Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |

Mühendislik ve Mimarlık alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan uygulamalı ve teorik, bilimsel derinliğe sahip nitelikli araştırma ve davetli tarama makalelerini yayınlamaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları, Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri mühendislikleridir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 

2017 ISI WoS Impact Factor: 0.954 ---  2017 ISI WoS 5-year Impact Factor: 0.703

2017 SCOPUS CiteScore: 0.830 ---  Journal Quartile Score: Q2

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

409.284

844.205

Mühendislik ve Mimarlık alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan uygulamalı ve teorik, bilimsel derinliğe sahip nitelikli araştırma ve davetli tarama makalelerini yayınlamaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları, Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri mühendislikleridir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 

2017 ISI WoS Impact Factor: 0.954 ---  2017 ISI WoS 5-year Impact Factor: 0.703

2017 SCOPUS CiteScore: 0.830 ---  Journal Quartile Score: Q2

Kabul Edilmiş Makaleler (2) Son Sayı
Cilt 2018 - Sayı 18-2 - Eyl 2018
 1. Şekil Hafızalı NİTİ Alaşımının Mikro Frezelenmesi ve Kritik Talaş Kalınlığının Belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Kubilay Aslantaş, Yusuf Kaynak
 2. Sahil güvenlik yüzer unsurlarının arama ve kurtarma önceliklerinin tanımlanmasında analitik ağ süreci kullanımı
  Sayfalar 0 - 0
  Günay Uzun, Mehmet Kabak
 3. BİYO-YAĞ ÜRETİMİ İÇİN MİKROALGİN METAL HALOJENÜRLER İLE HİDROTERMAL SIVILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet Kuddusi Akalın
 4. mekanik otofretaj işleminin eniyilemesi
  Sayfalar 0 - 0
  Halil Yıldırım, Onur Güngör, Veli Çelik
 5. MODELLEME GÖSTERGELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 0 - 0
  Şensin Aydın Yağmur, Leyla Dokuzer Öztürk
 6. Kendi ağırlığının dairesel delik içeren eğilme altındaki öngerilmeli şerit-plağın dinamik analizine etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Ülkü BABUŞCU YEŞİL
 7. Otomobillerde düşük frekanslı uğultu probleminin ayarlı kütle sönümleyicisi kullanımıyla iyileştirilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Akın Oktav, Çetin Yılmaz, Günay Anlaş
 8. PATLAMA KAYNAĞI YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN FERRİTİK PASLANMAZ ÇELİK (AISI 430) – S235JR KOMPOZİT MALZEMELERDE PATLAYICI ORANININ MİKROYAPI VE YORULMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
  Sayfalar 0 - 0
  Özer Pamuk, Ahmet DURGUTLU
 9. Dikdörtgen payandalı yüksek yığma duvarların düzlem dışı deprem dayanımlarının yaklaşık hesabı
  Sayfalar 0 - 0
  Rabia İZOL, M. Arif GÜREL, Recep Kadir PEKGÖKGÖZ, Fatih AVCİL
 10. pamuk yağı metil esteri-eurodizel yakıt karışımlarının direkt püskürtmeli bir dizel motorunun yanma, performans ve emisyon karakteristiklerine etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Ahmet Keskin
 11. GMACA ile Hareket Tespiti Yapılan Video Görüntülerde İnsan Hareketlerinin Tanınması
  Sayfalar 0 - 0
  Serkan PELDEK, Yaşar Becerikli
 12. Türkiye’deki Sağlık Hizmetleri Sektörünün Şehirlerin Panel Verilerine Dayalı Olarak Etkinlik ve Verimliliklerinin Ölçümü
  Sayfalar 0 - 0
  Erhan Berk, Hakan Çerçioğlu
 13. Zemin-yapı etkileşimli sistemlerde en büyük doğrusal olmayan yer değiştirme oranı
  Sayfalar 0 - 0
  Ufuk Yazgan, Yaşar Avcı
 14. Menderes ilçesindeki orman yangınının süperpiksel bölütleme temelli arama yöntemiyle tespiti
  Sayfalar 0 - 0
