Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |

Makale başvuruları (http://dergipark.gov.tr/gazimmfd) adresinden alınmaya başlanmıştır. 


Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan uygulamalı ve teorik, bilimsel derinliğe sahip nitelikli araştırma ve davetli tarama makalelerini yayınlamaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları, Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri mühendislikleridir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 


Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğünü ortaya koyan, ilgili literatüre katkısı belirli, somut sonuçları deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlanmış özgün araştırma çalışmalarını değerlendirmeye almaktadır.

Bunların dışında, veri analizi, durum değerlendirme, teknoloji tanıtımı, rutin mühendislik çalışmaları vb. içerikli makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Kabul edilen makaleler, dergi web sayfasından ücretsiz olarak on-line ve basılı şekilde yayınlanmaktadır. 


Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

348.052

575.568

Makale başvuruları (http://dergipark.gov.tr/gazimmfd) adresinden alınmaya başlanmıştır. 


Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mühendislik ve Mimarlık alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan uygulamalı ve teorik, bilimsel derinliğe sahip nitelikli araştırma ve davetli tarama makalelerini yayınlamaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları, Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri mühendislikleridir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 


Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, uluslararası özgünlüğünü ortaya koyan, ilgili literatüre katkısı belirli, somut sonuçları deneysel ve sayısal yöntemlerle kanıtlanmış özgün araştırma çalışmalarını değerlendirmeye almaktadır.

Bunların dışında, veri analizi, durum değerlendirme, teknoloji tanıtımı, rutin mühendislik çalışmaları vb. içerikli makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Kabul edilen makaleler, dergi web sayfasından ücretsiz olarak on-line ve basılı şekilde yayınlanmaktadır. 


Kabul Edilmiş Makaleler Son Sayı
Cilt 2018 - Sayı 2018 - Nis 2018
 1. CNC lastik kalıbı işleme makine tasarımı, imalatı ve özgün NC takım yolu oluşturulması
  Sayfalar 0 - 0
  Melih Kuncan, Kaplan Kaplan, Huseyin Metin Ertunc, Selim Küçükateş
 2. Termoplastiklerin sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmesinde kaynak bölgesinde meydana gelen mikroyapılar
  Sayfalar 0 - 0
  idris KARAGÖZ, Mustafa Öksüz
 3. Mikro takımların operasyon şartları altındaki uç nokta FTF’lerinin analitik yöntemler vasıtası ile belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Orkun Özşahin
 4. Parçalı yakıt maliyeti fonksiyonlarına sahip çevresel ekonomik güç dağıtımı problemlerinin çözümüne yeni bir yaklaşım
  Sayfalar 0 - 0
  Celal YAŞAR, serdar ÖZYÖN
 5. Taş yığma camilerin sismik yük kapasitelerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  İlker Kazaz, İrfan Kocaman
 6. Rasemik Propranololün Biyokatalitik Derasemizasyonuna Ses Ötesi Dalga ve Tepkime Parametrelerinin Etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Rahime Songür, Ülkü Mehmetoğlu
 7. ölçeklendirilen deprem kayıtlarının farklı doğrultularda etkimesi durumunda izolatör deplasmanlarında gözlenen artış
  Sayfalar 0 - 0
  Gökhan ÖZDEMİR, Esengül Çavdar
 8. Farklı mineral katkıların epoksi zemin kaplama malzemesinin ıslanmazlığına ve yüzey enerjisine etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  ATİLLA EVCİN, BAHRİ ERSOY, TAYFUN UYGUNOĞLU, İBRAHİM GÜNEŞ
