Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 2, Sayfalar 158 - 171 2018-05-31

The Consequences of Crisis After 80’s to Turkey’s Economy

Zübeyir TURAN [1]

54 149

Financial crisis is defined as sharp fluctuations of prices and quantities, occurring in financial markets reflecting as drastic economic problems with payments defaults in the banking sector, which in no way is impendent from each other. Crisis in one sector contaminates other sectors within small time intervals, which initially seems to be in periods. Many financial criseshave occurred in the world since the 1970s. Although, a turning point like 1990‟s affected most countries leading to economic instability. Like in the past, most developing countries are not similar in terms of their socio-economic structure, on the other hand financial crises witnessed show several similarities. These financial crises, enlarged with the panic observed in the international investment markets, complemented with speculative attacks has diverged the financial capital flow among countries.

Unemployment figures of the world have risen at the point of crisis in the end of 2008. As a result of the contraction in the foreign trade due to the crisis, the Gross Domestic Product of our country has been declining in great proportions. The effect of the crises on our country's economy has been examined in the study.

Financial Market, Financial Crisis, Developing Countries
  • ABİDOVİÇ, Mirela (2014), “Finansal Serbestleşmenin Maliye Politikaları Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği”, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, s.126AĞIR, Hüseyin (2010), “Türkiye’de Finansal Liberalizasyon Ve Finansal Gelişme İlişkisinin Ekonometrik Analizi’’, Ankarahttp://www.bddk.gov.tr/WebSitesi/turkce/Raporlar/Kitaplar/8639agir .pdfALPAGO Hasan, “IMF Türkiye İlişkileri”, Ötüken Yay., İstanbul, 2002ASOMEDYA (2001), “Türkiye’de Bankacılık ve Finans Krizleri: 1929’dan 2001’e”, http://www.e-aso.org.tr/html/TUR/asomedya/mart2001-ft.htmlERDOĞAN, Niyazi (2002), “Dünya ve Türkiye’de Finansal Krizler”, YaklaşımYayınları, AnkaraGÜNDÜZ, A.Yılmaz (1999), “Türkiye Ekonomisindeki Yapısal Değişiklikler ve 1980 Sonrası Uygulanan İstikrar Politikaları”, Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergi, Sayı:15KAR, Muhsin ve KARA M. Akif (2004), “Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Sermaye Hareketleri ve Krizler”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 41, No: 481, Nisan, s.70-84.TİRYAKİ, S.Tolga (2002) “Cari İşlemler Hesabına Çeşitli Yaklaşımlar,Sürdürülebilirlik Ve Türkiye Örneği”, Araştırma Genel Müdürlüğü Çalışma Tebliğ No:8, Ankarahttp://kutuphane.tuik.gov.tr/pdf/0014765.pdf
  • ÖNİŞ, Ziya ve AYSAN, Ahmet Faruk (2003), “Neoliberal Globalization, The Nation State and Financial Crises in the Semi-Periphery: A comparative Analysis”, Third World Quarterly, Cilt 21, Sayı 1ÖZATAY, Fatih and Sak, G. (2002), “Banking Sector Fragility And Turkey’s2000-01 Financial Crisis”, Brookings Trade Forum 2002, s.121-172.YAVAŞ, Harun, (2007), “1980 Sonrası Gelişmekte Olan Ülkelerde Yaşanan Finansal Krizler, Finansal Kriz Modelleri ve Çözüm Önerileri”, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri
Birincil Dil en
Konular İşletme
Yayımlanma Tarihi May
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7027-6251
Yazar: Zübeyir TURAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Niğde Ömer Halisdermir Üniversitesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { fsecon409741, journal = {Fiscaoeconomia}, issn = {}, eissn = {2564-7504}, address = {Ahmet Arif EREN}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {158 - 171}, doi = {10.25295/fsecon.2018.02.009}, title = {The Consequences of Crisis After 80’s to Turkey’s Economy}, key = {cite}, author = {TURAN, Zübeyir} }
APA TURAN, Z . (2018). The Consequences of Crisis After 80’s to Turkey’s Economy. Fiscaoeconomia, 2 (2), 158-171. DOI: 10.25295/fsecon.2018.02.009
MLA TURAN, Z . "The Consequences of Crisis After 80’s to Turkey’s Economy". Fiscaoeconomia 2 (2018): 158-171 <http://dergipark.gov.tr/fsecon/issue/37017/409741>
Chicago TURAN, Z . "The Consequences of Crisis After 80’s to Turkey’s Economy". Fiscaoeconomia 2 (2018): 158-171
RIS TY - JOUR T1 - The Consequences of Crisis After 80’s to Turkey’s Economy AU - Zübeyir TURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.25295/fsecon.2018.02.009 DO - 10.25295/fsecon.2018.02.009 T2 - Fiscaoeconomia JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 171 VL - 2 IS - 2 SN - -2564-7504 M3 - doi: 10.25295/fsecon.2018.02.009 UR - http://dx.doi.org/10.25295/fsecon.2018.02.009 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fiscaoeconomia The Consequences of Crisis After 80’s to Turkey’s Economy %A Zübeyir TURAN %T The Consequences of Crisis After 80’s to Turkey’s Economy %D 2018 %J Fiscaoeconomia %P -2564-7504 %V 2 %N 2 %R doi: 10.25295/fsecon.2018.02.009 %U 10.25295/fsecon.2018.02.009
ISNAD TURAN, Zübeyir . "The Consequences of Crisis After 80’s to Turkey’s Economy". Fiscaoeconomia 2 / 2 (Mayıs 2018): 158-171. http://dx.doi.org/10.25295/fsecon.2018.02.009