Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-9072 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Prof.Dr. Soner Özgen | http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/177

Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

ISSN 1308-9072 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1987 | Yayıncı Prof.Dr. Soner Özgen | http://fbe.firat.edu.tr/tr/node/177
Kapak Resmi

12.223

39.206
Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Son Sayı
Cilt 30 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. AA2024 Alaşımının V-Bükme İşlemi Sonrasında Geri Esneme Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 8
  Hakan GÜRÜN, Onur ÇAVUŞOĞLU, Ulaş ÇAYDAŞ, Cebeli ÖZEK, Mahmut ÇELİK
 2. Sarsma Tablasına Maruz Kalan Dolgu Duvarların Göreli Maksimum Düzlem-Dışı Deplasmanının Yapay Sinir Ağı Modelleri ile Tahmini
  Sayfalar 9 - 19
  Onur ONAT, Muhammet GU
 3. AISC 360-10 ve Türk Deprem Yönetmeliğine Göre Çelik Yapıların Tasarımı
  Sayfalar 21 - 32
  Mustafa Ülker, Sedat Savaş
 4. TM Yöntemi ile Üretilmiş Al Matrisli Kompozitlerde Presleme Basıncının ve B4C Oranının Sertlik ve Aşınma Davranışı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 33 - 40
  Yahya Hışman ÇELİK, Erol KILIÇKAP, Burak YENİGÜN
 5. Sabit ve Hareketli Hava ile Isıtılan Güneş Kolektörlerinin Isıl Verimliliklerinin Karşılaştırılması ve Yapay Sinir Ağları ile Modellenmesi
  Sayfalar 41 - 46
  Mehmet DAŞ, Ebru AKPINAR
 6. Farklı Teknikler Kullanılarak Domatesin Kurutulması
  Sayfalar 47 - 57
  Ecem ÖZEN, Filiz KAR
 7. İstanbul’daki Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerinin Sera Gazı Emisyonunun Modelleme Metodu ile Tahmini
  Sayfalar 59 - 67
  Hazal GÜLHAN, Hale ÖZGÜN, M. Evren ERŞAHİN, R. Kaan DERELİ, İzzet ÖZTÜRK
 8. Elazığ İlinde Doğal Gaz Tüketiminin Tahmini
  Sayfalar 69 - 78
  Bilal Aydın, Ayşe Biçer
 9. İndirgen Şartlarda Sıfır Değerlikli Demir ile Metronidazol ve Nitrat Giderimi
  Sayfalar 79 - 86
  Özge HANAY, Cemile SERTDEMİR, Burçin YILDIZ
 10. Geri Kazanılan Asfalt Kaplamaların Sıcak Asfalt Karışımlarda Yeniden Kullanabilirliğinin Araştırılması
  Sayfalar 87 - 93
  Şeref ORUÇ, Bahadır YILMAZ, Mehmet Salih MAZLUM
 11. FBMC-QAM Yöntemiyle MIMO Alıcı Tasarımı
  Sayfalar 95 - 103
  Bircan KAMIŞLIOĞLU, Ayhan AKBAL
 12. Soğuk İklim Bölgesinde Farklı Dış Duvar Yapı Malzemelerinin Isıtma Yüküne Etkilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 105 - 113
  Meral ÖZEL
 13. Mikroalgin Ön Arıtılmış Düzenli Depolama Sızıntı Suyunda Çoğaltılması
  Sayfalar 115 - 123
  Umut METİN, Mahmut ALTINBAŞ
 14. Korunan ve Otlatılan Meralarda Ot Kalitesinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 125 - 132
  Halil KARAN, Mehmet BAŞBAĞ
 15. Öğütülmüş Kolemanit Katkısının Çimento Harçlarına Etkisi
  Sayfalar 133 - 138
  Özlem SALLI BİDECİ, Alper BİDECİ
 16. Kompozit Boru Kesitlerinin Çarpma Etkisi Altında Deneysel ve Nümerik Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 139 - 149
  Engin GÜCÜYEN, R. Tuğrul ERDEM, Erkan KANTAR
 17. Goldbach Sanısı Tabanlı Yeni Bir Matematiksel Sayısal İmge Damgalama Yöntemi
  Sayfalar 151 - 159
  Türker TUNCER