 9. Statik, tuzlu ve asidik sulu ortamların poroziteli yapıtaşlarının kapiler su emme potansiyeline etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Mustafa Yavuz Çelik, Selim Yılmaz
 10. Elyaf takviyeli polimer kompozitlerin metaller ile istiflenerek delinmesinde delaminasyonun değerlendirilmesi: Bir araştırma
  Sayfalar 0 - 0
  Şenol BAYRAKTAR
 11. Ortogonal dizinler kullanarak kimyasal buhar çöktürme yöntemi ile büyütülen grafenin ana etkiler analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Barış Şimşek, Ömer Faruk Dilmaç
 12. ETSI TS 102 361 sayısal mobil telsiz standardına uyumlu telsizlerin ses kalitesinin ses şiddeti optimizasyonu ve daha iyi ileri hata düzeltme planı kullanılarak arttırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Hasan Yetik, Ali Ekşim
 13. Serisin kaplı altın nanoparçacık sentezlenmesi ve karakterizasyonu
  Sayfalar 0 - 0
  Ömer Aktürk, Zehra Gün Gök, Taylan Memik Daş, Özge Erdemli
 14. Nane lifi katkılı atık hurma çekirdeğinden üretilen kompozit malzemenin özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Alpay ŞAHİN, H. Mehmet Taşdemir, Ahmet Fırat Karabulut, Metin Gürü
 15. Alçak Gerilim Ekspres Fider Uygulaması ile Sezonsal Yüklenme Farkları Yüksek Olan Dağıtım Transformatörlerin Boşta Kayıplarının Azaltılması
  Sayfalar 0 - 0
  Osman Bülent Tör, Mahmut Erkut Cebeci, Naile Kaş, Melih Göktepe, Emrah Kalkan, Seyit Cem Yılmaz, Aşkın Gündoğdu, Ali Nezih Güven
 16. Cam elyaf ile katkılandırılmış tarımsal atıklar kullanılarak üretilen lif levhaların (MDF) mekanik ve fiziksel özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  NİHAN KAYA
 17. Çift Oluklu Betonarme Kiriş Sistemlerinde Boşluk Derinliğinin Davranışa Etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Alper Aldemir
 18. havacılık endüstrisinde yeni trend: Al-Li alaşımları
  Sayfalar 0 - 0
  Fahrettin ÖZTÜRK, Süleyman KILIÇ, İlyas KACAR
 19. Gölgelik Alanlarda Komşu Nesnelerin Işımaya Olan Etkisinin Gerçek Veriler ve Fiziksel Işıma Modeli Üzerinden İncelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Seniha Esen YÜKSEL, Emrah Oduncu
 20. Bilgisayar tomografi imgeleri için geliştirilmiş ters mesafe ağırlıklandırma yöntemi tabanlı süper çözünürlük
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet Cem Çatalbaş, Arif Gülten
 21. MOS2 ve Grafit kaplamaların farklı ortam şartlarında tribolojik özelliklerinin araştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Oğuz Erdem, Yiğit İmece, Bedri Tuç
 22. Bronz ve dökme demir talaşlarının geri dönüştürülmesiyle prizmatik şekilli makine elemanı üretimi ve mekanik karakterizasyonu
  Sayfalar 0 - 0
  Abdullah ASLAN
 23. Çatlaklı dairesel eğri kompozit kirişlerin titreşim analizleri
  Sayfalar 0 - 0
  Taylan Memik DAŞ, Ayşe Yılmaz
 24. PMMA/Mikroküre/Montmorillonit Nanokompozit ve PMMA/Mikroküre/Halloysite Nanokompozitin Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Tekniği ile Üretilmesi ve Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Tayfun Bel, Cüneyt Arslan, Nilgün Baydoğan
 25. Sürtünme kaynak yöntemi ile birleştirilmiş AISI 316L/AISI 4140 çelik çiftlerinin arayüzey mikroyapı özelliklerinin incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Engin ÜNAL, Faruk KARACA, Furkan SARSILMAZ
 26. Organik Rankine çevrimi entegre edilmiş S-CO2 kullanılan bir gaz türbin çevriminin termodinamik ve termoekonomik analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Emrah Özahi, Alperen Tozlu, Ayşegül Abuşoğlu
