Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research
Kapak Resmi
ISSN 2602-4144 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) | http://gastroia.dergi.comu.edu.tr/

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research dergisi gastronomi ve seyahat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan özgün bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) tarafından çıkartılan bilimsel bir dergidir. Gastroia, uluslararası bir dergi olup yılda iki defa olmak üzere elektronik-online olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm makalelerde İngilizce özetin bulundurulması zorunludur. Dergi, gastronomi ve seyahate ilişkin olarak yeni eğilimler ve gelişmelere yönelik araştırma ve uygulama makalelerine öncelik verir.

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

ISSN 2602-4144 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) | http://gastroia.dergi.comu.edu.tr/
Kapak Resmi

1.446

2.816

Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research dergisi gastronomi ve seyahat alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan özgün bilimsel çalışmaları araştırmacılar ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlayan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURAM) tarafından çıkartılan bilimsel bir dergidir. Gastroia, uluslararası bir dergi olup yılda iki defa olmak üzere elektronik-online olarak yayımlanacaktır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Tüm makalelerde İngilizce özetin bulundurulması zorunludur. Dergi, gastronomi ve seyahate ilişkin olarak yeni eğilimler ve gelişmelere yönelik araştırma ve uygulama makalelerine öncelik verir.

GASTROİA JOURNAL OF GASTRONOMY AND TRAVEL RESEARCH VOL., 2 ISSUE 2, 2018 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 2 - Eki 2018
Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

  Dergimizin 2018 yılı ikinci sayısı (Cilt 2 - Sayı 2) için makale kabulüne başlanmıştır.