FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-3153 | e-ISSN 2148-2217 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi |

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı ve hakemli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3153 | e-ISSN 2148-2217 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi |
Kapak Resmi

70.118

264.210

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı ve hakemli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

Sayı 11 - Haz 2018
 1. İç Kapak
  Sayfalar 0 - 0
  Asude Tavus
 2. İçindekiler

  Asude Tavus
 3. Arap-İsrail Sorunu Ekseninde İngiltere’nin Post-Kolonyal Körfez Politikası (1971-1991)
  Sayfalar 1 - 27
  Esra Çavuşoğlu
 4. BM Güvenlik Konseyi Kararları Çerçevesinde Mali Krizi
  Sayfalar 29 - 54
  Naim Demirel
 5. Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetlerinin Propaganda Aracı Olarak Öğrenci Faaliyetleri (1945-1950)
  Sayfalar 55 - 76
  Melih Duman
 6. Afif Damadı Hattat Osman Efendi (?-1806)
  Sayfalar 77 - 86
  Talip Mert
 7. Osmanlı’da Matbu İslam’ın Onay ve Denetimi: Tedkîk-i Mesâhif ve Müellefât-ı Şer‘iyye Meclisi
  Sayfalar 87 - 120
  Ayşe Polat
 8. Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Etkisi
  Sayfalar 121 - 136
  Melek Astar, Erdi Bahadır, Fatma Umutlu
 9. Madde Kullanım Bozukluğunun Hükümlülerin Benlik Saygısı ve Yalnızlık Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi: Samsun Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği
  Sayfalar 137 - 149
  Erdi Bahadır, Merve Karamustafa Mökükcü, Bilal Kalender
 10. Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Örneği
  Sayfalar 151 - 164
  İlknur Çevik Tekin, Tahir Akgemci
 11. Değer-Tarafsız Sosyoloji Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım
  Sayfalar 165 - 187
  Zeynep Türkkan
 12. Sezai Karakoç’un Şiirinde Tanrı Kavramının Tasavvuf Epistemolojisi Açısından Anlamı ve Kullanımı
  Sayfalar 189 - 213
  Ramazan Enser
 13. Ahmet Oktay’ın Gözünden 1960’larda Türk Basınında Siyasi Kamplaşma
  Sayfalar 215 - 239
  Celâl Fedai
 14. Türkçe Eğitiminde Mesel Nitelikli Edebi Metinlerin İşlevi
  Sayfalar 241 - 250
  Özlem Fedai
 15. Kırsal Mimarlık Mirasının Korunmasında Turizmin Etkisi: Çanakkale - Adatepe Köyü
  Sayfalar 251 - 262
  Ezgi Alyakut, Ceylan İrem Gençer
 16. Fatih Fevzipaşa Caddesi’nin Açılışı ve İstanbul’un Kentsel Gelişimindeki Yeri
  Sayfalar 263 - 291
  Feyza İlter, Nuran Kara Pilehvarian
 17. Kur’ân’ın Mana Zenginliği ve Fonetik Anlam Yansıması Üzerine Bazı Örneklemeler
  Sayfalar 293 - 313
  Bahattin Dartma
 18. Müşkilü’l-Kur’ân
  Sayfalar 315 - 356
  Murat Dinler
 19. جماليّةُ اتِّساعِ المعنى في أُسلوب الحَذْف “دراسةٌ بلاغيّةٌ في ضوءِ التّفاسيرِ القُرآنيّةِ‟
  Sayfalar 357 - 385
  Suliman Alomirat
 20. علم الكلام والشبهات المعاصرة “مشكلة الشر عند الإمام الماتريدي نموذجاً‟
  Sayfalar 387 - 398
  Ali Mahmoud Al Omari
 21. Arzu Terzi, Bezmiâlem Valide Sultan
  Sayfalar 399 - 402
  Nurdan Şafak
 22. Fatih Sultan Mehmet Dönemi Osmanlı Dünyası Disiplinlerarası Öğrenci Sempozyumu
  Sayfalar 403 - 405
  Mehmet Çağlar Öztürk
 23. Psikoloji Günleri: Psikoterapi
  Sayfalar 407 - 409
  Zahide Tepeli Temiz
 24. Yayın İlkeleri

  Asude Tavus