Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2536-5339 | e-ISSN 2536-5339 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale ve derleme çalışmalarının yayınlandığı hakemli bilimsel, online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi;

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

- Spor Yönetimi

- Rekreasyon

- Hareket ve Antrenman Bilimleri

- Spor Fizyolojisi

- Sporda Psiko-Sosyal Alanlar

- Engellilerde Spor

- Sporcu Sağlığı

- Fonksiyonel Anatomi alanlarında

kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

2016 yılında yayın hayatına başlamış olan GUSBD, uluslararası düzeyde yayın yapan ve kar amacı gütmeyen hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimiz, yılda 4 sayı olarak çevrimiçi yayınlanmaktadır.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla.

 

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

ISSN 2536-5339 | e-ISSN 2536-5339 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Gaziantep Üniversitesi |
Kapak Resmi

19.462

51.670

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi açık erişim politikasını benimseyen, Spor Bilimleri alanında yapılan özgün makale ve derleme çalışmalarının yayınlandığı hakemli bilimsel, online (çevrimiçi) bir dergidir. Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. 

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi;

- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

- Spor Yönetimi

- Rekreasyon

- Hareket ve Antrenman Bilimleri

- Spor Fizyolojisi

- Sporda Psiko-Sosyal Alanlar

- Engellilerde Spor

- Sporcu Sağlığı

- Fonksiyonel Anatomi alanlarında

kavramsal veya araştırmaya dayanan, sahasına katkı sağlayacağı düşünülen bilimsel makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

2016 yılında yayın hayatına başlamış olan GUSBD, uluslararası düzeyde yayın yapan ve kar amacı gütmeyen hakemli bilimsel bir dergidir. Dergimiz, yılda 4 sayı olarak çevrimiçi yayınlanmaktadır.

Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımızla.

 

Cilt: 3 Sayı: 4 Son Sayı
Cilt 3 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Profesyonel Futbolcularda Sporda İnsan Hakları Tutumu ve Özgünlük Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 1 - 18
  Mehmet Behzat TURAN, Oğulcan USUFLU, Kenan KOÇ, Barış KARAOĞLU, Hakkı ULUCAN
 2. Mega Spor Organizasyonları Sporcularının Gözüyle Olimpik Hareket ve Olimpizm Algıları
  Sayfalar 32 - 47
  Melike ESENTAŞ, Pınar GÜZEL, Selhan ÖZBEY, Ertan ÇELİK
 3. Performans Arttırma Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 48 - 59
  Rabia YILDIZ, Turhan TOROS
 4. Yürüyüşteki Akış Durumunun Tespitine Yönelik Keşifsel Bir Araştırma ve Ölçek Önerisi
  Sayfalar 60 - 76
  Nihat ÇEŞMECİ, Göknil Nur KOÇAK
 5. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ve Fiziksel Saygı Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 94 - 108
  Recep CENGİZ, Sevim GÜLLÜ
 6. Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Giriş Sınavına Katılan Adayların Sınav Hakkındaki Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 138 - 152
  Çağdaş CAZ
 7. Rekreasyonda Boş Zaman Ön Kabulünün Sınaması ve Yenilenme Perspektifi
  Sayfalar 181 - 199
  Göknil Nur KOÇAK, Gamze ERYILMAZ
 8. Sirkadiyen Ritmin Anaerobik Güç Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 77 - 86
  Nurten DİNÇ, Ümit HAYTA
 9. Erişkinlerde Kan Basıncı İle Vücut Kütle İndeksi İlişkisi
  Sayfalar 87 - 93
  Bekir MENDEŞ, Eda MENDEŞ
 10. Aktif Video Oyunları ve Wobble Board Denge Antrenmanının 6 Yaş Çocuklarda Dinamik Dengeye Etkisinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 109 - 121
  Abdurrahman DEMİR, Manolya AKIN
 11. Elit Türk Sporcularında Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (I / D) Polimorfizmi ile Sportif Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 122 - 137
  Melahat KURTULUŞ, Mehmet GÜNAY, Ebru ÇETİN, Çağrı ÇELENK, İbrahim CİCİOĞLU, Ebru ALP, Meral YİRMİBEŞ KARAOĞUZ, Tahsin KESİCİ
 12. Eskrime Özgü Görsel Reaksiyon Simülasyon Testi ile Denge, Anaerobik Güç ve Görsel Reaksiyon Parametreleri Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 169 - 180
  Tuğba KOCAHAN, Burak USTUNDAĞ, Erkan TORTU, Gökhan DELİCEOĞLU
 13. Erkek Judocu ve Haltercilerin Bazı Fiziksel ve Fizyolojik Bulgularının İncelenmesi
  Sayfalar 200 - 211
  Nazmi SARITAŞ, Ümit HAYTA, Mustafa KAYA
 14. Bedensel ve Görme Engelli Bireylerin Çeşitli Değişkenler Açısından Boş Zaman Tutumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 19 - 31
  Erdi KAYA, İhsan SARI
 15. Doktor Adaylarının Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalıkları
  Sayfalar 153 - 168
  Didem Gülçin KEMEÇ, Gönül TEKKURŞUN DEMİR, Selahattin KOÇ