaleler ve derleme makaleleri yayınlamak, ormancılık, orman ürünleri ve peyzaj mimarlığı ile ilişkili alanlarda güncel çalışmalar için, araştırıcılar, kanun yapıcılar, karar vericiler, endüstri, üniversite, araştırma kurumları ve diğer profesyonel kişiler arasında bir tartışma ortamı yaratmaktır.

"FORESTIST" dergisi aşağıda belirtilen alanlardan, temel ve uygulamalı çalışmalar içeren, hem lokal hem de global ilişkiler kuran yüksek kalitede makaleler kabul etmektedir: Silvikültür, Orman entomolojisi ve koruma, Orman amenajmanı, Orman hasılatı, biyometri ve dendrometri, Orman inşaatı ve transportu, Ölçme bilgisi ve kadastro, Toprak ilmi ve ekoloji, Ormancılık ve çevre politikası ve yönetimi, Ormancılık ekonomisi ve pazarlama, Orman ve çevre hukuku, Orman botaniği, Havza yönetimi, Yaban hayatı yönetimi, Şehir ormancılığı, Orman kullanımı ve planlama, Odun bilimi ve teknolojisi, Odun biyolojisi, Odun ve odun esaslı ürünler, Odun dışı orman ürünleri, Ağaç konstrüksiyonları ve mobilya, Odun kimyası, Kağıt ve selüloz, Odun patolojisi, Odun koruma, emprenye ve kurutma, Odun endüstri makinaları ve işletme, Orman ürünleri endüstrisinde çevre ve ekolojik konular, Odunsu biyokütle, Orman ürünleri endüstrisinde yeni teknolojiler, Peyzaj mimarlığı, Peyzaj düzenleme prensipleri, Peyzaj bitkileri, Şehir planlama, Peyzaj ekolojisi, Peyzaj teknikleri ve estetik düzenleme, Alan planlama vb.

  

EDİTÖR

Murat DEMİR - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

( mdemir@istanbul.edu.tr  / jffiu@istanbul.edu.tr  / forestry_journal@istanbul.edu.tr )

 

YARDIMCI EDİTÖRLER

Ender MAKİNECİ – İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Run-Cang SUN - Asya Kıtası Editörü - Dean of College of Materials Science and Technology; Director of Beijing Key Laboratory of Lignocellulosic Chemistry, Beijing Forestry University, Beijing, ÇİN; Director of State Key Laboratory of Pulp and Paper Engineering, South China University of Technology, Guangzhou, ÇİN

Martin A. HUBBE - Kuzey Amerika Kıtası Editörü - North Carolina State University, Department of Forest Biomaterials, USA

Raphael Thomas KLUMPP - Avrupa Kıtası Editörü - University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Department of Forest and Soil Sciences, Institute of Silviculture, Vienna, AUSTRIA

 

YAYIN EKİBİ

Mustafa AKGÜL - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Süleyman ÇOBAN - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Hüseyin YURTSEVEN - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Selim BAYRAKTAR - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Fatma Diğdem TUNCER - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

H.Tuncay GÜNER - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE


DİL EDİTÖRLERİ (İNGİLİZCE)

Hamit AYBERK - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Sabiha Banu DENİZERİ - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, TÜRKİYE

E.Seda ERDİNLER - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Sevda GÖNCÜ - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Alper Gün ÖZTURNA - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Burçak ERDOĞAN ONUR - Peyzaj Mimarı, İNGİLTERE

 

İSTATİSTİK EDİTÖRLERİ

Ersel YILMAZ - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Emrah ÖZDEMİR - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

 

ABSTRACTED / INDEXED / ARCHIVED

Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Tubitak-Ulakbim TR Dizin, EBSCO AbstractsDOAJ (Directory of Open Access Journal)CAB Direct, CABI Forestry Abstracts, CABI Forest Products Abstracts, CABI Environmental Science Database, CABI Horticultural Science Database, CABI Soil Science Database, CABI Soils and Fertilizers Abstracts, CABI Plant Genetics and Breeding Database, CABI Plant Genetic and Resources Abstracts, CABI Plant Protection Database, CABI Review of Agricultural Entomology,