 27. Farklı malzemelerden yapılmış Dizel Partikül Filtresi (DPF)’nin Rejenerasyon Sürecinin Sayısal Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Müjdat Fırat, Nevfel Yunus Coşkun, Mutlu Okcu, Yasin Varol
 28. Asansör Uygulamalarında Kullanılan Daimi Mıknatıslı Senkron Motor Tasarımı
  Sayfalar 0 - 0
  Abdullah Polat, Lale T. ERGENE, Hosein Bakhtiarzadeh
 29. Weibull ve Rayleigh Dağılımlarına Göre Elazığ İlinin Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin İstatiksel Analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Nilay Balpetek, Ebru Kavak Akpınar
 30. Çok kapılı birim yük depolarda Chevron koridor tasarımının değerlendirilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ömer Öztürkoğlu, Yeliz Kocaman, Şevkinaz Gümüşoğlu
 31. EKG Verilerinin Destek Vektör Regresyon Yöntemiyle Sıkıştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Ömer KARAL
 32. Stereolitografi ile üç boyutlu (3B) olarak biyobaskılanmış yapay kalp kapakçıklarının biyouyumluluk özelliklerinin analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Ali AKPEK
 33. Çelik fiberli betonarme kirişte akustik emisyon aktivitelerinin Ib değeri analizi ile değerlendirilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Sena TAYFUR, Ninel ALVER, Selçuk SAATCI
 34. BEYİN BİLGİSAYAR ARA YÜZÜ KULLANIMININ BİLİŞSEL YÜKLENME AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 0 - 0
  Emin KAHYA, Necmettin Fırat ÖZKAN, Berna H. Ulutaş
 35. Akciğer nodül özelliklerinin tahmininde çeşitli sınıflama stratejilerinin incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Aydın Kaya, Ali Seydi Keçeli, Ahmet Burak Can
 36. Nano magnezyum spinel ve kolemanit ile bitümün performans özelliklerinin geliştirilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Anıl Öcal, Metin Gürü, Murat Karacasu
 37. Tek rotorlu bir wankel motorunda farklı emme penceresi geometrilerinin performans ve emisyonlara etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Osman Akın KUTLAR, Ömer Cihan, Hüseyin Emre Doğan, Abdurrahman Demirci
 38. Kamu Özel Sektör İşbirliği ile Yapılan Projelerdeki Kritik Başarı Faktörlerinin Çeşitleme İle İncelenmesi: Türkiye Perspektifi
  Sayfalar 0 - 0
  Cenk Budayan
 39. karbon fiber takviyeli polimer kompozitlerin ergiyik biriktirme yöntemi ile eklemeli imalatı: fiber oranı ve yazdırma parametrelerinin mekanik özelliklere etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Hüseyin Kürşad Sezer, Oğulcan Eren, Hüseyin Rıza Börklü, Veysel Özdemir
 40. Yalıtkan sıvıların delinme deneylerinde kullanılan farklı elektrot sistemlerinin SEY ile elektrik alan incelemesi
  Sayfalar 0 - 0
  Eyüp TASLAK, Özcan Kalenderli
 41. Raylı sistemlerde görev çizelgeleme probleminin modellenmesi ve çözümü
  Sayfalar 0 - 0
  Pınar Zarif Tapkan, Lale Özbakır, Sinem Kulluk, Burak Telcioğlu
 42. Bir modal empedans tabanlı istatistiksel enerji analizi yordamı ile çizgisel bağlantılı belirsiz kompozit yapıların orta ve yüksek frekans titreşim analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Abdullah Seçgin, Murat Kara, Serkan Güler
 43. PET katkısının PP’nin mekanik ve morfolojik özelliklerine etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  FATMA KOSOVALI ÇAVUŞ, YEŞİM ÖZCANLI, MURAT BEKEN
 44. Dalga Kılavuzu Alanlarının Zaman-Uzayı Enerji Özelliklerinin Türetilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ahmet Arda Çoşan, Fatih Erden, Oleg A. Tretyakov
 45. Farklı Boylarda Sarmal Şerit Yerleştirilmiş Eğimli Boru İçi Akışta Isıl Ve Hidrodinamik Performansının Deneysel İncelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Gökhan Arslan, Kaan Yaman
