Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-2024 | e-ISSN 2148-1792 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/
Gazi İİBF Dergisi dört ayda bir yayımlanan uluslararası ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren yayın hayatına devam eden dergimizin, yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISSN 1302-2024 | e-ISSN 2148-1792 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Gazi Üniversitesi | http://iibfdergisi.gazi.edu.tr/
Kapak Resmi

52.755

317.117
Gazi İİBF Dergisi dört ayda bir yayımlanan uluslararası ve “hakemli” bilimsel bir dergidir. 1999 yılından itibaren yayın hayatına devam eden dergimizin, yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Cilt: 20 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 20 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Türkiye’deki Çokuluslu Şirketlerin Yerseçim Tercihleri: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminden 2000’li Yıllara
  Sayfalar 1 - 24
  Serap KAYASÜ, N. Aydan SAT
 2. An Investigation of Factors Affecting City Life Satisfaction and an Index Proposal
  Sayfalar 25 - 48
  Veysel YILMAZ, Erkan ARI
 3. Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Yatırım Gelir-Gider Dengesi: 2000-2016
  Sayfalar 49 - 77
  Erol BULUT, Fatih Hakan DİKMEN, Affan Hakan ÇERMİKLİ
 4. Kadın Yöneticilerin Cam Tavan Algıları ve Kadın Yöneticilere Karşı Tutum: Finansal Hizmetler Sektöründe Bir Uygulama
  Sayfalar 78 - 98
  İrge ŞENER, Melisa ERDİLEK KARABAY, Seher ARIKAN TEZERGİL
 5. Katılımcı Yönetim ve Avustralya Seçim Sistemi
  Sayfalar 99 - 116
  Ceray ALDEMİR, Özge HAMEŞ
 6. Ekolojik Düşünce Bağlamında Uygarlık Eleştirisini Yeniden Tahayyül Etmek
  Sayfalar 117 - 130
  Seçil Mine TÜRK
 7. Sağlık Hizmetlerinde Etkin Kaynak Yönetimi: Vitreoretinal Cerrahi ve Total Parenteral Nutrisyon (TPN) Cihaz ve Malzemelerinin Merkezi Alım Örnekleri Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 131 - 152
  Tekin AVANER, Elif AVANER
 8. AB-Akdeniz Ülkeleri Arasındaki Tarımsal Ticaretin Serbestleştirilmesinin Türk Tarım Sektörü Dış Ticaretine Etkileri: Bir Armington Modeli
  Sayfalar 153 - 172
  Volkan BEKTAŞ, H. Ozan ERUYGUR
 9. Kırılgan Beşli Ülkelerinin Menkul Kıymet Borsalarının Kaotik Yapısının İncelenmesi
  Sayfalar 173 - 188
  Ayşe İŞİ, Sedat YENİCE, Fatih ÇEMREK
 10. Bankaların Alacaklarından Dolayı Edindikleri Gayrimenkul Sınırlamasının Kaldırılmasının Muhtemel Etkileri: Mevduat Bankaları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 189 - 208
  Mustafa Tevfik KARTAL
 11. Anılarda 12 Mart Muhtırası: “Bizden Başka Herkesin İktidarda Olduğu O Dönem
  Sayfalar 209 - 243
  Önder BOZKURT
Makale Gönder
Dergimizin Tarandığı İndeksler

TÜBİTAK-ULAKBİM (SBVT), SOBİAD, ASOS Index, EBSCO ve ProQuest