 18. Fotovoltaik - Termal (PV / T) Sistemin Sayısal (CFD) ve Deneysel Analizi
  Sayfalar 161 - 167
  Gökhan Ömeroğlu
 19. Anlamsal Web Kullanılarak İlaç Ontolojisi Çıkarılması
  Sayfalar 169 - 174
  Osman ALTAY, Mustafa ULAŞ
 20. Dizel Bir Aracın Elektrikli Araca Dönüşüm Performansının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 175 - 182
  Onur Özdal Mengi
 21. Sabit Mıknatıslı Senkron Motorun Parametre Tespiti
  Sayfalar 183 - 191
  Hüseyin Yüce KÜRÜM, Erhan AKIN
 22. Zaman Gecikmeli İnsan-Makine Etkileşimli Teleoperasyon Sisteminin Kontrolü
  Sayfalar 193 - 202
  Tayfun ABUT, Servet SOYGÜDER
 23. SLEGS Robot ’un Tasarımı ve 2B-Navigasyon Uygulaması
  Sayfalar 203 - 208
  Servet Soygüder
 24. Atık Su Yönetimi için Bütünleşik Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi
  Sayfalar 209 - 217
  Mehtap DURSUN
 25. Sokaktan Tarama Yöntemiyle Binaların Bölgesel Deprem Risk Dağılımının Belirlenmesi: Erzurum – Yenişehir Örneği
  Sayfalar 219 - 231
  Dilek OKUYUCU, Gökçe Kaan SAVAŞ, Burak GEDİK, M. Fatih ŞUŞARLIOĞLU, Tarık KARA
 26. Plazma Transferli Ark Kaynak Yöntemiyle Hardox 400 Çelik Malzemenin Yüzeyinin Farklı Oranlardaki FeCrC Tozuyla Alaşımlandırılması
  Sayfalar 233 - 242
  Ali Kaya GÜR, Muhammet Hulusi CENGİZ, Tülay YILDIZ, Semih TAŞKAYA
 27. Retinal Görüntülerden Optik Diskin Aktif Kontur Yöntemi ile Bölütlenmesi
  Sayfalar 243 - 249
  Seda Arslan TUNCER
 28. Kars İlindeki Binalar İçin Isıtma Yükü ve Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi
  Sayfalar 251 - 257
  Meral ÖZEL, Dilek TUNÇ
 29. Düzce İlinde Kentsel ve Yarı kentsel Örnekleme Noktalarında Atmosferik İnorganik İyonların Kaynaklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 259 - 268
  Zehra Bozkurt
 30. Hastane Yoğun Bakım Skorlaması İçin Otomasyon Arayüzünün Geliştirilmesi
  Sayfalar 269 - 275
  Uğurhan KUTBAY
 31. 3 Boyutlu Yazıcı Kullanılarak Üretilen Bal Peteği Sandviç Kompozitlerin Basma Yükü Altındaki Performanslarının Araştırılması
  Sayfalar 277 - 286
  Murat Yavuz SOLMAZ, Eyüp ÇELİK
 32. Yapıştırıcı İle Birleştirilmiş Dalgalı Bağlantı (Wavy-lap) Performanslarının Uç Açısına Bağlı Olarak Araştırılması
  Sayfalar 287 - 294
  Murat Yavuz SOLMAZ, Selahattin YILDIRIM
 33. Verici Anten Seçimi ve İşaret Uzayı Çeşitlemesi Kullanan En Yüksek Oran Birleşimi Tekniğinin Çift ve Tekdüze Anten İlişki Modelleri Altında Başarım Analizi
  Sayfalar 295 - 302
  Serdar Özyurt
 34. Karbonat Kayalarının Aşınma Dirençlerinin Geniş Disk Aşınma Deneyi ile Araştırılması
  Sayfalar 303 - 310
  Sefer Beran Çelik
 35. Teğetsel Silindirik Taşlama Yönteminde İşleme Parametrelerinin Titreşim Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
  Sayfalar 311 - 317
  Çetin ÖZAY, Hasan BALLIKAYA, Mehmet ALTUĞ, Vedat SAVAŞ, Mehmet SAĞLAM
 36. Mn/Ni katkılı Nanoyapılı ZnO Yarıiletken İnce Filmlerin Yüzey Morfolojileri, Optik Sabitleri ve Dispersiyon Enerji Parametreleri
  Sayfalar 319 - 328
  Cihat AYDIN
 37. Adli Bilişim Açısından Ses İncelemeleri
  Sayfalar 329 - 343
  Yunus KORKMAZ, Aytuğ BOYACI
 38. Davranışsal Biyometrinin 5 Yılı: Kimlik Doğrulama ve Anomali Tespit Uygulamaları
  Sayfalar 345 - 364
  Fatma GÜMÜŞ, Oğuz ATA, Hasan Hüseyin BALIK