 46. Hegzaklorosiklohegzan izomerlerinin metal oksit varlığında gezegen hareketli bilyalı değirmen kullanılarak mekanokimyasal deklorinasyonu
  Sayfalar 0 - 0
  Volkan Pelitli, Uğur Kurt, Oltan Canlı
 47. Tornalama işleminde iş parçası boyutlarının yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkilerinin deneysel incelenmesi ve modellenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Mustafa Dere, İ. Hüseyin FİLİZ
 48. Patlıcan Dilimlerinin Kurutma ve Rehidrasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  İbrahim Doymaz
 49. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE FINE-KINNEY VE GİA YÖNTEMLERİNİN ENTEGRASYONU
  Sayfalar 0 - 0
  Metin Ersoy, Mustafa Yavuz Çelik, Lİyaddin Yeşilkaya, Osman Çolak
 50. Farklı formasyonlar için hidrolik iletkenlik ile formasyon katsayısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Bursa örneği
  Sayfalar 0 - 0
  Gökçen Eryılmaz Türkkan, Serdar Korkmaz
 51. Nesnelerin İnterneti Teknolojisi İçin Güvenlik: Var Olan Mekanizmalar, Protokoller Ve Yaşanılan Zorlukların Araştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  HAKAN AYDIN, SEDAT GÖRMÜŞ, GÜZİN ULUTAŞ
 52. Doğu Karadeniz kıyılarında balıkçı barınaklarının sığlaşması
  Sayfalar 0 - 0
  Veli Süme, Ömer Yüksek
 53. Mikro Frezeleme İşleminin Takım Eksen Kaçıklığı Göz Önüne Alınarak Mekanistik Modellemesi
  Sayfalar 0 - 0
  Yiğit Karpat, Muammer Kanlı, Samad Nadimi Bavil Oliaei
 54. Kesici takım asimetrik diş ucu yarıçapının diş dibi eğilme gerilmesine etkileri
  Sayfalar 0 - 0
  Abdullah AKPOLAT
 55. Elektrikli araç şarj istasyonu yüklerinin güvenilirlik indisleri üzerine etkilerinin incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  DORUK GÜNEŞ, İBRAHİM GÜRSU TEKDEMİR, MEHLİKA ŞENGÜL, BORA ALBOYACI
 56. Farklı trafik, zemin, malzeme ve iklim koşulları için mekanistik-ampirik (M-E) yöntemle tasarlanan derzli donatısız rijit üstyapı sistemlerinin karşılaştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Hande Işık Öztürk, Emine Bilge Tan, Emin Şengün, İsmail Özgür Yaman
 57. Kent dışı bir üniversite kampüsünün dış mekânlarında ısıl konfor, kullanım ve mekân dizim analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Özgür Göçer, Ayşe Özbil Torun, Mujesira Bakoviç
 58. Toz enjeksiyon kalıplamada krom arayüzeyi kullanılarak montajlı parça imalatının araştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Kamran Samet, Oguz Yilmaz, Harun Kocak, Cetin Karatas
 59. HEVC Üzerinde Düşük Bit-Derinliğine Sahip Hareket Kestirim Yöntemlerinin Başarımlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ramazan Duvar, Ayhan Küçükmanisa, Orhan Akbulut, Aysun Taşyapı Çelebi, Oğuzhan Urhan
 60. Bozucu Torklar Altında İzdüşümsel Doğru Akım Motoru Kontrolü
  Sayfalar 0 - 0
  Özgür R. Doruk, Ismail Zuglam
 61. açık çevrim fiberoptik jiroskop için yeni bir açısal hız modellemesi
  Sayfalar 0 - 0
  İsa Navruz, Fikret Arı, Kaan Yücel, Fatma Kübra Çetinkaya
 62. AISI 8620 çelik malzemelerin plazma püskürtme yöntemiyle kaplanması ve kaplamaların karakterizasyonu
  Sayfalar 0 - 0
  Yakup KAYA, Faruk AKTÜRKOĞLU, Nizamettin KAHRAMAN
 63. 3D baskı ve bakır kaplama ile üretilen dalga kılavuzu dönüş elemanlarının performanslarının incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Abdullah Genç, Tuna Göksu, Selçuk Helhel
 64. Sıcak su deniz deşarjlarının yakın alan dağılımının modellenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Asu İnan, Nihal Yılmaz
 65. Proksimal Femur Kırıklarının Tedavisinde Kullanılan İmplant Sistemlerinin Biyomekanik Özelliklerinin Karşılaştırması
