15 Kasım 2017 tarihinden itibaren Derleme kategorisinde yeni başvuru değerlendirmeye/yayına kabul edilmeyecektir. Bu tarihten önce yapılan Derleme kategorisi başvurularının değerlendirmesi olağan şekilde devam edecektir.

Dergi, 20 Ekim 2017 tarihi itibaren yeni Amaç ve Kapsam yapılanmasına geçmiştir. 2018;35(3) numaralı dergi sayımızın yeni Amaç ve Kapsam’a uygun şekilde çıkması planlanmaktadır. Ayrıntılar Amaç & Kapsam sayfamızda görülebilir.

Bu duyurunun yayım tarihi itibaren (26 Mayıs 2016) çekilmiş insan dişleriyle yapılan çalışmalar için AOT'de kurumsal etik kurul onayı aranacağı tüm kullanıcılarımızın bilgisine sunulur. Etik kurul onayı gerektiren diğer haller için form'u inceleyiniz.