Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-2024 | e-ISSN 2148-1792 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/
Kapak Resmi

37.822

206.202
Cilt: 18 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 18 - Sayı 3 - Ara 2016
 1. ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, ÖRGÜTLE ÖZDEŞLEŞME, STRES VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ARAŞTIRMA
  Sayfalar 606 - 620
  Alptekin SÖKMEN, Tuğçe ŞİMŞEK
 2. TÜRKİYE’DE HASTANE YATAK SAYILARININ 1977-2014 YILLARI ARASINDA İLLERE DAĞILIMINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN ÖLÇÜLMESİ
  Sayfalar 621 - 643
  Latif ÖZTÜRK, İsa Gürkan MERAL
 3. ULUSLARARASI HUKUKTA TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ, TANIMA DOKTRİNİ VE BİR NORM OLARAK AYRILMA HAKKI
  Sayfalar 644 - 668
  Fatma TAŞDEMİR
 4. BÜROKRASİ KURAMLARI VE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BÜROKRATİK SORUNLAR
  Sayfalar 669 - 694
  Murat AKÇAKAYA
 5. TÜRKİYE’DE YÜKSEK HIZLI TREN(YHT) İÇİN HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ
  Sayfalar 695 - 720
  Şenol ALTAN, Ayşe EDİZ
 6. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME İLE İLİŞKİSİNDE İŞE BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ
  Sayfalar 721 - 747
  Aykut GÖKSEL, Emre Burak EKMEKÇİOĞLU
 7. EKONOMİK BÜYÜME DİNAMİZMİNİ ENFLASYON NE ZAMAN ENGELLER? YÜKSELEN EKONOMİLER ÜZERİNE BİR DİNAMİK PANEL EŞİK MODELİ
  Sayfalar 748 - 761
  Celil AYDIN, Merter AKINCI, Ömer YILMAZ
 8. YAPAY SİNİR AĞLARI İLE CO2 EMİSYONU TAHMİNİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Sayfalar 762 - 778
  Hakan PABUÇCU, Turgut BAYRAMOĞLU
 9. ÜLKELERİN KÜRESELLEŞME DEMOKRASİ VE EKONOMİK BÜYÜKLÜK GÖSTERGELERİ İLE CİNSİYET TEMELLİ GELİŞME ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 779 - 799
  Senem KURT TOPUZ
 10. BİLGİ GÜVENLİK FARKINDALIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 800 - 823
  Ömer Faruk RENÇBER, Sinan METE
 11. MULTIMOORA YÖNTEMİ İLE ÜLKE RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 824 - 844
  Hasan TÜRE, Deniz KOÇAK, Seyyide DOĞAN
 12. NORMATİF GÜÇ OLARAK AVRUPA BİRLİĞİ VE AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: FAS VE MISIR VAKA ANALİZİ
  Sayfalar 845 - 866
  Murat TINAS, Zana ÇİTAK
 13. SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA ÖRGÜTSEL SİNİZM, İŞ PERFORMANSI VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 867 - 886
  Fatih ŞANTAŞ, Özgür UĞURLUOĞLU, Aysun KANDEMİR, Yusuf ÇELİK
 14. ÇOCUK REFAHI: ÇOCUK HAKLARI PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 887 - 906
  Banu KARAKAŞ, Ömer Can ÇEVİK
 15. İŞ DOYUMUNA SEBEP OLAN FAKTÖRLERİN ÖNCELİK SIRALAMASI: BİR VERİ MADENCİLİĞİ YAKLAŞIMI
  Sayfalar 907 - 922
  Ömer Faruk CANTEKİN, Bülent ALTUNKAYNAK, Esen GÜRBÜZSEL
 16. BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİNİN MARKA İMAJINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA
  Sayfalar 923 - 944
  Bora GÖKTAŞ, Nurettin PARILTI
 17. BELEDİYE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ: KEÇİÖREN BELEDİYESİ’NDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 945 - 963
  Mine ORHAN