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet Fatih Aycan
 66. PEM Yakıt Hücresi Uygulamaları İçin İmidazol Fonksiyonel Nano SiO2/Nafyon Nanokompozit Membranların Üretilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ayşe ASLAN, Ali Murat soydan, eda gümüşdereli
 67. Binaya entegre fotovoltaik sistemlerde azimut ve eğim açısı etkilerinin incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Erdal YILDIRIM, Mehmet Azmi AKTACİR
 68. SANAL YEREL ALAN AĞLARINDA AĞ TRAFİĞİ DENGELEME İÇİN SNMP TABANLI YENİ BİR ALGORİTMA
  Sayfalar 0 - 0
  serdar kırışoğlu, Resul KARA, İbrahim ÖZÇELİK
 69. Sodyum aljinat/poli(etilen glikol) karışımların karışabilirliğinin bulanık sistemlerle tahmini
  Sayfalar 0 - 0
  Dilek imren koç, Nisa Özel Ergün, Mehmet Levent Koç
 70. Gaz Atomizasyonu İle Metal Tozu Üretiminde Toz Boyutunun Sayısal Çözümleme İle Belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Yunus Emre KAYALI, Rahmi ÜNAL
 71. Hidrodinamik kavitasyon ile dezentegre edilen çamurlardaki çözünmüş azot ve fosfor seviyelerinde meydana gelen değişimler
  Sayfalar 0 - 0
  Efsun Dindar, fatma olcay topaç şagban, Canan Etyam
 72. metoksi grubu içeren metakrilat polimerlerin sentez, karakterizasyon, termal özellik ve reaktivite oranlarının incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  NEVİN ÇANKAYA
 73. Yeni bir kaos tabanlı rasgele sayı üreteci kullanan banka şifrematik cihazı tasarımı ve uygulaması
  Sayfalar 0 - 0
  Serkan Akkaya, İhsan Pehlivan, Akif Akgül, Metin Varan
 74. Dik kesme işleminin Lagrangian sınırlı sonlu eleman modeliyle küresel parmak frezeleme kuvvetlerinin incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet AYDIN, Uğur KÖKLÜ
 75. Organik Rankine- Brayton Birleşik Çevriminin Enerji ve Ekserji Analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Önder KAŞKA, Onur BOR, Nehir TOKGÖZ
 76. 3-boyutlu fırçacık dönüşümü tabanlı tıbbi hacim iyileştirme
  Sayfalar 0 - 0
  Alper Selver, Oğuz Dicle
 77. Delikli levhalarla güçlendirilmiş tuğla duvarların hesabı için öneriler
  Sayfalar 0 - 0
  Eray Özbek, Bengi Aykaç, Hüsnü Can, İlker Kalkan, Sabahattin Aykaç
 78. çok kategorili ürün çeşidi belirleme problemi ve türkiye’de bir uygulaması
  Sayfalar 0 - 0
  Ebru Angun
 79. Kesme derinliğinin sertleştirilmiş çelik malzemenin kriyojenik talaşlı imalat performansına etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Yusuf KAYNAK, Armin Gharibi
 80. 3DOM CeO2 ve 3DOM ZrO2 Destekli Nikel Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Aktivite Çalışmaları
  Sayfalar 0 - 0
  Filiz Derekaya, İkbal Ay
 81. Mikro İşlemede Takım Aşınması-Kanal Geometrisi İlişkisi Üzerine Deneysel Bir Çalışma
  Sayfalar 0 - 0
  Kubilay Aslantaş, Adem ÇİÇEK, Safiye Gülbin Çelik
 82. Bir ortaokul binasının maliyet ve enerji etkin yenilenmesi için bir yaklaşım
  Sayfalar 0 - 0
  Yiğit Yılmaz, Gül Koçlar Oral
 83. Sert malzemelerin tornalanmasında takım aşınmasının tepki yüzeyi metodolojisi ile incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Dilek Murat, Cihat Ensarioğlu, Necmi Gürsakal, Ali ORAL, M. Cemal Çakır
 84. Hareketli yük etkisindeki çatlaklı elastik kirişlerde gerilme şiddeti faktörleri
  Sayfalar 0 - 0
  Volkan - Kahya, Sebahat - Karaca
 85. Yarıklı boru kanatçıklara sahip ısı değiştiricisinin performans analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Mehmet Kaya
 86. Akademik İşbirliklerinin Yeni Bir Çizge Olarak Modellenmesi ve İstatistiki Analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Kenan İNCE, Ali KARCI
