Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |

Mühendislik ve Mimarlık alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan uygulamalı ve teorik, bilimsel derinliğe sahip nitelikli araştırma ve davetli tarama makalelerini yayınlamaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları, Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri mühendislikleridir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 

2017 ISI WoS Impact Factor: 0.954 

2017 ISI WoS 5-year Impact Factor: 0.703

2017 SCOPUS CiteScore: 0.830                   Journal Quartile Score: Q2


Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

ISSN 1300-1884 | e-ISSN 1304-4915 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 1986 | Yayıncı Gazi Üniversitesi |
Kapak Resmi

429.543

1.017.252

Mühendislik ve Mimarlık alanlarında uluslararası özgünlük taşıyan uygulamalı ve teorik, bilimsel derinliğe sahip nitelikli araştırma ve davetli tarama makalelerini yayınlamaktadır. Öncelikli Mühendislik alanları, Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Malzeme, Kimya, Endüstri mühendislikleridir. Bu alanların dışındaki diğer mühendislik alanlarından sunulan makaleler, konusuna göre Editörlük tarafından değerlendirilmektedir. Mimarlık alanında, sosyal içerikli olmayan, hesaplamalı alanlardaki çalışmalara öncelik verilmektedir. 

2017 ISI WoS Impact Factor: 0.954 

2017 ISI WoS 5-year Impact Factor: 0.703

2017 SCOPUS CiteScore: 0.830                   Journal Quartile Score: Q2


Cilt:33 Sayı:4 Son Sayı
Cilt 33 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Organik Rankine- Brayton birleşik çevriminin enerji ve ekserji analizi
  Sayfalar 1201 - 1214
  Önder Kaşka, Onur Bor, Nehir Tokgöz
 2. 3-boyutlu fırçacık dönüşümü tabanlı tıbbi hacim iyileştirme
  Sayfalar 1215 - 1230
  Alper Selver, Oğuz Dicle
 3. Farklı ön işlem uygulanan Ahlatın kuruma ve büzülme davranışının modellenmesi
  Sayfalar 1231 - 1246
  İnci Türk Toğrul, Rabiya Safiye Çelebi, Hasan Toğrul
 4. Nesnelerin interneti teknolojisi için güvenlik: Var olan mekanizmalar, protokoller ve yaşanılan zorlukların araştırılması
  Sayfalar 1247 - 1272
  Sedat Görmüş, Hakan Aydın, Güzin Ulutaş
 5. 3DOM CeO2 ve 3DOM ZrO2 destekli Nikel katalizörlerin sentezi, karakterizasyonu ve katalitik aktivite çalışmaları
  Sayfalar 1273 - 1284
  Filiz Derekaya, İkbal Ay
 6. Mikro işlemede takım aşınması-kanal geometrisi ilişkisi üzerine deneysel bir çalışma
  Sayfalar 1285 - 1298
  Kubilay Aslantaş, Adem Çiçek, Safiye Gülbin Çelik
 7. Sert malzemelerin tornalanmasında takım aşınmasının tepki yüzeyi metodolojisi ile incelenmesi
  Sayfalar 1299 - 1308
  Dilek Murat, Cihat Ensarioğlu, Necmi Gürsakal, Ali Oral, M. Cemal Çakır
 8. Hareketli yük etkisindeki çatlaklı elastik kirişlerde gerilme şiddeti faktörleri
  Sayfalar 1309 - 1320
  Volkan - Kahya, Sebahat - Karaca
 9. Morfometrik parametreler yardımıyla havzada muhtemel taşkın riskinin tahmin edilmesi: Akçay Havzası örneği
  Sayfalar 1321 - 1332
  Hüseyin Akay, Müsteyde Baduna Koçyiğit
 10. Monofonik Türk makam müziği eserlerinde iyileştirilmiş değişken kip ayrışım yöntemi ile temel frekans kestirimi
  Sayfalar 1333 - 1346
  Berrak Öztürk Şimşek, Aydın Akan
