Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-9072 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Prof. Dr. Niyazi Özdemir | http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/177
Kapak Resmi

8.071

18.271
Cilt: 29 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 29 - Sayı 2 - Eki 2017
 1. Basit Brayton Çevriminde Elektrik Üretimi Maliyetinin Parametrik Analizi
  Sayfalar 1 - 8
  Burhanettin Çetin
 2. CuAlCr Şekil Hatırlamalı Alaşıma Yaşlandırma Sıcaklığı ve Yaşlandırma Zamanının Etkileri
  Sayfalar 9 - 13
  Mediha KÖK, Z. Deniz YAKINCI, Yıldırım AYDOĞDU, Ayşe AYDOĞDU
 3. LFSR Soru Girdisi İle PUF Tasarımının Gerçeklenmesi
  Sayfalar 15 - 21
  Erdinç Avaroğlu
 4. Linyit Yakılan Bir Güç Üretim İstasyonunun Gaz Türbininin
  Sayfalar 23 - 30
  Erdem IŞIK IŞIK, Hasan Kaan BERENT, Mehmet GÖK
 5. Şeker Pancarı Melası Kullanılarak Gluconacetobacter xylinum NRRL B-759 ile Bakteriyel Selüloz Üretimi Üzerine Etanolün Etkisi
  Sayfalar 31 - 36
  Y. Emre ÖZ, Mehmet KALENDER
 6. Sürtünme Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmiş SCR 420/AISI 1040 Çelik Çiftlerinin Arayüzey Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 51 - 56
  Furkan SARSILMAZ, İhsan KIRIK, Mustafa AY
 7. Bor İlavesinin Toz Metal D2 Takım Çeliğinin Mikroyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
  Sayfalar 87 - 96
  Özgür ÖZGÜN, Ali ERÇETİN, Zülküf BALALAN, H. Özkan GÜLSOY, Mahir UZUN
 8. Çok Düşük Frekanslı Sinyallerden Yıldırım Kaynaklı Elektron Yağışı Olaylarının Belirlenmesi
  Sayfalar 81 - 86
  Murat CANYILMAZ, Mehmet YAŞAR, Esat GÜZEL
 9. Nicel Birliktelik Kuralları İçin Çoklu Minimum Destek Değeri
  Sayfalar 57 - 65
  Yalçın ATEŞ, Murat KARABATAK
 10. Laplace Dönüşümü Kullanarak Kriptografinin Yeni Bir Metodunun Kriptoanalizi
  Sayfalar 37 - 40
  M.Tuncay Gençoğlu
 11. Yağ Pompasında Kullanılan Sikloidal Dişlilerin Parmak Freze ile CNC Freze Tezgâhlarında İmalatının Araştırılması
  Sayfalar 97 - 110
  Cihan ÖZEL, Yunus ORTAÇ, Turan GÜRGENÇ
 12. Yarım Etkili, Tek Etkili ve Çift Etkili Absorpsiyonlu Soğutma Çevrimlerin Ekserji Analizi
  Sayfalar 111 - 117
  Rabi KARAALİ
 13. Gauss Karışım Modeli ve Genlik Spektrumu Öznitelikleri ile Sesteki Gizli Bilginin Sezimlenmesi
  Sayfalar 75 - 79
  Cemal HANİLÇİ
 14. Donanım Tabanlı Trivium Akış Şifreleme Algoritmasının FPGA Ortamında Gerçekleştirilmesi
  Sayfalar 119 - 130
  Ali Murat GARİPCAN, Ebubekir ERDEM, Taner TUNCER
 15. Demiryolu Hattında Oto-Korelasyon Tabanlı Makas Geçişi ve Ray Yüzeyi Durum İzleme Yöntemi
  Sayfalar 41 - 50
  Orhan Yaman Yaman, Mehmet Mehmet Karaköse, İlhan Aydın, Erhan Akın