 87. İkinci dereceden Ölü Zamanlı ve Geri Tepmeli Sistem Parametrelerinin, Röle Testi ve PSO, CS, FA Algoritmalarıyla Belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Murat Erhan Çimen, Ali Fuat BOZ
 88. ÇİMENTO ESASLI LİFLİ KOMPOZİTLERİN DİJİTAL GÖRÜNTÜ KORELASYONU YÖNTEMİ İLE ÇOKLU ÇATLAK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
  Sayfalar 0 - 0
  TARIK YILDIRIM, KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU, EREN GÖDEK, MUHAMMER KESKİNATEŞ, BURAK FELEKOĞLU, OKAN ÖNAL
 89. Anodize Ti6Al7Nb’un simule edilmiş vücut sıvısı ile etkileşimi
  Sayfalar 0 - 0
  BATUR ERCAN, MERVE İZMİR, YİĞİTHAN TUFAN
 90. öğrenci-proje takımı oluşturma problemi için grup-karar verme ve hedef programlama temelli çözüm yaklaşımı
  Sayfalar 0 - 0
  Fatih Çavdur, Aslı Sebatlı, Merve Köse-Küçük
 91. Bor Katkılarının Al-30Zn Alaşımının İçyapı ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ali Paşa Hekimoğlu, Yunus Emre Turan, İlhan İlker İsmailoğlu, Musab Ensar Akyol, Ercan Şen
 92. Yüksek gözenekli yapı taşlarında su itici kimyasal kullanılmasının tuz kristalleşmesine etkisinin araştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Mustafa Yavuz Çelik, Ramazan TIĞLI
 93. Zaman gecikmeli mikro-şebeke sistemlerin Rekasius yerine koyma yöntemiyle kazanç ve faz payı tabanlı kararlılık analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Saffet Ayasun, Hakan Gündüz, Şahin Sönmez
 94. Morfometrik parametreler yardımıyla havzada muhtemel taşkın riskinin tahmin edilmesi: Akçay Havzası örneği
  Sayfalar 0 - 0
  Hüseyin Akay, Müsteyde Baduna Koçyiğit
 95. Çok bileşenli kurşunsuz alaşımlara eşlik eden termodinamik özelliklerin Belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Hüseyin Arslan, Ali Dogan
 96. Düzlemsel ve mesoyapılı perovskit güneş pillerinin performans açısından karşılaştırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Ali Kılıç, Mehmet Durmuş Çalışır
 97. ρ-kazanım: fayda temelli veri yayınlama modeli
  Sayfalar 0 - 0
  Yılmaz VURAL, Murat AYDOS
 98. Toz metalurjisi yöntemiyle üretilen tungsten-bakır kompozit malzemelerin mikro frezelenmesi: Kompozisyon ve sinterleme sıcaklığının etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Ali Erçetin, Kubilay Aslantaş, Mustafa Perçin
 99. Kompozit malzeme üretiminde kullanılan poliesterlerin mekanik, termal ve kimyasal özelliklerine başlatıcı etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  bayram poyraz
 100. Ağaç-tohum algoritmasının CUDA destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması
  Sayfalar 0 - 0
  Mustafa Servet Kıran, Ahmet Cevahir Çınar
 101. Polivinil alkol kompozit nanoliflerin hazırlanması ve katı-faz polivinil alkol’ün fotokatalitik bozunması
  Sayfalar 0 - 0
  Özcan KÖYSÜREN, Hafize Nagehan KÖYSÜREN
 102. bakteriyel gösterge faz-düzlem analizi ile kapalı kıyısal sularda kalite izleme
  Sayfalar 0 - 0
  Hale Hapoğlu, Şule Camcıoğlu, Baran Özyurt, Pelin Yıldırım, Nihal Yılmaz, Lale Balas
 103. Zift esaslı karbon fiber üretimi (tarama)
  Sayfalar 0 - 0
  Gamzenur ÖZSİN, Ayşe Eren PÜTÜN
 104. Kıvrımsız Cam Elyaf Takviyeli Kompozit Plakalarda Pim Bağlantılarının Deneysel Olarak İncelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Oğuzcan İNAL, Akın ATAŞ
 105. Kaiser-Hamming pencere yapısı ve Huang dönüşümü kullanılarak iki boyutlu sayısal süzgeç tasarımı ve imge iyileştirme uygulaması
  Sayfalar 0 - 0
  Kemal Avci
 106. Karanlık fermentasyon ile biyohidrojen üretimine işletim parametrelerinin etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Zeynep Yilmazer Hitit, Baran Özyurt, Furkan Soysal, Şule Camcıoğlu, Bülent Akay, Suna Ertunç