 11. Düzlemsel ve mesoyapılı perovskit güneş pillerinin performans açısından karşılaştırılması
  Sayfalar 1347 - 1354
  Ali Kılıç, Mehmet Durmuş Çalışır
 12. ρ-kazanım: fayda temelli veri yayınlama modeli
  Sayfalar 1355 - 1368
  Yılmaz Vural, Murat Aydos
 13. Toz metalurjisi yöntemiyle üretilen tungsten-bakır kompozit malzemelerin mikro frezelenmesi: Kompozisyon ve sinterleme sıcaklığının etkisi
  Sayfalar 1369 - 1382
  Ali Erçetin, Kubilay Aslantaş, Mustafa Perçin
 14. Kompozit malzeme üretiminde kullanılan polyesterlerin mekanik, termal ve kimyasal özelliklerine başlatıcı etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 1383 - 1396
  Bayram Poyraz
 15. Ağaç-tohum algoritmasının CUDA destekli grafik işlem birimi üzerinde paralel uygulaması
  Sayfalar 1397 - 1410
  Mustafa Servet Kıran, Ahmet Cevahir Çınar
 16. Polivinil alkol kompozit nanoliflerin hazırlanması ve katı-faz polivinil alkol’ün fotokatalitik bozunması
  Sayfalar 1411 - 1418
  Özcan Köysüren, Hafize Nagehan Köysüren
 17. Bakteriyel gösterge faz-düzlem analizi ile kapalı kıyısal sularda kalite izleme
  Sayfalar 1419 - 1432
  Hale Hapoğlu, Şule Camcıoğlu, Baran Özyurt, Pelin Yıldırım, Nihal Yılmaz, Lale Balas
 18. Zift esaslı karbon fiber üretimi
  Sayfalar 1433 - 1444
  Gamzenur Özsin, Ayşe Eren Pütün
 19. Kıvrımsız cam elyaf takviyeli kompozit plakalarda pim bağlantılarının deneysel olarak incelenmesi
  Sayfalar 1445 - 1458
  Oğuzcan İnal, Akın Ataş
 20. Kaiser-Hamming pencere yapısı ve Huang dönüşümü kullanılarak iki boyutlu sayısal süzgeç tasarımı ve imge iyileştirme uygulaması
  Sayfalar 1459 - 1474
  Kemal Avcı
 21. Karanlık fermentasyon ile biyohidrojen üretimine işletim parametrelerinin etkisi
  Sayfalar 1475 - 1492
  Zeynep Yilmazer Hitit, Baran Özyurt, Furkan Soysal, Şule Camcıoğlu, Bülent Akay, Suna Ertunç
 22. Farklı parametrelere sahip evolvent düz dişli çarkların sonlu elemanlar yöntemi ve grafik metot ile gerilme analizi
  Sayfalar 1493 - 1504
  Oğuz Doğan, Tufan Gürkan Yılmaz, Fatih Karpat
 23. Farklı malzemelerin toprak – hava ısı değiştiricisinin (THID) ısıl performansına etkisinin incelenmesi
  Sayfalar 1505 - 1516
  Hüsamettin Bulut, Yunus Demirtaş, Nesrin İlgin Beyazit
 24. Elektrikli bir araç için tekerlek içi asenkron motorun tasarım ve optimizasyonu
  Sayfalar 1517 - 1530
  Uğur Demir, Mustafa Caner Aküner
 25. Bursa’da iç ve dış mekan hava örneklerinde poliaromatik hidrokrbonların (PAHs) belirlenmesi
  Sayfalar 1531 - 1542
  Fatma Esen, Gizem Kayıkçı
 26. Gerilim kontrol tabanlı ev enerji yönetim sistemi için bir akıllı transformatör uygulaması
  Sayfalar 1543 - 1556
  Uğur Savaş Selamoğulları, Onur Elma
 27. İristeki sodyum halkası genişliği ile kolesterol seviyesi arasındaki ilişkinin belirlenmesi
  Sayfalar 1557 - 1568
  Çetin Kurnaz, Burak Kürşat Gül
 28. Yeni bir depo tasarım problemi ve polinomsal zamanlı optimal sipariş toplama algoritması önerisi
  Sayfalar 1569 - 1588
  Ömer Öztürkoğlu, Deniz Hoşer
 29. Orta yükseklikteki hasar görmüşbetonarme bir binanın hasargörebilirliğinin incelenmesi
  Sayfalar 1589 - 1602
  Zeynep Çiftçi, ilknur Fatma Kara, Yasin M. Fahjan
 30. Akımsız Ni-B kaplama ile demir esaslı toz metal kompaktların yüzey özelliklerinin geliştirilmesi
  Sayfalar 1603 - 1610
  Ulaş Matik