Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-2024 | e-ISSN 2148-1792 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/


 • Yazarlarımızın sisteme makalelerini dosyalarını yüklerken, dosya içerisinde isimlerinin yer almaması, yani dosyaların İSİMSİZ yüklemeleri önemle rica olunur. Aksi takdirde başvurunuz reddedilecektir.
 • Yazarlarımızın makalelerini sisteme yüklemeden önce yazım kuralları, akademik lisan, etik kurallara uygunluk konularına dikkat etmesi gerekmektedir.
 • Dergimiz dergi parka aktarılma ve yenilenme sürecindedir.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-2024 | e-ISSN 2148-1792 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/
Kapak Resmi

46.988

277.828


 • Yazarlarımızın sisteme makalelerini dosyalarını yüklerken, dosya içerisinde isimlerinin yer almaması, yani dosyaların İSİMSİZ yüklemeleri önemle rica olunur. Aksi takdirde başvurunuz reddedilecektir.
 • Yazarlarımızın makalelerini sisteme yüklemeden önce yazım kuralları, akademik lisan, etik kurallara uygunluk konularına dikkat etmesi gerekmektedir.
 • Dergimiz dergi parka aktarılma ve yenilenme sürecindedir.
Cilt: 20 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Türkiye’deki Çokuluslu Şirketlerin Yerseçim Tercihleri: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden 2000’li Yıllara
  Sayfalar 1 - 24
  Serap KAYASÜ, N. Aydan SAT
 2. Şehir Yaşam Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması ve Bir İndeks Önerisi
  Sayfalar 25 - 48
  Veysel YILMAZ, Erkan ARI
 3. Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Yatırım Gelir-Gider Dengesi: 2000-2016
  Sayfalar 49 - 77
  Erol BULUT, Fatih Hakan DİKMEN, Affan Hakan ÇERMİKLİ
 4. Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algıları ve Kadın Yöneticilere Karşı Tutum: Finansal Hizmetler Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 78 - 98
  İrge ŞENER, Melisa ERDİLEK KARABAY, Seher ARIKAN TEZERGİL
 5. Katılımcı Yönetim ve Avustralya Seçim Sistemi
  Sayfalar 99 - 116
  Ceray ALDEMİR, Özge HAMEŞ
 6. Ekolojik Düşünce Bağlamında Uygarlık Eleştirisini Yeniden Tahayyül Etmek
  Sayfalar 117 - 130
  Seçil Mine TÜRK
 7. Sağlık Hizmetlerinde Etkin Kaynak Yönetimi: Vitreoretinal Cerrahi ve Total Parenteral Nutrisyon (TPN) Cihaz ve Malzemelerinin Merkezi Alım Örnekleri Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 131 - 152
  Tekin AVANER, Elif AVANER
 8. AB-Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Türk Tarım Sektörü Dış Ticaretine Etkileri: Bir Armington Modeli
  Sayfalar 153 - 172
  Volkan BEKTAŞ, H. Ozan ERUYGUR
 9. Kırılgan Beşli Ülkelerinin Menkul Kıymet Borsalarının Kaotik Yapısının İncelenmesi
  Sayfalar 173 - 188
  Ayşe İŞİ, Sedat YENİCE, Fatih ÇEMREK
 10. Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkul Sınırlamasının Kaldırılmasının Muhtemel Etkileri: Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 189 - 208
  Mustafa Tevfik KARTAL
 11. Anılarda 12 Mart Muhtırası: “Bizden Başka Herkesin İktidarda Olduğu O Dönem
  Sayfalar 209 - 243
  Önder BOZKURT