 107. FARKLI PARAMETRELERE SAHİP EVOLVENT DÜZ DİŞLİ ÇARKLARIN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ VE GRAFİK METOT İLE GERİLME ANALİZİ
  Sayfalar 0 - 0
  Oğuz Doğan, Tufan Gürkan Yılmaz, Fatih Karpat
 108. Farklı malzemelerin toprak – hava ısı değiştiricisinin (THID) ısıl performansına etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Hüsamettin BULUT, Yunus Demirtaş, Nesrin İlgin Beyazit
 109. Elektrikli Bir Araç için Tekerlek İçi Asenkron Motorun Tasarım ve Optimizasyonu
  Sayfalar 0 - 0
  uğur demir, Mustafa Caner Aküner
 110. Bursa’da iç ve dış mekan hava örneklerinde poliaromatik hidrokrbonların (PAHs) belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Fatma Esen, Gizem Kayıkçı
 111. Gerilim kontrol tabanlı ev enerji yönetim sistemi için bir akıllı transformatör uygulaması
  Sayfalar 0 - 0
  Uğur Savaş Selamoğulları, Onur ELMA
 112. İristeki Sodyum Halkası Genişliği ile Kolesterol Seviyesi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Çetin Kurnaz, Burak Kürşat Gül
 113. Yeni bir depo tasarım problemi ve polinomsal zamanlı optimal sipariş toplama algoritması önerisi
  Sayfalar 0 - 0
  Ömer Öztürkoğlu, Deniz Hoşer
 114. Orta Yükseklikteki Hasar Görmüş Betonarme Bir Binanın Hasargörebilirliğinin İncelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  ilknur Fatma Kara
 115. Akımsız Ni-B kaplama ile demir esaslı toz metal kompaktların yüzey özelliklerinin geliştirilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ulaş MATİK
 116. Farklı ön işlem uygulanan Ahlatın kuruma ve büzülme davranışının modellenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  İnci Türk Toğrul
 117. monofonik türk makam müziği eserlerinde iyileştirilmiş değişken kip ayrışım yöntemi ile temel frekans kestirimi
  Sayfalar 0 - 0
  Berrak öztürk şimşek, Aydın Akan
 118. Suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi (SDI) deneylerinde istatistiksel ortalama kontrol grafiklerinin kullanımı
  Sayfalar 0 - 0
  Hüseyin Ankara, Fatma Çiçek
 119. Mikrotremor Verisi Kullanılarak Zeminlerin Dinamik Büyütme Faktörü Değerlerinin Hesaplanması: İzmir (Kuzey) Örneği
  Sayfalar 0 - 0
  Aykut Tunçel, Özkan Cevdet Özdağ, Eren Pamuk, Mustafa Akgün
 120. Pompaj depolamalı hibrid enerji sistemi optimizasyonu -Türkiye için vaka analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Ayse Selin Kocaman
 121. Stone-Wales kusuru içerisindeki farklı bölgelere azot atomu katkılandırmanın grafenin mekanik özellikleri üzerine etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Alp Er Şevki Konukman, Ahmet Emin Şentürk, Ahmet Sinan Öktem
 122. Kesikli zaman modelleri kullanılarak Zonguldak, Soma ve Beypazarı kömürlerinin sıvılaştırma mekanizmalarının belirlenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Emir Hüseyin Şimşek, Fatih Güleç, Ali Karaduman, Hakan Kavuştu
 123. Uzmanlık katsayılarının belirlenmesinde kullanılan farklı yaklaşımların geliştirilmiş bulanık analitik hiyerarşi süreci metodu üzerindeki etkilerinin analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Bekir Sahin, Devran Yazır
 124. Yüksek fırın granüle cürufunun sert kaplama uygulanmış ve uygulanmamış çeliklere karşı erozif aşındırma davranışının incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Recep Demirsöz, Refik Polat, Ahmet Türk, Garip Erdoğan
 125. ışınım soğutma sistemlerindeki yoğuşma probleminin çözümüne yönelik yeni bir yöntem ve ısıl konfor incelemesi
  Sayfalar 0 - 0
  Aliihsan Koca
