Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-9072 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Prof.Dr. Soner Özgen | http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/177

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-9072 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Prof.Dr. Soner Özgen | http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/177
Kapak Resmi

20.038

87.505
Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Son Sayı
Cilt 31 - Sayı 1 - Mar 2019
 1. Epoksi Reçine-MgO Polimer Matrisli Kompozit Malzemelerin Üretilmesi ve Pin On Disk Abrasiv Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 10
  Vahdettin KOÇ, Mehtap DEMİREL
 2. Atık Taş Tozları ile Üretilen Harçların Dayanım ve Durabilite Özelliklerinin Araştırılması
  Sayfalar 11 - 20
  Nusret BOZKURT, Erden Ozan KARACA
 3. Metal Matrisli Al2O3/Al-Mg Kompozitinin Yoğunluğunun Üretim Parametrelerine Bağlı Olarak Değişimi
  Sayfalar 21 - 28
  Gül TOSUN, Mehmet KURT
 4. Organik Rankine Çevrim (ORC) İle Çalışan Tek Kademeli Absorbsiyonlu-Buhar Sıkıştırmalı Kaskad Soğutma Çevriminin Analizi
  Sayfalar 29 - 37
  Canan CİMŞİT
 5. İki Boyutlu Difüzyon Filtreleme ve Stockwell Dönüşümü Kullanılarak Elektrokardiyogram İşaretlerinin İyileştirilmesi
  Sayfalar 39 - 46
  Kazım HANBAY
 6. Hücre Boşlukları Köpük ile Doldurulmuş Kompozit Sandviç Levhaların Basma ve Eğilme Dayanımlarının İncelenmesi
  Sayfalar 47 - 52
  Burak KIYAK, Mete Onur KAMAN
 7. Kullanım Alanlarına Göre Robot Sistemlerinin Sınıflandırılması
  Sayfalar 53 - 66
  Gürkan GÜRGÖZE, İbrahim TÜRKOĞLU
 8. Benzinli Bir Motorda Isıtılmış Biyoetanolün İkincil Yakıt Olarak Kullanımının İncelenmesi
  Sayfalar 67 - 77
  Tahsin YÜKSEL, İlker TEMİZER, İbrahim CAN, Ferhat KOCA
 9. Yolçatı Köyü (Bingöl) Çevresinde Yüzeyleyen Solhan Volkanitlerinin Petrografisi ve Ana Oksit Jeokimyası
  Sayfalar 79 - 89
  Sevcan KÜRÜM, Tuğçe BAYKARA, Abdullah SAR
 10. Nümerik Optimizasyon için Kaotik Altın Sinüs Algoritması
  Sayfalar 91 - 97
  Erkan TANYILDIZI, Gökhan DEMİR
 11. Kalite Ölçekleme Kriterleri ile Sosyal Ağ Hesaplarının Etkinliğinin Belirlenmesi
  Sayfalar 99 - 108
  Hafzullah İŞ, Taner TUNCER
 12. Biyomedikal Görüntülerde Derin Öğrenme ile Mevcut Yöntemlerin Kıyaslanması
  Sayfalar 109 - 121
  Mesut TOĞAÇAR, Burhan ERGEN
 13. 3B Yazıcı ile PLA Malzemeden Üretilmiş İnce Kirişlerin Yazdırma Yönelim Açısının Doğal Frekansa Etkisi
  Sayfalar 123 - 128
  Tuğçe TEZEL, Gökmen ATLIHAN, Volkan KOVAN, Eyüp Sabri TOPAL
 14. Isı Yalıtımında Kullanılan Eps, Xps Ve Taş Yünü İzolasyon Malzemelerinin Deneysel Olarak Karşılaştırılması
  Sayfalar 129 - 136
  Aydın DİKİCİ, Murat KOCAGÜL
 15. Rp-Lidar ve Mobil Robot Kullanılarak Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama
  Sayfalar 137 - 143
  Selman AKYOL, Ayşegül UÇAR
 16. Denizel Ortamlarda Oluşan Yumuşak Çökel Deformasyon Yapılarına Bir Örnek; Kayma-Oturma Yapıları, Kırkgeçit Formasyonu, KB Baskil, Elazığ
  Sayfalar 145 - 156
  Calibe KOÇ TAŞGIN, Fırat ALTUN
 17. Gümüş Nanoparçacık (AgNP) İçeren Polimerik Nanokompozit Düz Plaka Membranların Üretilmesi ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 157 - 166
  Benan YAZICI-KARABULUT, Derya Yüksel İMER, Mehmet KİTİŞ, İsmail KOYUNCU
 18. SHS İşlemi Sonrası Sinterleme İşleminin İntermetalik Kaplamaya Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 167 - 176
  Musa KILIÇ, Mustafa BEKEN, Niyazi ÖZDEMİR
 19. Derin Öğrenme Kullanarak Otonom Araçların İnsan Sürüşünden Öğrenmesi
  Sayfalar 177 - 185
  Mehmet Safa BİNGÖL, Çağrı KAYMAK, Ayşegül UÇAR
 20. AASHTO Metodunda Rijit ve Esnek Üstyapıların Projelendirilmesinde Kullanılan Parametrelerin İncelenmesi
  Sayfalar 187 - 194
  Mehmet Mahmut TANYILDIZI, Tacettin GEÇKİL
 21. Matlab Simulink Kullanılarak Kimyasal Parametrelerin Gerçek Zamanlı Kontrolü için Bir Altyapı
  Sayfalar 195 - 202
  Abdurrahman Özbeyaz
 22. Reaktif Terpolimerin Bitümün Kıvamına ve Sıcaklık Duyarlılığına Etkisi
  Sayfalar 203 - 213
  MAKSUT SELOĞLU, TACETTİN GEÇKİL
 23. SegNet Mimarisi ile Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinden Karaciğer Bölgesinin Bölütlenmesi
  Sayfalar 215 - 222
  Ümit Budak
 24. Zatürre Hastalığının Derin Öğrenme Modeli ile Tespiti
  Sayfalar 223 - 230
  Mesut TOĞAÇAR, Burhan ERGEN, Mehmet Emre SERTKAYA
 25. Poly N-Aminorodaninin Elektrokimyasal Sentezi Ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 231 - 240
  Ece Altunbaş Şahin, Ali Döner, Gülfeza Kardaş
 26. Susam Zarı Soyma Makinesinin Tasarımı
  Sayfalar 241 - 248
  Zülküf DEMİR
 27. Robot Tasarımı İçin Geliştirilen Petri Ağları ile Davranış Modellemesi Yaklaşımının Bir Malzeme Taşıma Robotu Modeline Uygulanması
  Sayfalar 249 - 258
  Zühal ERDEN, Macit ARAZ