FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2147-3153 | e-ISSN 2148-2217 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi |

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı ve hakemli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

ISSN 2147-3153 | e-ISSN 2148-2217 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi |
Kapak Resmi

151.044

705.284

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217), Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin resmi yayın organıdır. Yılda iki sayı ve hakemli olarak Bahar ve Güz dönemlerinde yayımlanır. Dergi, dil, edebiyat, tarih, sanat, mimari, sosyoloji, ilahiyat gibi insan ve toplum bilimi alanlarını kapsamaktadır.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (ISSN 2147-3153/e-ISSN 2148-2217)'nde yayımlanmak üzere gönderilen tüm çalışmalar "iThenticate" intihal programında tarandıktan sonra değerlendirmeye alınmaktadır.

Sayı 12 - Ara 2018
 1. İç Kapak

  Asude Tavus
 2. İçindekiler

  Asude Tavus
 3. Osmanlı Devleti’nin Basra Körfezi Siyaseti: Bağdat, Basra ve Lahsa Beylerbeylikleri (1534-1672)
  Sayfalar 1 - 27
  Zekeriya Kurşun
 4. Schumpeter ve Ülgener’in İktisadi Krizlere Bakış Açıları
  Sayfalar 29 - 61
  Özer Özçelik, Ezgi Babayiğit Sunay
 5. Adalet ve Siyaset İlişkisi Üzerine
  Sayfalar 63 - 74
  İsmail Safi
 6. Türkiye’nin Ortadoğu Ülkeleriyle Ekonomik İlişkilerinin Gelişmesinde Kıbrıs Meselesinin Rolü
  Sayfalar 75 - 107
  Veli Sırım
 7. Robotlar Hayatımızda
  Sayfalar 109 - 120
  Fevzi Yılmaz
 8. Değerler Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin Çocuk Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 121 - 140
  Tuba Bakan, Hakan Şahin
 9. Aile Yeterlik Ölçeklerinin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliği
  Sayfalar 141 - 169
  Tuğba Yılmaz Bingöl, Melek Kalkan
 10. Rehber Öğretmenlerin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere ve Faktörlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 171 - 222
  Muhammet Ü. Öztabak
 11. Türkçe-Arnavutça Manzum Sözlük Dürre-i Manzûme’nin Bilinmeyen İki Nüshası
  Sayfalar 223 - 242
  Güler Doğan Averbek
 12. Sezai Karakoç’un Eğitim-Öğretimle İlgili Görüşleri: Eserlerinden Hareketle Fert ve Toplum İdeali
  Sayfalar 243 - 274
  Yunus Emre Özsaray
 13. Şeyh Bekir’in Şifâ’ü’l-Kulûb ve Ziyâ’ü’l-Kubûr Adlı İlmihal Eseri
  Sayfalar 275 - 289
  Nerma Zaimovic
 14. İstanbul’un Teneke Evleri
  Sayfalar 291 - 308
  Nihal Uluengin
 15. Gaziantep Tren Garı ve Yeniden İşlevlendirme Önerileri Üzerine Bir Değerlendi̇rme
  Sayfalar 309 - 347
  Türkan Uzun, Merve Karabeyeser
 16. Usûl, İmkân ve İhtiyaç Açısından Çocuk Yaştaki Râvilerin Hadis Semâı
  Sayfalar 349 - 377
  Selim Demirci
 17. Yemekten Önce ve Sonra Tuz Yemeyi Tavsiye Eden Rivâyetlere Dair Bir Araştırma
  Sayfalar 379 - 403
  Üzeyir Durmuş
 18. Osmanlı Tefsir Geleneğinde Besmele Risaleleri Literatürü
  Sayfalar 405 - 477
  Süleyman Gür
 19. "نظام الدين عمر بن علي المرغيناني ومنهجه الإستدلالي والترجيحي في كتابه "جواهر الفقه
  Sayfalar 479 - 493
  Mahmud Nureddin Şaban
 20. İlmin Kaybı: Allâme İsmâil Sâib Sencer (Erzurum 31 Ocak 1873 – İstanbul 22 Mart 1940)
  Sayfalar 495 - 506
  Muhammed Zâhid El-Kevserî, Notlandırarak çeviren Musa Alak
 21. Ahmet Demirel, İkinci Grup’un Kurucularından Selâhattin Köseoğlu’nun Milli Mücadele Hatıraları
  Sayfalar 507 - 510
  Aytül Develi
 22. M. Fatih Andı, Akrebi Kuyruğundan Tutmak
  Sayfalar 511 - 516
  Berna Terzi Eskin
 23. Yayın İlkeleri

  Asude Tavus
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
İlmi Araştırmalar 1304-9828 1995-2019