 126. NANO MATERYAL İÇERLİ KATKILARIN YAKIT ÖZELLİKLERİNE VE YANMA KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 0 - 0
  İsmet SEZER
 127. Silis Dumanın Geri Kazanılmış Agregalı Beton Kırılma Parametreleri ve Çatlak Haritası Üzerine Etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  Hasan Dilbas, Özgür Çakır
 128. Destekli PES Membranların Hazırlanması ve Karakterizasyonu
  Sayfalar 0 - 0
  Berna Topuz, Levent Yılmaz, Halil Kalıpçılar
 129. Çarpan eğik akışkan jet kullanarak düz plaka üzerindeki akış ve ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Tamer Çalışıır, Amir Lak, Şenol Başkaya
 130. SÜT SIĞIRI BARINAKLARINDAN KAYNAKLANAN KİRLETİCİ GAZ DAĞILIMLARININ MODELLENMESİ
  Sayfalar 0 - 0
  İlker KILIÇ, Onur Kazım Demirarslan
 131. hava hedeflerinin tespiti için yakın gerçek zamanlı çoklu frekans destekli pasif radar sisteminin geliştirilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Burak Tüysüz
 132. Metallerin lazer katmanlı imalatında farklı proses parametrelerin etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Özgür Poyraz, Melih Cemal Kuşhan
 133. Molibden alaşımlarının işlenmesinde kesici takım ve kesme parametrelerinin Taguchi Metodu ile optimizasyonu
  Sayfalar 0 - 0
  İBRAHİM ÇİFTÇİ, HÜSEYİN GÖKÇE
 134. Müstakil bir konutun enerji tüketiminin azaltılmasında kullanılan yöntemlerinin ekonomik değerlendirmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Gül Nihal Güğül, Merih Aydınalp Köksal
 135. yapay kalp destek ünitesinin kan viskozitesi ölçümünü gerçekleştiren titreşimli bir viskozimetre olarak geliştirilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ali AKPEK
 136. Odaklanma – Meditasyon Sürecinin Aktif EMDR Yazılımı ile Kontrol Edilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Ugur Fidan, Neşe ÖZKAN
 137. Türkiye’deki Yüksek Hızlı Tren (YHT) Kullancılarının Ücret Tercihlerinin ve Zaman Değerlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Gülçin Dalkıç, Hediye Tuydes-Yaman
 138. Çevre sıcaklığı ve kaynak ön tav ısıl işleminin polietilen doğalgaz borularının elektrofüzyon kaynağına etkisi
  Sayfalar 0 - 0
  asghar najafigharehtapeh, Ramazan Kaçar
 139. Kalın kompozit silindirik panelin hareketli yük altındaki dinamik analizi
  Sayfalar 0 - 0
  Hasan Kurtaran
 140. Destek vektör makineleri kullanarak dinamik yumurta ağırlıklarının sınıflandırılması
  Sayfalar 0 - 0
  ismail yabanova, Mehmet Yumurtacı
 141. İletken poli(o-anisidin)/ talk kompozitinin sentezi ve karakterizasyonu
  Sayfalar 0 - 0
  Sevil CETINKAYA, Duygu Anakli, Meral Karakisla, Mehmet Sacak
 142. K-Ortalamalar ve parçacık sürü optimizasyonu tabanlı kümeleme algoritmaları için yeni ilklendirme yaklaşımları
  Sayfalar 0 - 0
  Sinem Çınaroğlu, Hasan Bulut
 143. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının analizinde yeni bir risk değerlendirme yaklaşımı
  Sayfalar 0 - 0
  Demet Gönen, Aslan Deniz Karaoglan, Mustafa Ahmet Beyazıt Ocaktan, Ali Oral, Hilal Atıcı, Bünyamin Kaya
 144. Çelik moment çerçevelerde kuvvetli deprem yer hareketi altında arttırılmış deprem etkileri
  Sayfalar 0 - 0
  Bora Akşar, Selçuk Doğru, Bülent Akbaş
 145. İzobütan Dehidrojenasyonunun CrOx/AC Katalizörler Üzerinde İncelenmesi
  Sayfalar 0 - 0
  Saliha ÇETİNYOKUŞ, Meltem Doğan, Emre Kırcı
 146. Kaotik sistemler ve FPGA tabanlı kaotik osilatörlerin gerçek rasgele sayı üretimindeki (GRSÜ) önemi üzerine bir araştırma
  Sayfalar 0 - 0
  MURAT TUNA, Can Bülent FİDAN
 147. Gliserol varlığında Rhodotorula glutinis çoğalma kinetiğinin incelenmesi ve katalaz aktivitesinin artırılması
  Sayfalar 0 - 0
  Ayşe Ezgi Ünlü, Serpil Takaç