  Ali Can Karaca, Mehmet Kemal Güllü
 15. Reaktör Gövdesinde Kullanılan Kompozit Levhalardaki Kusurlar Civarında Termal Gerilme Analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Osman Bulut
 16. Kesir dereceli PI denetleyici içeren zaman gecikmeli bir bölgeli yük frekans kontrol sisteminin kazanç ve faz payı tabanlı kararlılık analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Saffet Ayasun, Şahin Sönmez
 17. Kalsiyum oksit varlığında teknik hegzaklorosiklohegzan’nın mekanokimyasal parçalanması
  Sayfalar 0 - 0
  Volkan Pelitli, Uğur Kurt, Oltan Canlı
 18. Sıralı çift ateşlemeli bir benzin motorunda CNG kullanımı için ateşleme avansı etkilerinin silindir içi yanma had analizi ile incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ahmet Alper Yontar, Yahya Doğu
 19. Islak Öğütme Yöntemi ile Metalik Demir ve Kobalttan Hazırlanmış CoFe2O4 Nanoyapılarda Doyum Manyetizasyonunun Yapıya Bağlı Değişimi
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet Burak Kaynar, Ahmet Toprak, Şadan Özcan
 20. Kablosuz Sensör Ağlarda Konumlandırma Yöntemleri ve K-means++ Kümeleme Yöntemi ile Yeni Yaklaşım
  Sayfalar 0 - 0
  Merve KANMAZ, Muhammed Ali AYDIN
 21. Çelik fiber katkısının farklı boyuna donatı oranına sahip betonarme döşemelerin zımbalama davranışı üzerinde etkileri
  Sayfalar 0 - 0
  Selçuk Saatcı, Süleyman Yaşayanlar, Yonca Yaşayanlar, Baturay Batarlar
 22. Biyogazın oksidatif buhar reformlaması için Ni-CeO2/MgAl hidrotalsit benzeri katalizörün hazırlanması
  Sayfalar 0 - 0
  Merve DOĞAN ÖZCAN, Orhan ÖZCAN, Murat Efgan KİBAR, Ayşe Nilgün AKIN
 23. ELEKTRİK ARK OCAKLARININ AKKOR FLAMANLI LAMBALARDA OLUŞTURDUĞU IŞIK KIRPIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN İYİLEŞTİRİLMİŞ SPEKTRAL AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ
  Sayfalar 0 - 0
  Sıtkı AKKAYA, Özgül SALOR DURNA
 24. Denizel Diatom İzolasyonu, Tanımlanması ve Besin Maddelerinin Diatom Büyümesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Didem Özçimen, Sait Çinar, Mete Yılmaz
 25. EDM ile kaba işlemede küresel uçlu elektrotların kullanılabilirliğinin deneysel olarak araştırılması; dikdörtgen ceplerin boşaltılması
  Sayfalar 0 - 0
  Engin Avlar, Murat Dilmeç, Hüseyin Selçuk Halkacı
 26. Güç Sistemlerinde Ünite Tahsisi için Döner Rezerv Gereksinimi Optimal Değerinin Kayıp Parametrelerin Dikkate Alınarak Hesaplanması
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet Rıda TÜR, Selim Ay, Abdulfetah Shobole, Mohammed WADI
 27. Güvenlik takibi için sensör füzyonlu akıllı giysi tasarımı
  Sayfalar 0 - 0
  Engin Eşme, Bekir Karlik
 28. IŞIK RAFLARININ OFİS YAPILARINDA ENLEMLERE GÖRE VERİMLERİ
  Sayfalar 0 - 0
  Okay ESEN, Cüneyt KURTAY
 29. Manyetik aşındırıcılarla işleme yöntemiyle iç yüzeylerin işlenebilirliğinin araştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Ulaş ÇAYDAŞ, Mahmut Çelik, Uğur Köklü
 30. Bazik Kırmızı 46 Tekstil Boyasının Zonguldak Kömüründen Elde Edilen Farklı Aktif Karbonlar Üzerinde Adsorpsiyon Davranışının Karşılaştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Türkan Kopaç, Elvan Sulu
 31. Inconel 718 süperalaşımının delinmesinde kriyojenik soğutmanın delme performansı üzerine etkilerinin araştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Necati Uçak, Adem Çiçek
 32. Ultrason Destekli Sol-Jel Yöntemi ile Kumdan Aerogel Sentezi, Karakterizasyonu ve Termal Yalıtım Sıvası Üretiminde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Prof. Dr. Sabriye Pişkin, Nevin Karamahmut Mermer
