Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2602-2184 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | http://iib.firat.edu.tr/tr/node/202

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergimiz haziran ve aralık olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Dergimiz aşağıdaki indekslerde yer almaktadır;

 • Araştırmax
 • ASOS Index
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • Google Scholar
 • JF (JournalFactor)
 • İdealOnline
 • Cite Factor (CF)
 • ROAD
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engıne)
 • COSMOS
 • DRJI (Dırectory of Research Journal Indexıng)
 • Scientific Indexing Services (SIS)

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ISSN 2602-2184 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | http://iib.firat.edu.tr/tr/node/202
Kapak Resmi

1.395

3.610

Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergimiz haziran ve aralık olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Dergimiz aşağıdaki indekslerde yer almaktadır;

 • Araştırmax
 • ASOS Index
 • ResearchBib (Academic Resource Index),
 • Google Scholar
 • JF (JournalFactor)
 • İdealOnline
 • Cite Factor (CF)
 • ROAD
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engıne)
 • COSMOS
 • DRJI (Dırectory of Research Journal Indexıng)
 • Scientific Indexing Services (SIS)