Son Güncellenme Tarihi: 22 Şubat 2018

FORESTIST

e-ISSN 2602-4039 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi

280.010

642.247


GENEL BİLGİ VE TARİHÇE

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından, 1951 yılından itibaren düzenli olarak yayınlanan, 1998 yılında ulusal hakemli dergi ve 2010 yılından itibaren ise uluslararası hakemli dergi olan "FORESTIST" "Eski adıyla İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)" ormancılık bilimleri ve bağlantılı disiplinler alanında sağlanan gelişmeleri ve araştırmaları uluslararası alanda araştırmacı, eğitimci ve uygulamacıların bilgisine sunan uluslararası hakemli bir dergidir. 65 yıllık yayın geçmişiyle Türkiye'deki en köklü ormancılık yayını ünvanına sahiptir.

1951-2009 yılları arasında Seri A ve Seri B şeklinde yayınlanan dergimiz, gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmaları sonrasında A ve B serileri birleştirilerek 2010 yılından itibaren tek dergi olarak yayınlanmaya başlamıştır. Bu tarihten itibaren yayınlanan sayılarımızda dergimizin Türkçe adında herhangi bir değişiklik yapılmayarak "İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi" olarak korunmuştur. Dergimizin 1951-2009 yılları arasında kullandığı "Review of the Faculty of Forestry University of Istanbul" İngilizce adı değiştirilerek "Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University" olarak belirlenmiştir. 2010 yılında gerçekleştirilen bu çalışmalar sonrasında, ISSN Türkiye Ajansı'na 05 Şubat 2010 ve 18 Şubat 2010 tarihlerinde yapılan başvurular ile ISSN 0535-8418 ve e-ISSN 1309-6257 numaraları dergimize verilmiştir.

"İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University - (JFFIU)" dergisinin adı 01 Ocak 2018'den itibaren "FORESTIST" olarak değiştirilmiştir.

2014 yılında dergimiz yeni yayın kurulu ve editörler kurulu ile güncel halini almıştır.

dergi_tarih%C3%A7e_kapak_(50x50_kucultulmus)9.jpg

"FORESTIST", İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin resmi dergisi olup, ormancılık, odun bilimi ve teknolojisi ve peyzaj mimarlığı ile ilgili çeşitli konularda bilgi alışverişi için ulusal ve uluslararası düzeyde bir forum temin etmeye amaçlamaktadır.

2014 yılından itibaren dergimiz kapsamında yayınlanan tüm makalelere DOI numarası (Digital Object Identifier - Sayısal Nesne Tanımlayıcı) ve CrossRef verilmektedir.

2016 yılından itibaren, dergimizde yayınlanan tüm makalelere QR kodu (Quick Responce Code - Kare Kod) verilmektedir.

ISI Thomson Reuters (Clarivate Analytics) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dergimiz 19 Eylül 2017 tarihinden itibaren SCI-Exp (Science Citation Index Expanded)’de indekslenmenin ilk basamağı olan ESCI (Emerging Sources Citation Index)’de indekslenmek üzere kabul edilmiştir. 

"FORESTIST "Eski adıyla İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi" Ocak 2016 66(1) sayısı itibariyle Web of Science- Emerging Sources Citation Index’te dizinlenmektedir.

YOq90Z.png


KISALTILMIŞ DERGİ ADI: FORESTIST ( eski adıyla J FAC FOR ISTANBUL U )

KAYITLI CROSSREF DERGİ ADI: FORESTIST ( eski adıyla İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi / J FAC FOR ISTANBUL U )


JFFIU İÇİN GOOGLE AKADEMİK  ATIF ANALİZİ: https://scholar.google.com.tr/citations?user=UWERLGgAAAAJ&hl=tr


YAYIN PERİYODU

"FORESTISTdergisi Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.


MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

"FORESTISTdergisine gönderilen tüm makalelerin ön değerlendirmesi 5 gün içerisinde Editör ve Yayın Kurulu tarafından yapılır. Dergi konu ve kapsamına girmeyen veya dergimiz yazım kuralı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan makalelerin hakemlik süreci başlatılmaz veya değiştirilmesi için bazı değişiklikler istenebilir. Bu aşamada, hiçbir makale, olumlu hakem raporu olmadan editör tarafından yayına kabul edilemez. Ön değerlendirmeyi geçen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin en fazla 60 gün içerisinde tamamlanması ve en kısa sürede elektronik baskısının online olarak dergi web sitesinde yayınlanması amaçlanmaktadır.

01 Ocak 2015 tarihinden itibaren, dergimize gönderilen tüm makalelerin özgünlüğünün tespit edilmesi amacıyla iThenticate (İntihali Engelleme) Yazılımı'nda tarama hizmeti kullanılmaktadır. iThenticate yazılımı aracılığı ile web üzerinde ve diğer kaynaklar üzerinde yayınlanmış makale ve dökümanlar arasında makale özgünlük kontrolu yapılmaktadır. Yazarlar, http://www.ithenticate.com web adresini ziyaret ederek makalelerini dergimize göndermeden önce özgünlük kontrolu yapabilirler.

ithenticate2.jpg

AMAÇ VE KAPSAM

"FORESTISTdergisinin amaçları yüksek bilimsel standartta orjinal makaleler, kısa makaleler ve derleme makaleleri yayınlamak, ormancılık, orman ürünleri ve peyzaj mimarlığı ile ilişkili alanlarda güncel çalışmalar için, araştırıcılar, kanun yapıcılar, karar vericiler, endüstri, üniversite, araştırma kurumları ve diğer profesyonel kişiler arasında bir tartışma ortamı yaratmaktır.

"FORESTIST" dergisi aşağıda belirtilen alanlardan, temel ve uygulamalı çalışmalar içeren, hem lokal hem de global ilişkiler kuran yüksek kalitede makaleler kabul etmektedir: Silvikültür, Orman entomolojisi ve koruma, Orman amenajmanı, Orman hasılatı, biyometri ve dendrometri, Orman inşaatı ve transportu, Ölçme bilgisi ve kadastro, Toprak ilmi ve ekoloji, Ormancılık ve çevre politikası ve yönetimi, Ormancılık ekonomisi ve pazarlama, Orman ve çevre hukuku, Orman botaniği, Havza yönetimi, Yaban hayatı yönetimi, Şehir ormancılığı, Orman kullanımı ve planlama, Odun bilimi ve teknolojisi, Odun biyolojisi, Odun ve odun esaslı ürünler, Odun dışı orman ürünleri, Ağaç konstrüksiyonları ve mobilya, Odun kimyası, Kağıt ve selüloz, Odun patolojisi, Odun koruma, emprenye ve kurutma, Odun endüstri makinaları ve işletme, Orman ürünleri endüstrisinde çevre ve ekolojik konular, Odunsu biyokütle, Orman ürünleri endüstrisinde yeni teknolojiler, Peyzaj mimarlığı, Peyzaj düzenleme prensipleri, Peyzaj bitkileri, Şehir planlama, Peyzaj ekolojisi, Peyzaj teknikleri ve estetik düzenleme, Alan planlama vb.

