Gazi Akademik Bakış
Kapak Resmi
ISSN 1307-9778 | e-ISSN 1309-5137 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hale ŞIVGIN |

Gazi Akademik Bakış

ISSN 1307-9778 | e-ISSN 1309-5137 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Hale ŞIVGIN |
Kapak Resmi

76.850

220.762
Cilt 11 Sayı 22 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 22 - Haz 2018
 1. One Size Does Not Fit All: An Analysis of US and EU Democracy Promotion in the Western Balkans
  Sayfalar 15 - 39
  Murat Önsoy, Gürol Baba
 2. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki İlişkide Dönüşümler (2001-2017)
  Sayfalar 41 - 76
  Cengiz Dinç, Nevra Esentürk
 3. Adam Smith’in Devlet Anlayışı Üzerine Kuramsal Bir İnceleme
  Sayfalar 77 - 99
  Kürşad Zorlu, Hale Kırmızıoğlu
 4. Yeni Medya Ve Siyasal Katılım: 15 Temmuz Örneği
  Sayfalar 101 - 115
  Lale Dündar
 5. II. Dünya Savaşı Sonrasında Sovyet Talepleri ve Türkiye’nin Tepkisi
  Sayfalar 117 - 142
  Nasrullah Uzman
 6. Cumhuriyet Döneminde Azınlık ve Türkleştirme Politikaları Bağlamında 1934 Trakya Yahudilerinin Göç Olayına İlişkin İddialar ve Cevaplar
  Sayfalar 143 - 169
  Özgür Mert
 7. Arşiv Vesikaları Işığında Yavuz Sultan Selim Dönemi Seferlerinin İaşe Organizasyonuna Dair Yeni Tespitler
  Sayfalar 183 - 204
  Süleyman Polat
 8. Birinci Dünya Harbi Sonunda Maraş’ın İtilaf Devletlerince İşgali ve Maraş Savunması
  Sayfalar 205 - 235
  Rezzan Ünalp
 9. The Effects of the Second World War on Wheat Production in Turkey: Cobweb Theorem
  Sayfalar 171 - 182
  Pakize Çoban Karabulut
 10. Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Afrika’da Türk- Fransız Mücadelesi: Canet Sorunu (1906-1912)
  Sayfalar 237 - 260
  Abdullah Özdağ
 11. Son Osmanlı-Avusturya Mücadelesinde Değişen Dengeler ve Ziştovi Antlaşması
  Sayfalar 261 - 289
  Zülfiye Koçak
 12. Uncovering the Party Effect in the US Congress
  Sayfalar 291 - 304
  Alper Tolga Bulut
 13. XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Vergi Muâfiyeti: Derbendçilik
  Sayfalar 305 - 322
  Almıla Gökçe Özcan