 16. Isıl Çevrim Uygulanmış Al-Bronz Alaşımında Mikroyapı ve Aşınma Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 131 - 136
  Zülküf Balalan, Furkan Sarsılmaz
 17. Transformatörde Polaritenin Önemi ve Deneysel Olarak Belirlenmesi
  Sayfalar 137 - 146
  Hüseyin ALTUN
 18. Farklı Katkılar İçeren Bitümlü Sıcak Karışımların Yorulma Ömürlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 173 - 183
  Mehmet YILMAZ, Baha Vural KÖK, Erkut YALÇIN
 19. Bir-Fazlı İndüksiyon Motorlar İçin Paralel Aktif Güç Filtresi Tabanlı Reaktif Güç Kompanzasyonu
  Sayfalar 185 - 193
  Mehmet GEDİKPINAR, Mustafa GÜNGÖR
 20. Düşük Karbonlu Çeliğin Korozyon Davranışına Hekzametilen Tetra Amin’in Etkisi
  Sayfalar 147 - 153
  Reşit YILDIZ
 21. PTA Kaplamalarda Abrasive Aşınma Davranışının Değerlendirilmesinde; Bir Taguchi Yaklaşımı
  Sayfalar 195 - 202
  Ali Kaya GÜR, Sinan KAYA
 22. GTAW Yöntemi ile Oluşturulan FeB-FeTi-FeW-C Kaplamalarının Mikroyapı ve Adhesiv Aşınma Davranışının İncelenmesi
  Sayfalar 203 - 212
  Zülküf BALALAN, Mehmet YAZ, Serdar Osman YILMAZ
 23. (La0.9Gd0.1)0.85Ag0.15MnO3 Manyetik Soğutucu Malzemede Kısmi Gd Değişiminin Yapısal, Manyetik ve Manyetik Soğutma Özellikleri Üzerine Etkisi
  Sayfalar 155 - 162
  Ali Osman AYAŞ
 24. Bir Fazlı Asenkron Motor V/f Hız Kontrolü
  Sayfalar 163 - 172
  Zeynep Bala DURANAY, Hanifi GÜLDEMİR
 25. Membran Sentezinde Koagülasyon Banyosunun ve Polivinil Pirolidon Eklenmesinin Tıkanma Üzerine Etkileri
  Sayfalar 213 - 219
  Evrim Çelik Madenli, Özgür Çakmakcı, Kemal Aktaş, Ulaş Aygör
 26. Doğrusal Kanallara Yerleştirilen Üçgen Labirent Yan Savaklarda Kret Uzunluğu Değişiminin Debi Katsayısına Etkisi
  Sayfalar 221 - 230
  Nihat KAYA
 27. IRI ve IONOLAB Toplam Elektron İçeriğinin Şiddetli Jeomanyetik Fırtınalara Tepkisinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 231 - 240
  Ramazan ATICI
 28. Maddi Hasarlı Trafik Kazaları İçin Sinirsel-Bulanık Ağ Tabanlı Bir Kusur Tespit Modeli
  Sayfalar 241 - 250
  Çiğdem ACI, Ali Can YILMAZ
 29. Taşıt Ağları için Yeni Bir Çok Kanallı Ortam Erişim Kontrol Protokolü Yaklaşımı
  Sayfalar 251 - 258
  Fikri AĞGÜN, Musa ÇIBUK, Shafqat UR REHMAN
 30. Elazığ İli Merkez İlçesi Hal Köyü’nde Korunan ve Otlatılan Alanların Botanik Kompozisyon Bakımından Karşılaştırılması
  Sayfalar 259 - 264
  Halil KARAN, Mehmet BAŞBAĞ
 31. Buck-Boost Dönüştürücü Tasarımı, Modellenmesi ve Kontrolü
  Sayfalar 265 - 268
  Abuzer ÇALIŞKAN, Sencer ÜNAL, Ahmet ORHAN
 32. FIR Filtre Tasarımı ve FPGA Ortamında Gerçeklenmesi
  Sayfalar 269 - 275
  Erman ÖZPOLAT, Barış KARAKAYA, Arif GÜLTEN
 33. Sosyal Medya Verileri için Etkili Bir Sınıflandırma Yaklaşımı
  Sayfalar 67 - 73
  Fatih Ertam