  

EDİTÖR

Murat DEMİR - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

( mdemir@istanbul.edu.tr  / jffiu@istanbul.edu.tr  / forestry_journal@istanbul.edu.tr )

 

YARDIMCI EDİTÖRLER

Ender MAKİNECİ – İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Run-Cang SUN - Asya Kıtası Editörü - Dean of College of Materials Science and Technology; Director of Beijing Key Laboratory of Lignocellulosic Chemistry, Beijing Forestry University, Beijing, ÇİN; Director of State Key Laboratory of Pulp and Paper Engineering, South China University of Technology, Guangzhou, ÇİN

Martin A. HUBBE - Kuzey Amerika Kıtası Editörü - North Carolina State University, Department of Forest Biomaterials, USA

Raphael Thomas KLUMPP - Avrupa Kıtası Editörü - University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU), Department of Forest and Soil Sciences, Institute of Silviculture, Vienna, AUSTRIA

 

YAYIN EKİBİ

Mustafa AKGÜL - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Süleyman ÇOBAN - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Hüseyin YURTSEVEN - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Selim BAYRAKTAR - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Fatma Diğdem TUNCER - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

H.Tuncay GÜNER - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE


DİL EDİTÖRLERİ (İNGİLİZCE)

Hamit AYBERK - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Sabiha Banu DENİZERİ - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, TÜRKİYE

E.Seda ERDİNLER - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Sevda GÖNCÜ - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Alper Gün ÖZTURNA - İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Burçak ERDOĞAN ONUR - Peyzaj Mimarı, İNGİLTERE

 

İSTATİSTİK EDİTÖRLERİ

Ersel YILMAZ - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

Emrah ÖZDEMİR - İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, TÜRKİYE

 

ABSTRACTED / INDEXED / ARCHIVED

Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Tubitak-Ulakbim TR Dizin, EBSCO AbstractsDOAJ (Directory of Open Access Journal)CAB Direct, CABI Forestry Abstracts, CABI Forest Products Abstracts, CABI Environmental Science Database, CABI Horticultural Science Database, CABI Soil Science Database, CABI Soils and Fertilizers Abstracts, CABI Plant Genetics and Breeding Database, CABI Plant Genetic and Resources Abstracts, CABI Plant Protection Database, CABI Review of Agricultural Entomology,


Son Güncellenme Tarihi: 22 Şubat 2018

Cilt 68 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. Mechanical recovery of a native forest with shrubs of the Espinal Ecoregion (Argentina)
  Sayfalar 78 - 86
  Rafael Alberto Sabattini, Julián Alberto Sabattini, Juan Carlos Cian, Mauro Lindt
 2. Determination of carbon concentration of tree components for Scotch pine forests in Türkmen Mountain (Eskişehir, Kütahya) Region
  Sayfalar 87 - 92
  Neşat Erkan, Şükrü Teoman Güner
 3. Effects of heat treatment on some macroscopic and physical properties of Scots pine sapwood and heartwood
  Sayfalar 93 - 100
  Fatma Diğdem Tuncer, Ayşe Dilek Doğu
 4. Annual water consumption of an Anatolian black pine in a sub-humid region
  Sayfalar 101 - 105
  Mehmet Said Özçelik
 5. Causes of land degradation and rehabilitation efforts of rangelands in Turkey
  Sayfalar 106 - 113
  Ferhat Gökbulak, Betül Uygur Erdoğan, Hasan Tezcan Yıldırım, Mehmet S. Özçelik
 6. Management of forest areas used for ecotourism and recreation in Turkey
  Sayfalar 114 - 121
  Yalçın Kuvan, Seçil Yurdakul Erol, Gizem Şahin
 7. Taxonomy for the optimization in forest management: a review and assessment
  Sayfalar 122 - 135
  İnci Çağlayan, Ahmet Yeşil, Didem Çınar, Chris Cieszewski
 8. Comparing Shannon entropy with Deng entropy and improved Deng entropy for measuring biodiversity when a priori data is not clear
  Sayfalar 136 - 140
  Kürşad Özkan
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 0535-8418 1309-6257 1951-2018
Makale Gönder
Derginin Yeni Adı

FORESTIST

Arşiv

MAKALE YAZIM KURALLLARI
 • Yazarlar için makale yazım kuralları
Dergi Eski Adı

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi

Arşiv (1951-2018)