 33. Mekanik Alaşımlama ile Üretilen Nanokristal Yapılı Östenitik Paslanmaz Çelik Alaşımlarında Y ve nano - Y2O3 İlavelerinin Tane Büyümesi ve Sertliğe Etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Hasan Kotan
 34. Spermiogram Görüntülerinden Hareket Belirleme Yöntemleri ile Aktif Sperm Sayısının Tahmini
  Sayfalar 0 - 0
  Abdülkadir Gümüşçü, Mehmet Emin Tenekeci
 35. Diferansiyel Gelişim Tabanlı Çoklu Bulanık Kernel Kümeleme
  Sayfalar 0 - 0
  Emrah HANCER
 36. OLED TV İçin Yarım Köprü LLC Rezonans Dönüştürücü Güvenilirlik Analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Metin Nil, Yavuz Öztürk, Sadık Özdemir, Hasan Sözen, Mustafa Nil
 37. İki aşamalı tedarik zinciri koordinasyonunun bulanık talep altında analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Hülya Torun, Gülçin Canbulut
 38. Sinüs kosinüs algoritması kullanarak güç sistemi kararlı kılıcısının optimal tasarımı
  Sayfalar 0 - 0
  Serdar Ekinci
 39. Humerus kırıklarında kullanılan kemik plakalarının eklemeli imalat yöntemi ile üretilebilirliğinin incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet Fatih Aycan
 40. Jenerik Sualtı Aracı Üzerinde Lighthill-Curle Yöntemi ile Hidroakustik İncelemeler
  Sayfalar 0 - 0
  Emre Güngör
 41. Yanıt yüzey metodu kullanarak mikrodalga ile elma kurutmanın optimizasyonu
  Sayfalar 0 - 0
  HAKAN YOĞURTÇU
 42. OLED TV’lerin Isı Transferinin İyileştirilmesi Üzerine Deneysel ve Nümerik Çalışmalar
  Sayfalar 0 - 0
  Metin Nil, Yavuz Öztürk, Mehmet Bahattin Akgül, Gözde Sarı
 43. Deniz Dibi Tarama Malzemesi, Kömür Uçucu Külü ve Atık Döküm Kumunun Hafif Agrega Olarak Geri Kazanımı
  Sayfalar 0 - 0
  Pembe ÖZER ERDOĞAN, HATİCE MERVE BAŞAR
 44. Bölgesel Evrişimsel Sinir Ağları Tabanlı MR Görüntülerinde Tümör Tespiti
  Sayfalar 0 - 0
  Ali ARI, Davut Hanbay
 45. Uçuş Esnasında Değiştirilebilir Kanat Profili Kullanarak NACA 4412’nin Aerodinamik Performansının Artırılması
  Sayfalar 0 - 0
  mehmet hanifi doğru, ibrahim göv, ümit korkmaz
 46. Selestit konsantresinin asit ortamında liç özelliklerinin incelenmesi ve çöktürme yöntemiyle SrCO3 üretimi
  Sayfalar 0 - 0
  Raşit SEZER, Ayşegül BİLEN, Emre YILMAZ, Selim ERTÜRK, Cüneyt ARSLAN
 47. R.delemar ve Candida Türlerinin İmmobilizasyonu İle Sentezlenen Biyokompozitlerle Tetrasiklin Giderimi
  Sayfalar 0 - 0
  Feray KİP, Ünsal AÇIKEL
 48. Yüksek zımba hızının, AISI 304 paslanmaz çelik iş parçası kesme yüzeyi sıcaklığı ve kalitesine olan etkisinin sonlu elemanlar yöntemiyle incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  kaan emre Engin, Ömer Eyercioğlu
 49. Karbon Nanotüp (KNT) Takviyeli Ti-6Al-4V/KNT kompozitlerin aşınma davranışlarının incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  İsmail Topçu, Arif Nihat Güllüoğlu, Mustafa Kemal Bilici, Hamit Özkan Gülsoy
 50. Şehir içi kavşak yönetim sistemleri için SDN temelli bir VANET mimari önerisi
  Sayfalar 0 - 0
  Musa Balta, İbrahim Özçelik
 51. N-Vinilimidazol temelli yeni kopolimerik hidrojeller: Sentez, karakterizasyon ve şişme davranışlarının incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Murat Erdem
 52. Mobil Uygulamaların Evriminde Karmaşıklık, Boyut ve İç Kalite Gelişimi: Keşifsel bir Çalışma
  Sayfalar 0 - 0
  Bahar GEZİCİ, Ayça TARHAN, Oumout CHOUSEINOGLOU
 53. Farklı parametreler için nanoakışkanlar ve çarpan jetlerin müşterek etkisinin sayısal incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  MUSTAFA KILIÇ, OKAN ÖZCAN
 54. Değişik geometrilere sahip enerji sönümleyici profillerin açılı yükler altında performanslarının incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Murat Altin