FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3153 | e-ISSN 2148-2217 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2013 | Yayıncı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi |
Kapak Resmi

47.111

127.880
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı ve hakemli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.
Sayı 10 - Ara 2017
 1. İç Kapak
  Sayfalar 0 - 0
  Asude Tavus
 2. Takdim

  M. Fatih Andı
 3. İçindekiler

  Asude Tavus
 4. Kadın Bedeninin Değişen Toplum Düzenlerinde Mimari Tasarıma Yansıması
  Sayfalar 1 - 23
  Özlem Akyol, Çiğdem Polatoğlu
 5. Mısır’da İlk Dönem Türk İdarî Uygulamaları, Ahmed B. Tûlûn Örneği
  Sayfalar 25 - 47
  Yunus Akyürek
 6. Üstbilişsel Öğretim Stratejilerinin Öğrencilerin Öz Düzenleme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 49 - 60
  Serhat Arslan, Yücel Gelişli
 7. Ferdiyetçilik, Kolektivizm ve Sanayi Üçgeninde Sanat ve Zanaat: “Geleneksel Sanatlar” Meselesinin Avrupa’da Yükselişi ve Düşüşü
  Sayfalar 61 - 80
  Yusuf Civelek
 8. Babacan Liderliğin Psikolojik İyi Olmaya Etkisinde İşin Anlamlılığının Aracılık Rolü
  Sayfalar 81 - 113
  Canan Çetin, Nilüfer Vatansever Toylan, Öznur Aydıner Çakırel, Yasin Çakırel
 9. Necip Fazıl’ın Şiirlerindeki Yalnızlık
  Sayfalar 115 - 133
  Hale Eren (Estekanchi)
 10. “Sevgili Ölümüz”: Abdülhak Hâmid’in Ardından Halkevlerinde Düzenlenen Anma Törenleri ve Bir Ulusal Mit Yaratım Süreci
  Sayfalar 135 - 169
  Şerif Eskin
 11. Şârihin Manzum Tercümesi: Şem‘î’nin Terceme-i Kasîde-i Emâlî’si
  Sayfalar 171 - 204
  Taner Gök
 12. Akademik Başarı Düzeyini Yükseltmede İşbirlikli Öğrenme Stratejisinin Etkinliği
  Sayfalar 205 - 233
  Esma Huveylid, Abdüsselam Mes’ûde, Bûhadide Mes’ûde
 13. Basra Körfezi’nde İngiliz - Amerikan Rekabeti: Bureymi Krizi’nden Bermuda Konferansı’na Körfez’de Güç Değişimi (1950-1957)
  Sayfalar 235 - 266
  Zekeriya Kurşun, Cafer Talha Şeker
 14. Yeniden-Yazım Örneği Olarak Mahmut ile Meryem Romanı
  Sayfalar 267 - 282
  Hanife Özer
 15. Uluslararası Müzakereler ve Müzakere Gücü
  Sayfalar 283 - 298
  Muammer Öztürk
 16. Sabri F. Ülgener, İktisadi Hayat, Tasavvuf, Geleneksel Dünya ve İslâm’ın Yeni Teolojisi
  Sayfalar 299 - 325
  Ahmet Tak
 17. İsmi Unutulmuş Bir Müellif: Osmancıklı Hüseyin Sabri Efendi’nin Hayatı ve Eserleri
  Sayfalar 327 - 348
  Abdulhadi Uysal
 18. Tarihsel Süreçte Cezerȋ Kasım Paşa Camii’nin Mimari ve Süsleme Özelliklerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 349 - 373
  Kadriye Figen Vardar
 19. Barış’ın İslam’ın Temel Kaynakları ve İslam Tarihi’ndeki Yeri
  Sayfalar 375 - 397
  Yasin Yılmaz
 20. M. M. el-A’zamî, Vahyedilişinden Derlenişine Kur’an Tarihi, Eski ve Yeni Ahit ile Karşılaştırmalı Bir Araştırma (tercüme: Ömer Türker, Fatih Serenli)
  Sayfalar 399 - 402
  Sedat Bilinir
 21. Kenan Ziya Taş, Osmanlının Son Cihan Projesi Kudüs Selâhaddin Eyyübî Külliye-i İslamiyesi
  Sayfalar 403 - 405
  Kübra Ceren Kurşun
 22. Bir Eleştirinin Eleştirisi Mehmet Aydın, “Yayın Değerlendirme”
  Sayfalar 407 - 416
  Sadettin Özçelik
 23. Halil İnalcık, Halil İnalcık’ın Merceğinden Osmanlı
  Sayfalar 417 - 420
  Ali Can Tekinay
 24. Bir Dağ Nasıl Söylerse Öyle: Cahit Zarifoğlu, haz. M. Fatih Andı, Hüseyin Yorulmaz
  Sayfalar 421 - 423
  Berna Terzi
 25. Uluslararası 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinin 140. Yılında Kafkas Göçleri ve Etkileri Sempozyumu
  Sayfalar 425 - 426
  Fahameddin Başar
 26. 100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medînetü’s-Selâm) ve Kûtü’l-Amâre Sempozyumu
  Sayfalar 427 - 430
  Ömer Faruk Köse
 27. “Sîreti Sûrette Görmek-I: Kurmaca Dünyada Hz. Peygamber’i Yazmak”
  Sayfalar 431 - 433
  Berna Terzi
 28. Yayın İlkeleri

  Asude Tavus