Gazi Akademik Bakış
Kapak Resmi
ISSN 1307-9778 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hale ŞIVGIN |

Gazi Akademik Bakış

ISSN 1307-9778 | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hale ŞIVGIN |
Kapak Resmi

55.763

128.074
Cilt: 11 Sayı: 21 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 21 - Ara 2017
 1. Osmanlı Devleti’nde Yörükler ile Yerleşiklerin Kavgası: Kayıp Köyler Meselesi
  Sayfalar 15 - 31
  Alpaslan Demir
 2. Filibeli Ahmed Hilmi Efendi’nin Gazeteciliği Özelinde İttihat ve Terakki Fırkası (21 Nisan 1910-21 Eylül 1911)
  Sayfalar 33 - 53
  Özlem Kutkan
 3. “Türk Dünyası Birliği” Algısı
  Sayfalar 55 - 85
  Erdal Bay, Akmatali Alimbekov, Mustafa Mete, Eyüp Cücük, Erhan Yokuş
 4. Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Küresel, Ulusal ve Yerel Dinamikleri: Ankara Örneği
  Sayfalar 87 - 106
  Tanyel Özelçi Eceral
 5. Hybrid War and Its Strategic Implications to Turkey
  Sayfalar 107 - 132
  Oktay Bingöl
 6. Regional Hegemony Quests in the Middle East from the Balance of Power System to the Balance of Proxy Wars: Turkey as Balancing Power for the Iran - Saudi Rivalry
  Sayfalar 133 - 156
  Muharrem Ekşi
 7. The Analysis of the Regional Sub-Systems” in International Relations: South and East Asia as a Regional Sub-System
  Sayfalar 157 - 182
  Ragıp Kutay Karaca, Müge Yüce
 8. Güney Anadolu Kıyılarında Hristiyan Korsanlar (1604-1608)
  Sayfalar 183 - 208
  Mikail Acıpınar
 9. Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde CHP’nin Gençliğin Eğitim ve İstihdam Sorununa Yaklaşımı
  Sayfalar 209 - 222
  Mehmet Okur
 10. II. Abdülhamid Döneminde Dersim Sancağındaki İdari Yapı ve Ulaşım Ağı
  Sayfalar 223 - 243
  İbrahim Yılmazçelik, Sevim Erdem
 11. Turkey’s Foreign Policy towards the Middle East in the 1950’s and Its Impact On Turco-Arab Relations
  Sayfalar 245 - 259
  Mustafa Sıtkı Bilgin
 12. Ocak 1918 Tarihli Rapora Göre Dobruca’nın İdari, Siyasi ve Demografik Yapısı
  Sayfalar 261 - 276
  Süleyman Özbek, Tekin Önal
 13. Arap Devletleri Ligi, Orta Doğu ve Bölge Dengeleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 277 - 302
  Cansel Poyraz Akyol
 14. Kitap Değerlendirme - BİLGE KAĞAN KÖL TİGİN VE BİLGE TONYUKUK - Prof. Dr. İlhami DURMUŞ
  Sayfalar 303 - 307
  Sinan Tarifci