Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |

Mühendislik ve Mimarlık alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan uygulamalı ve teorik, bilimsel derinliğe sahip nitelikli araştırma ve davetli tarama makalelerini yayınlamaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları, Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri mühendislikleridir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 

2017 ISI WoS Impact Factor: 0.954

2017 SCOPUS CiteScore: 0.830

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

369.679

669.871

Mühendislik ve Mimarlık alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan uygulamalı ve teorik, bilimsel derinliğe sahip nitelikli araştırma ve davetli tarama makalelerini yayınlamaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları, Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri mühendislikleridir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 

2017 ISI WoS Impact Factor: 0.954

2017 SCOPUS CiteScore: 0.830

Cilt:33 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 33 - Sayı 2 - Haz 2018
 1. Çevre sıcaklığı ve kaynak ön tav ısıl işleminin polietilen doğalgaz borularının elektrofüzyon kaynağına etkisi
  Sayfalar 371 - 380
  Asghar Najafigharehtapeh, Ramazan Kaçar
 2. Kalın kompozit silindirik panelin hareketli yük altındaki dinamik analizi
  Sayfalar 381 - 392
  Hasan Kurtaran
 3. Destek vektör makineleri kullanarak dinamik yumurta ağırlıklarının sınıflandırılması
  Sayfalar 393 - 402
  İsmail Yabanova, Mehmet Yumurtacı
 4. İletken poli(o-anisidin)/ talk kompozitinin sentezi ve karakterizasyonu
  Sayfalar 403 - 412
  Duygu Anaklı, Sevil Çetinkaya, Meral Karakisla, Mehmet Sacak
 5. K-Ortalamalar ve parçacık sürü optimizasyonu tabanlı kümeleme algoritmaları için yeni ilklendirme yaklaşımları
  Sayfalar 413 - 424
  Sinem Çınaroğlu, Hasan Bulut
 6. Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının analizinde yeni bir risk değerlendirme yaklaşımı
  Sayfalar 425 - 440
  Demet Gönen, Aslan Deniz Karaoglan, Mustafa Ahmet Beyazıt Ocaktan, Ali Oral, Hilal Atıcı, Bünyamin Kaya
 7. Çelik moment çerçevelerde kuvvetli deprem yer hareketi altında arttırılmış deprem etkileri
  Sayfalar 441 - 458
  Bora Akşar, Selçuk Doğru, Bülent Akbaş
 8. İzobütan dehidrojenasyonunun CrOx/AC katalizörler üzerinde incelenmesi
  Sayfalar 459 - 472
  Meltem Doğan, Saliha Çetinyokuş, Emre Kırcı
 9. Kaotik sistemler ve FPGA tabanlı kaotik osilatörlerin gerçek rasgele sayı üretimindeki (GRSÜ) önemi üzerine bir araştırma
  Sayfalar 473 - 492
  Murat Tuna, Can Bülent Fidan
 10. Gliserol varlığında Rhodotorula glutinis çoğalma kinetiğinin incelenmesi ve katalaz aktivitesinin artırılması
  Sayfalar 493 - 502
  Ayşe Ezgi Ünlü, Serpil Takaç
 11. Termoplastiklerin sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmesinde kaynak bölgesinde meydana gelen mikroyapılar
  Sayfalar 503 - 516
  İdris Karagöz, Mustafa Öksüz
 12. Dik kesme işleminin Lagrangian sınırlı sonlu eleman modeliyle küresel parmak frezeleme kuvvetlerinin incelenmesi
  Sayfalar 517 - 528
  Mehmet Aydın, Uğur Köklü
 13. Mikro takımların operasyon şartları altındaki uç nokta FTF’lerinin analitik yöntemler vasıtası ile belirlenmesi
  Sayfalar 529 - 540
  Orkun Özşahin
 14. Parçalı yakıt maliyeti fonksiyonlarına sahip çevresel ekonomik güç dağıtımı problemlerinin çözümüne yeni bir yaklaşım
  Sayfalar 541 - 556
  Celal Yaşar, Serdar Özyön
 15. Taş yığma camilerin sismik yük kapasitelerinin değerlendirilmesi
  Sayfalar 557 - 574
  İlker Kazaz, İrfan Kocaman
 16. Rasemik Propranololün Biyokatalitik Derasemizasyonuna Ses Ötesi Dalga ve Tepkime Parametrelerinin Etkisi
  Sayfalar 575 - 584
  Rahime Songür, Ülkü Mehmetoğlu
 17. Ölçeklendirilen deprem kayıtlarının farklı doğrultularda etkimesi durumunda izolatör deplasmanlarında gözlenen artış
  Sayfalar 585 - 598
  Esengül Çavdar, Gökhan Özdemir
 18. Farklı mineral katkıların epoksi zemin kaplama malzemesinin ıslanmazlığına ve yüzey enerjisine etkisi
  Sayfalar 599 - 610
  Atilla Evcin, Bahri Ersoy, Tayfun Uygunoğlu, İbrahim Güneş
 19. Statik, tuzlu ve asidik sulu ortamların poroziteli yapıtaşlarının kapiler su emme potansiyeline etkisi
  Sayfalar 611 - 628
  Mustafa Yavuz Çelik, Selim Yılmaz
 20. Elyaf takviyeli polimer kompozit malzemelerin farklı delme yöntemleri ile delinmesinde kesme performansının değerlendirilmesi: Literatür Taraması
  Sayfalar 629 - 648
  Şenol Bayraktar
 21. Ortogonal dizinler kullanarak kimyasal buhar çöktürme yöntemi ile büyütülen grafenin ana etkiler analizi
  Sayfalar 649 - 664
  Barış Şimşek, Ömer Faruk Dilmaç
 22. ETSI TS 102 361 sayısal mobil telsiz standardına uyumlu telsizlerin ses kalitesinin ses şiddeti optimizasyonu ve daha iyi ileri hata düzeltme planı kullanılarak arttırılması
  Sayfalar 665 - 674
  Hasan Yetik, Ali Ekşim
 23. Serisin kaplı altın nanoparçacık sentezlenmesi ve karakterizasyonu
  Sayfalar 675 - 684
  Ömer Aktürk, Zehra Gün Gök, Taylan Memik Daş, Özge Erdemli
 24. Çift oluklu betonarme kiriş sistemlerinde boşluk derinliğinin davranışa etkisi
  Sayfalar 685 - 696
  Alper Aldemir
 25. Bilgisayar tomografi imgeleri için geliştirilmiş ters mesafe ağırlıklandırma yöntemi tabanlı süper çözünürlük
  Sayfalar 697 - 712
  Mehmet Cem Çatalbaş, Arif Gülten
 26. Kesici takım asimetrik diş ucu yarıçapının diş dibi eğilme gerilmesine etkileri
  Sayfalar 713 - 728
  Abdullah Akpolat
 27. Metallerin lazer katmanlı imalatında farklı proses parametrelerin etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 729 - 742
  Özgür Poyraz, Melih Cemal Kuşhan
 28. EKG verilerinin destek vektör regresyon yöntemiyle sıkıştırılması
  Sayfalar 743 - 756
  Ömer Karal
 29. Asansör uygulamalarında kullanılan daimi mıknatıslı senkron motor tasarımı
  Sayfalar 757 - 770
  Lale T. Ergene, Abdullah Polat, Hosein Bakhtiarzadeh
 30. Mikro frezeleme işleminin takım eksen kaçıklığı göz önüne alınarak mekanistik modellemesi
  Sayfalar 771 - 782
  Yiğit Karpat, Muammer Kanlı, Samad Nadimi Bavil Oliaei